SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Albín Brunovský

Albín Brunovský (*25.12.1935 Zohor - †20.01.1997 Bratislava)

Životopis

Narodil sa 25. decembra 1935 v Zohore. Študoval na SŠUP a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 1961 na grafickom oddelení prof. V. Hložníka. Bol dlhoročným profesorom na VŠVU v Bratislave a vedúcim Oddelenia knižnej tvorby. Zomrel 20. januára 1997 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Albín Brunovský bol opakovane ocenený na Bienále ilustrácií Bratislava. Bol dlhoročným profesorom na VŠVU v Bratislave. V roku 1967 bol spoluzakladateľom medzinárodnej prehliadky originálov ilustrácií detských kníh Bienále ilustrácií Bratislava, v rámci ktorého založil a viedol pracovný seminár UNESCO - BIB workshop pre ilustrátorov z rozvojových krajín. A. Brunovský reprezentuje imaginatívnu polohu ilustrácie. Charakteristický je pre jeho tvorbu zmysel pre detail a drobnokresbu, ktorá vyúsťuje do ornamentalizácie často vytvárajúcej dekoratívny obraz. Tieto prvky s neodmysliteľným fluidom, znásobujú literárne kvality diel, ktoré sa stávajú ozdobou knižníc. Autor ilustroval vyše sto kníh domácich i zahraničných, mal okolo 150 samostatných výstav doma i v zahraničí, jeho diela sú v rôznych domácich a zahraničných zbierkach. Tvorba je diskutabilná v jednej rovine. Hoci tvoril pre deti, jeho ilustrácie pôsobili skôr ako pre dospelého jedinca. Predovšetkým svojou vážnosťou a serióznosťou. Hoci ornamentalizácia, napríklad známe veľké klobúky dám evokujúce prezdobené koše plné kvetov, ovocia a spletitých tiel pôsobia dekoratívne aj zábavne zároveň, v konečnom dôsledku je im priznaná mimoriadna dôstojnosť. Výrazy postáv nemajú ľúbivý charakter, často sú to postavy zachmúrené, štylizované, deformované, možno jemne karikované, ale na prvý pohľad nie sú sympatické ani príťažlivé. Tam, kde je v tvárach postáv veľakrát zámerný kŕč, v labyrintoch florálnych a ľudských detailov je veľkorysosť, záhada, imaginácia, vzduch i vzruch. Autor dosahoval svojimi dielami neraz desivé obrazy a pocity, na strane druhej vytváral „lúky“ dekoratívnych výjavov, poetických, nežných a farebne pestrých. Bol majstrom detailu, kráľom drobnôstok, ktoré však mali svoj vývoj, zmysel, príbeh, logiku, ale predovšetkým kúzlo tajomstva a sna, ktoré predpokladalo rozvrstvenú fantáziu, náklonnosť k hre v tichu svojho ateliéru. Práve z neho, na diaľku, prostredníctvom ilustrácií vysielal krásne „podivné“ správy do sveta duše malého respondenta. Kvalitu jeho diela možno vnímateľ ocení až vo vyššom veku, keď lepšie chápe súvislosti, ktoré ilustrátor do svojich obrazov zašifroval. Rozhodne však v malom percipientovi zanecháva razantný dojem, lebo jeho ilustrácie si nemožno nepamätať. Okrem ilustrácie sa venoval grafike, maľbe na dreve, fragmentárne maľbe na zrkadlo, kde sa tiež všade odrazilo, tak ako v ilustráciách, jeho farebné videnie, zmysel pre drobnokresbu a výsostne ľudský element.  
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venoval voľnej grafike, maľbe a známkovej tvorbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Čo to beží na kolesách (A. Brunovský, Mladé letá 1959); Čokoládová rozprávka (J. Stacho, Mladé letá 1959); Kúzla pod stolom (M. Válek, Mladé letá 1959); Od dvoch do piatich (K. Čukovskij, Mladé letá 1959); Staršia sestra (Ľ. Voronkovová, Mladé letá 1959); Čarovné bubliny (M. Ferko, Mladé letá 1960); Divotvorná (V. Tendriakov, Mladé letá 1960); Janko Hraško (J. Kostra, Mladé letá 1960); Na prahu mladosti (J. Riazanovová, Mladé letá 1960); Sezam (S. Lem, Mladé letá 1960); Ako starček menil, až vymenil (Mladé letá 1962); Ibis a mesiac (Mladé letá 1962, 1972); Princ a bedár (M. Twain, Mladé letá 1962); Statočný cínový vojačik (H. Ch. Andersen, Mladé letá 1963, 1977); Zázračná puška (Z. Klátik, Mladé letá 1963); Majstri piatich čiar (K. Dubecký, Mladé letá 1964, 1975, Allegro plus 2018); A magyar nyelv tankönyve a kilencéves alapiskolák 4. osztálya számara (K. István, SPN 1968, 1977); Pieseň o Hiawathovi (H. W. Longfellow, Smena 1964); Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha (M. de Cervantes Saavedra, Mladé letá 1965, 1982); Tulipánová kolíska (Mladé letá 1965, 1967); Malá morská panna (H. Ch. Andersen, Mladé letá  1967, 1984); Biblické príbehy (Ivan Olbracht, Mladé letá 1968); Luskáčik a Myší kráľ (E.T.A. Hoffmann, Mladé letá 1968, 1974); Tri holúbky (P. Dobšinský, Mladé letá 1970); Tri princezné v belasej skale (P. Christen Asbjörnsen – J. Moe, Mladé letá 1972); Modrá kniha rozprávok (Ľ. Feldek, Mladé letá 1974, 1986, Columbus 1991, poľ. Mladé letá 1984, slovin. Mladé letá 1985, angl., chorv. a rus. Mladé letá 1990); Koza rohatá a jež (J. Bodenek, Mladé letá 1977, 1995, 2002); O medovníkovom domčeku (M. Rázusová-Martáková, Mladé letá 1979, 1991, nem. a maď. Mladé letá 1991); Páví kráľ (M. C. d’Aulnoy, Mladé letá 1980, 1984, nem. Werner Dausien 1980, 1982, fín. Werner 1985, franc. Gründ 1981, 1989, maď. Mladé letá 1984, slovin. Mladinska knjiga 1987, poľ. Alfa 1987); Zlaté jabĺčka (The Golden Apples) (H. Ferková,  jap. Fukuinkan Shoten 1982, slov. a angl. Buvik 1997); Zelená kniha rozprávok (Ľ. Feldek, Mladé letá 1983); Baśnie czarodziejskie (M. C. d´Aulnoy, Alfa 1987); Z kytice slovenských pohádek Karla Plicky (K. Plicka, Panorama 1984); Slovenské rozprávky 3 (P. Dobšinský, Mladé letá 1988); Ružová Anička (P. Dobšinský, Mladé letá 1993 aj nem. a angl.); Modrozelená kniha rozprávok (Ľ. Feldek, Ex tempore 2003, spol. reedícia); Prekrásny Janko (K. Valíček - K. Plicka - E. Kadlečíková, Virvar 2010); Čiernobiela kniha rozprávok (Ľ. Feldek, Virvar 2011); Pohádky (Ľ. Feldek, Columbus 2016); Kapitán Spomienka : poviedky a básne pre deti a násťročných (Kolektív autorov, Perfekt 2019).

