SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Ľuboslav Paľo

Ľuboslav Paľo (*14.06.1968 Vranov nad Topľou)

Kontakt

908 74 Malé Leváre 926, Slovensko, tel.: +421 910 169 908, e-mail: lubo.palo@gmail.com

Životopis

Narodil sa 14. júna 1968 vo Vranove nad Topľou. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, oddelenie grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Dušana Kállaya. Pracuje ako pedagóg na VŠVU v Bratislave na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Ľuboslav Paľo je držiteľom Zlatého jablka na Bienále ilustrácií Bratislava z roku 2005. Je predstaviteľom strednej generácie slovenských ilustrátorov, ktorý sa za posledné roky vyprofiloval na populárnu a frekventovanú osobnosť v zmysle prezentácie svojej tvorby. Jeho štýl sa v priebehu rokov ustálil do konkrétnej podoby, ktorá v súčasnosti rezonuje aj na zahraničnom trhu. V ilustráciách maliarsky narába s farbou, ktorá je hutná, sýta a kontrastne kombinovateľná. Kompozične vymedzuje plochu, raz využíva plnofarebnosť listov, inokedy necháva figúram a ploche vzduch a priestor. Koncentrácia na figúry zoomorfnej ríše je hravá, prisudzuje postavičkám ľudské vlastnosti a priznáva im vtipnú sympatickú  milotu. Približuje sa svojou tvorbou v typologizácií kníh k tzv. Picture Book, o ktorej vypracoval aj teoretickú štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ilustrátor je činný aj pedagogicky, vedie workshopy pre ilustrátorov, je členom medzinárodných porôt a účastníkom zahraničných výstav.   
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venuje grafike, maľbe a známkovej tvorbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Gilgameš (V. Zamarovský, Mladé letá 1975, Perfekt 2000, 2002); Aeneas (V. Zamarovský, Albatros 1981, Perfekt 2001); Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ, Zošit 1 - Čísla (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 1996, 2006); Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ . Zošit 2 , Rovnice a nerovnice (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 1996, 2006); Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ . Zošit 3 , Planimetria (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 1996, 2006); Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ . Zošit 4 , Kombinatorika (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 1996, 2006); Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ . Zošit 5 , Zbierka úloh (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 1996, 2004); Matematika pre 2. ročník gymnázií a SOŠ . Zošit 1 , Funkcie (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 1997, 2006); Matematika pre 2. ročník gymnázií a SOŠ . Zošit 2 , Geometrické zobrazenia (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 1997, 2006); Matematika pre 2. ročník gymnázií a SOŠ . Zošit 3 , Stereometria (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 1998, 2004); Matematika pre 2. ročník gymnázií a SOŠ : zbierka úloh . Zošit 4 (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 1998, 2003, 2006); Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ . zošit 1 : funkcie 2 (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 1999, 2006); Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ . Zošit 2, stereometria 2 (M. Božek, Orbis Pictus Istropolitana 1999); Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ . Zošit 3 , Analytická geometria (M. Božek, Orbis Pictus Istropolitana 1999, 2006); Prírodoveda pre 3. ročník základných škôl. Pracovný zošit (J. Kopáčová, Orbis Pictus Istropolitana 1999, 2009); Sinuhet (V. Zamarovský, Perfekt 1999, 2002); Kidnapped (R. L. Stevenson,  ACC Children´s Classics  1999); Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ . zošit 1 , Postupnosti (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 2000, 2005); Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ . Zošit 2 , Matematická analýza. Logika (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 2000, 2005); Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ . zošit 4 , Zbierka úloh (M. Božek, Orbis Pictus Istropolitana 2001, 2004); Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ . Zošit 3 , Pravdepodobnosť , Štatistika (T. Hecht, Orbis Pictus Istropolitana 2001); Slovenské povesti (J. Cíger Hronský, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2001, 2004, 2010); Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ . Zošit 4 , Zbierka úloh (S. Bednářová, Orbis Pictus Istropolitana 2002, 2006); Alžbeta Bátoriová: pani z Čachtíc (P. Kováčik, Perfekt 2002); Ema a barón v meste (M. Štefankovičková – Z. Predmerská, Ikar 2002); Tajuplné povesti zo starého Prešporka (K. Benyovszky, Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2002); Tuláčik a Klára (E. J. Groch, Tichá voda 2002, Edition Ryba 2005, 2011, Modrý Peter 2022); Podivuhodné príbehy siedmich morí (J. Uličiansky, Perfekt 2003, 2010, Práh , 2012); Rozprávky a bájky (L. N. Tolstoj, Buvik 2003, 2015); 1 + 1 = 2 (Ľ. Paľo, Bohem press 2005); Nicht erwischt! (Ľ. Paľo, Bohem press 2005); Frohe Weihnachten! (Ľ. Paľo, Bohem press 2006); Haló, haló, pani Mačka! (Ľ. Paľo, Artforum 2006); Zverinec na siedmom poschodí, alebo, x dôvodov prečo nechovať zvieratká v byte (P. Gajdošík, Slovart 2006, 2017); Zverinec na siedmom poschodí (P. Gajdošík, Slovart 2006); Bájky (J. de La Fontaine, Petit Press 2008); Už dočiahnem na kľučku (J. Šimulčíková Buvik 2008); Zlatá reťaz boha Sobeka (Z. Kuglerová, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2010); Kde bolo tam bolo žil drak. Chcel zožrať princeznu. Lepšie princeznu ako princa ( E. J. Groch, Úsmev ako dar 2010); Tajomstvo Čierneho Dvora (J. Uličiansky, TRIO Publishing 2012); Kde je Afrika? (Ľ. Paľo, Trio Publishing 2013); Slovenské povesti I. (J. C. Hronský, iAdverti 2013, Matica slovenská 2018); Veľká nuda : Tim a Pim (Trio Publishing 2014); Marína a povaľači (A. Gregušová, Vydavateľstvo Slovart 2014); Veľké Bum a malé BUM (D. Hevier, Buvik 2014); Bola raz jedna láska (V. Šefčík, Slniečkovo 2015); Doktor Jajbolíto (K. Čukovskij, Buvik 2016); Adela, ani to neskúšaj (P. Karpinský, Perfekt 2016); Adam a čarovná šmykľavka (M. Lazárová, Slovart 2015, 2017); Kamzíkův velký skok (D. Rušar, Paseka 2016); Jakub a čarovná kolobežka (Z. Csontosová, Albatros 2017); Raťapíška : ako myška Raťapíška syr vyrobila (A. Cvečková, Triglyf 2017, 2018); Zbierka úloh z matematiky : pre 5. ročník ZŠ (Z. Valášková, Orbis Pictus Istropolitana 2017, 2020); Zbierka úloh z matematiky : pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ (Z. Valášková, Orbis Pictus Istropolitana 2017, 2020); Zbierka úloh z matematiky : pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (Z. Valášková, Orbis Pictus Istropolitana 2017, 2019, 2020); Môj kocúr Tamtam (Ikar - Stonožka 2018); Haló, haló, paní Kočko! (Portál 2018); Zbierka úloh z matematiky : pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ (Z. Valášková, Orbis Pictus Istropolitana 2018, 2020); Zbierka úloh z matematiky : pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ (Z. Valášková, Orbis Pictus Istropolitana 2018, 2020); Veľké príbehy staroveku : Gilgameš : Sinuhet : Aeneas (V. Zamarovský, Perfekt 2018); Kapitán Spomienka : poviedky a básne pre deti a násťročných (Kolektív autorov, Perfekt 2019); Ema a barón v meste (M. Štefankovičová - Z. Predmerská, SPN-Mladé letá 2021).