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 35-45.

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 60-61.

PETERAJOVÁ, Ľudmila: Albín Brunovský. 2. dopl. vyd. Bratislava : Tatran, 1990. 265 s. ISBN 80-222-0156-1.
KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997.  I.  A – Č. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 226. ISBN 80-86171-00-0.
Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.
VANČO, Martin et al.: Grafik, inšpirácia, múza a život. Bratislava : Artotéka, 2003. 215 s. ISBN 80-969003-4-X.
Albín Brunovský : kompletné grafické dielo 1960-1997. Zost. Klára Brunovská. Bratislava : Galéria Brunovský, 2004. 320 s. ISBN 80-969244-4.
ZAJÍČEK, Štefan: Albín Brunovský. Knižné ilustrácie (1959 – 1997) [Katalóg]. Senica : Záhorská galéria 2006. [24] s. ISBN 80-85738-49-X.
Knižné ilustrácie Albína Brunovského. Zost. Štefan Zajíček. In Ars transmontanae, Umenie Záhoria ; 1. Senica : Záhorská galéria, 2007. 79 s. ISBN 978-80-85738-62-9.
KRIŠKA, Fedor: Albín Brunovský. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 58-63. ISBN 978-80-89222-57-5.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 84-89. ISBN 978-80-89222-75-9.