Literatúra o ilustrátorovi

BRATHOVÁ, Barbara: Ľuboslav Paľo. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 116-122. ISBN 978-80-89222-57-5.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagin Ations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 192-197. ISBN 978-80-89222-75-9.

SUBALLYOVÁ, Ľubica: Mačka vo vreci. In Bibiana. 2007, roč. 14,  č. 3, s. 21-29. Dostupné na internete: <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxiv_3_2007.pdf> ISSN 1335-7263.
VESELÝ, Marian: V rozkvete tvorivých síl. In Bibiana. 2008, roč. 15,  č. 4, s. 18-20. Dostupné na internete: <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxv_4_2008.pdf >ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1998 Cena Matice Slovenskej za študentskú prácu v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1997
2002 Najkrajšia detská kniha jari - Tuláčik a Klára
2003 Najkrajšia detská kniha leta - Podivuhodné príbehy siedmych morí
2004 Associate prize, Bienále ilustrácií Oita, Japonsko,
        Čestná listina IBBY za knihu Tuláčik a Klára
2005 Zlaté jablko BIB´05 za ilustrácie ku knihy Nicht erwischt a 1+1=2
2006 Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2005 za knihu Tuláčik a Klára

        Najkrajšia detská kniha jesene - Zverinec na siedmom poschodí
2008 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

2009 Najkrajšie knihy Slovenska 2008 - Bájky

2013 Najkrajšia detská kniha zimy - Kde je Afrika?

2014 Najkrajšia detská kniha jesene - Marína a povaľači

2015 Najkrajšie knihy Slovenska 2014 - Veľké Bum a malé BUM

2016 Najkrajšie knihy Slovenska 2015 - Bola raz jedna láska

         Najkrajšia detská kniha leta - Doktor Jajbolíto

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2015

Odkazy na web

Artforum

totojegaleria.sk


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Nicht erwischt!

Autori: text Ľuboslav Paľo ; ilustr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: Bohem Press

Rok vydania: 2005

Formát: 28 s. : fareb. ilustr. ; 30 x 21 cm

ISBN: 3-85581-421-X

Technika: akryl

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 2005 - Zlaté jablko BIB

Kniha: 1+1=2

Autori: text Ľuboslav Paľo ; ilustr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: Bohem Press

Rok vydania: 2003

Formát: 28 s. : fareb. ilustr. ; 30 x 21 cm

ISBN: 3-85581-403-1

Technika: tempera

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 2005 - Zlaté jablko BIB

Kniha: Tuláčik a Klára

Autori: text Erik Groch ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: Edition Ryba

Rok vydania: 2005

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 77 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 17 cm

ISBN: 80-969151-5-0

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2005 - Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom

Kniha: Tuláčik a Klára

Autori: text Erik Groch ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: Tichá Voda

Rok vydania: 2002

Formát: 77 s. : fareb. ilustr. ; 23 x 16 cm

ISBN: 80-88849-33-0

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2002 - Najkrajšia detská kniha jari, Najlepšia detská kniha jari; Čestná listina IBBY 2004 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: Podivuhodné príbehy siedmich morí

Autori: text Ján Uličiansky ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2003

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 53 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 80-8046-242-9

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2003 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2003 - Najkrajšia detská kniha leta, Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Haló, haló, pani Mačka!

Autori: text Ľuboslav Paľo ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: Artforum

Rok vydania: 2006

Tlačiareň: Alfa print

Formát: 24 s. : fareb. ilustr. ; 30 x 23 cm

ISBN: 80-969226-2-9

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2006 - Diplom

Kniha: Gilgameš

Autori: text Vojtech Zamarovský ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2000

Tlačiareň: Svornosť

Formát: 128 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 16 cm

ISBN: 80-8046-141-4

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2000 - Diplom

Kniha: Muž, ktorý sadil stromy

Autori: text Jean Giono ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Ľuboslav Paľo ; prel. Blahoslav Hečko

Vydavateľstvo: Knižná dielňa Timotej

Rok vydania: 1999

Tlačiareň: MKV Press

Formát: 55 s. : čb. ilustr. ; 19 x 12 cm

ISBN: 80-88849-10-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1999 - Diplom

Kniha: Ema a Barón v meste

Autori: text Miša Štefankovičová, Zuzana Predmerská ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Ján Fajnor

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2002

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 95 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 21 cm

ISBN: 80-551-0384-4

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2002 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom

Kniha: O človeku: the man

Autori: text Erik Groch ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Erik Groch

Vydavateľstvo: Timotej

Rok vydania: 1993

Tlačiareň: Timotej

Formát: 20 s. : čb. ilustr. ; 51 x 36 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1993 - Diplom

Kniha: Zverinec na siedmom poschodí: alebo X dôvodov prečo nechovať zvieratká v byte

Autori: text Peter Gajdošík ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Alias Press, spol. s. r. o., Bratislava

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2006

Formát: 86 s. : čb. ilustr. ; 24 x 17 cm

ISBN: 80-8085-213-8

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2006 - Najkrajšia detská kniha jesene, Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Rozprávky a bájky

Autori: text Lev Nikolajevič Tolstoj ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Irena Závodná ; prel. Marianna Prídavková-Mináriková

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2003

Tlačiareň: Svornosť

Formát: 51 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 18 cm

ISBN: 80-89028-37-3

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2003 - Diplom

Kniha: Bájky

Autori: text Jean de La Fontaine ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Peter Juríček ; prel. Tomáš Janovic, Mája Institorisová

Vydavateľstvo: Petit Press

Rok vydania: 2008

Tlačiareň: Východoslovenské tlačiarne

Formát: 150 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 22 cm

ISBN: 978-80-89278-04-6

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2008 - Diplom

Kniha: Crow - Krá

Autori: text Ted Hughes ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Rok vydania: 1998

Tlačiareň: Grafické dielne VŠVU

Formát: Nestr. : ilustr.

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1998 - Cena Matice slovenskej za študentskú prácu, Diplom

Kniha: Kde je Afrika?

Autori: text Ľuboslav Paľo ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: TRIO Publishing

Rok vydania: 2013

Formát: 40 s. : fareb. ilustr. ; 30 x 21 cm

ISBN: 978-80-89552-78-8

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2013 - Najkrajšia detská kniha zimy, Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Marína a povaľači

Autori: text Andrea Gregušová ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Tomáš Vicen

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2014

Formát: 109 s. : fareb. il. ; 24 x 17 cm

ISBN: 978-80556-0983-6

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Veľké Bum a malé BUM

Autori: text Daniel Hevier ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Ľuboslav Paľo, Mojmír Zmija

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2014

Tlačiareň: Kasico

Formát: 64 s. : fareb. il. ; 25 x 20 cm

ISBN: 978-80-8124-055-3

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2014 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Bola raz jedna láska

Autori: text Valentín Šefčík ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; graf. upr. Erik Groch

Vydavateľstvo: Slniečkovo, o.z.

Rok vydania: 2015

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 60 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 17 cm

ISBN: 978-80-89314-30-0

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2015 - Diplom

Kniha: Adam a čarovná šmykľavka

Autori: text Mária Lazárová ; ilustr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2015

Formát: 82 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 17 cm

ISBN: 978-80-556-1468-7

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2015 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Doktor Jajbolíto

Autori: text Kornej Čukovskij ; ilustr. Ľuboslav Paľo ; prel. Mária Števková

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2016

Formát: 76 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 16 cm

ISBN: 978-80-8124-083-6

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2016 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Adela, ani to neskúšaj!

Autori: text Peter Karpinský ; ilustr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2016

Formát: 85 s. : fareb. ilustr. ; 20 x 17 cm

ISBN: 978-80-8046-766-1

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2016 - Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Na zmrzline so žirafou

Autori: text František Rojček ; ilustr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 2018

Formát: 55 s. : fareb. ilustr. ; 23 x 18 cm

ISBN: 978-80-8115-260-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2018 - Najlepšia detská kniha jari

Kniha: Môj kocúr Tamtam

Autori: text Ľuboslav Paľo ; ilustr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2018

Formát: 44 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

ISBN: 978-80-551-6367-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2018 - Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Kuk do knižky

Autori: text Gabriela Dittelová ; ilustr. Ľuboslav Paľo

Vydavateľstvo: TRIO Publishing

Rok vydania: 2020

Formát: 55 s. : fareb. ilustr. ; 20 cm

ISBN: 978-80-8170-079-8

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2020 - Najlepšia detská kniha jesene

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>