Albín Brunovský : Maliarske dielo. Zohor : Virvar, 2011. 280 s. ISBN 978-80-97051-32-7

KRIŠKA, Fedor: O chlapcovi, čo naháňal motýľa. FELDEK, Ľubomír: Hrsť rozprávok na Albína Brunovského. In Bibiana. 2005, roč. 12, č. 4, s. 1-9. Dostupné na internete: <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxii_4_2005.pdf> ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1963 Cena Fraňa Kráľa (vyd. Mladé letá) 1962 za knihu Ibis a mesiac

1965 Cena v Súťaži o najlepšie ilustrácie na Celoštátnej výstave ilustrácií detských kníh

1966 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1965 za knihu Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha
1967 Zlatá plaketa BIB´67 za ilustrácie ku knihe Malá morská panna
1968 Cena ČsÚKK v súťaži Československé najkrajšie knihy 1967 za knihu Malá morská panna

1969 Čestné uznanie na knižnom veľtrhu v Bologni, Taliansko 
1970 Cena Fraňa Kráľa 1969 za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež
1975 Cena vydavateľstva Mladé letá 1974 za knihu Modrá kniha rozprávok
1976 Čestná listina H. Ch. Andersena za knihu Modrá kniha rozprávok
1977 Zlaté jablko BIB ´77 za ilustrácie ku knihe Koza rohatá a jež 
        Bronzová medaila na Medzinárodnej výstave knižného umenia IBA v Lipsku
1981 Zlaté jablko BIB ´81 za ilustrácie ku knihe Páví kráľ
1995 Cena Martina Benku
1997 Najkrajšia detská kniha leta - Zlaté jabĺčka

2010 Najkrajšia detská kniha zimy - Prekrásny Janko

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1967, 1973, 1977, 1981, 1983

Odkazy na web

Wikipédia

vytvarnavychova.sk

dieloPlus


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Malá morská panna

Autori: text Hans Christian Andersen ; ilustr. Albín Brunovský

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1967

Formát: 194 s. : fareb. ilustr. ; 27 cm

Technika: akvarel; kresba perom; kresba tušom

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1967 - Zlatá plaketa BIB

Kniha: Koza rohatá a jež

Autori: text Ján Bodenek ; ilustr. Albín Brunovský

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1977

Formát: 39 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 21 cm

Technika: tempera

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1977 - Zlaté jablko BIB

Kniha: Páví kráľ

Autori: text Madame D'Aulnoy ; ilustr. Albín Brunovský

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1980

Formát: 181 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

Technika: akvarel

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1981 - Zlaté jablko BIB

Kniha: Prekrásny Janko: rozprávky rumunských Slovákov

Autori: text Karol Valíček, Karol Plicka ; ilustr. Albín Brunovský ; graf. upr. Miroslava Repiská ; adp. Iva Kadlečíková

Vydavateľstvo: Virvar

Rok vydania: 2010

Tlačiareň: Vegaprint

Formát: 207 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

ISBN: 978-80-970513-0-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2010 - Najkrajšia detská kniha zimy, Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Prvá kniha o Bratislave

Autori: text Pavel Dvořák ; ilustr. Albín Brunovský ; graf. upr. Juraj Demovič, Jakub Dvořák, Juraj Vontorčík ; fot. Jakub Dvořák

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Rak

Rok vydania: 2006

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 278 s. : fareb. ilustr., čb. ilustr., čb. fot., fareb. fot. ; 25 x 22 cm

ISBN: 80-85501-32-5

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2006 - Diplom

Kniha: Druhá kniha o Bratislave

Autori: text Pavel Dvořák ; ilustr. Albín Brunovský ; graf. upr. Juraj Demovič, Jakub Dvořák, Juraj Vontorčík ; fot. Jakub Dvořák

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Rak

Rok vydania: 2007

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 232 s. : fareb. fot., čb. fot., fareb. ilustr. ; 25 x 22 cm

ISBN: 978-80-85501-37-7

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2007 - Diplom

Kniha: Modrá kniha rozprávok

Autori: text Ľubomír Feldek ; ilustr. Albín Brunovský

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1974

Formát: 121 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

Ocenenia: Čestná listina IBBY 1976 - Čestná listina IBBY za literárne dielo

Kniha: Zlaté jabĺčka

Autori: text Hana Ferková ; ilustr. Albín Brunovský ; graf. upr. Ľubomír Krátky

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1997

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 23 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 24 cm

ISBN: 80-85507-64-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1997 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1997 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Na vnútornej strane viečok

Autori: text Erik Ondrejička ; ilustr. Albín Brunovský ; graf. upr. Juraj Vontorčík

Vydavateľstvo: PROKAT

Rok vydania: 2011

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 150 s. : ilustr. ; 24 x 15 cm

ISBN: 978-80-970447-0-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2011 - Diplom

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>