SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Viera Bombová

Viera Bombová (*14.04.1932 Buclovany)

Kontakt

Vígľašská 11, 851 07 Bratislava, Slovensko, tel.: +421 2 6381 2994

Životopis

Narodila sa 14. apríla 1932 v Buclovanoch pri Bardejove. V rokoch 1950 – 1956 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. L. Čemického, P. Matejku a D. Millyho. Absolvovala na oddelení voľnej a ilustračnej grafiky u prof. V. Hložníka. Venuje sa predovšetkým ilustrácii.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Viera Bombová bola ocenená na Bienále ilustrácií Bratislava v roku 1967 Zlatým jablkom za ilustrácie Obrova stupaj a v roku 1969 za ilustrácie Janko Gondášik a Zlatá pani. Autorka vychádza vo svojej tvorbe z ľudových zvykov, folklóru bohatého na farebnosť a ornament. Ľudové kroje, výšivky, čipky, maľba na skle, rezba na dreve sú evidentným inšpiračným zdrojom. Vo fragmentárnych a skratkových podobách posunutých do dekoratívnej roviny rezonujú v jej kolážových ilustráciách. Postavy zámerne štylizuje, vrství, radí na seba, využíva techniku voskového pastelu, „zaodieva“ ich raz do žiarivých inokedy hlbokých tónov a celou formou výjavu dosahuje poetický obraz. Kombinuje suchú ihlu s akvatintou, experimentuje, využíva netradičné postupy a materiály (frotáž, batika, modrotlač, medovníkové formy), linku vyrýva a šrafovaním „tvaruje“ imaginatívnu víziu až kamsi k znakovej skratke a vytvára tak akýsi nový ornament. Táto figurálna dekoratívnosť má svoju dynamiku i harmóniu zároveň, kolor je zjavný a v celom diapazóne svojich výrazových možností evidentný. Výtvarne interpretuje aj detskú literatúru vzdialených kultúr – indiánske, polynézske, staročínske, filipínske, vietnamské rozprávky a približuje ich slovenským deťom. Ilustrátorke treba priznať nadčasovosť diela, alebo, možno lepšie povedané jeho modernosť, ktorá pretrvala. Hoci paradoxne čerpá inšpirácie z tradícii, podarilo sa jej ju posunúť svojou elegantnou štylizáciou k súčasnému vnímaniu nielen vtedajšieho obdobia konca 60. rokov, ale až dodnes. Jej ilustrácie evidentne obstoja aj v momentálnom spektre rôznych druhov a techník, výrazov a poetík. V druhej polovici minulého storočia svojou tvorbou teda spôsobila zákonite prevrat bez toho, že by siahala výrazne po nových prostriedkoch. Autorka tie „staré“ len posunula do inej roviny a umným zásahom do klasiky vykúzlila modernu. Ilustrácie však nemajú len dekoratívny charakter, majú svoju vážnosť, pretože disponujú výpovednou hĺbkou. Majú svoju dôstojnosť, lebo iné polohy autorka ani nepripustila. 
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustrácie sa venuje aj voľnej grafike.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Ivkova biela mať (J. Bodenek, Mladé letá 1959, 1981, Ikar 2002); Horký chlieb a iné povesti (J. Gregor Tajovský, Mladé letá 1960); Pole neorané (P. Jilemnický, Mladé letá 1961, 1962); Povesť o bielych kameňoch (R. Jašík, Mladé letá 1961); Lucia (O. Dončenko, Mladé letá 1962); Sedem grajciarov a iné poviedky (Z. Móricz, Mladé letá 1962); Rozprávky (J. Wolker, Mladé letá 1963); Literárna výchova pre 7. ročník základnej deväťročnej školy (E. Kopečná, SPN 1964, 1980); Rozprávka o krajčírke Zime a jej pomocníkoch (L. Krzemieniecka, Mladé letá 1964); Žabiatko (Ľ. Podjavorinská, Mladé letá 1964); Obrova stupaj (Mladé letá 1965, 1975); Kŕdeľ divých Adamov (L. Ťažký, Mladé letá 1965); Tíšina (J. V. Bondarev, Smena 1965); Literaturne vychovanňa dľa 7 klasu osnovnoji devjatyričnoji školy (I. Krempa, J. Švač, SPN 1966); Šudy Katarínka (Mladé letá 1966); Zakliate ovečky pod Rozsutcom (A. Habovštiak, Stredoslovenské vydavateľstvo 1966); Janko Gondášik a zlatá pani (S. Czambel, Mladé letá 1966, 1975, čes. Albatros 1971; nem. Dausien 1978; maď. Móra Ferenc Könyvkiadó 1975); Peter a Lucia (R. Rolland, Tatran 1966); Cyrano z Bergeracu : Veršovaná hrdinská komédia v piatich dejstvách (E. Rostand, Tatran 1966); Kamenné kanoe (Mladé letá 1967, 1969; maď. Mladé letá 1968); Rodinné šťastie ; Kreutzerova sonáta (L. N. Tolstoj, Smena 1967); Öt lány a sarkamban (I. Hercíkova, Madách Könyvkiadó 1968); Manitou ajándéka mesék (Á. János, Mladé letá 1968); Manituov dar : indiánske rozprávky (M. Príbus, Mladé letá 1970); Pasáček a Zlatá paní : slovenské pohádky (S. Czambela, Albatros 1971); Jedenásť princezien a šašo (E. Čepčeková, Smena 1971); Popelvár (P. Dobšinský, Mladé letá 1971); Povesť o krásnej Ašme (Mladé letá 1971); Die goldene Frau : slowakische Märchen (S. Czambel, Lucie Groszer Berlin 1972); Rozprávky z Nefritových hôr (Mladé letá 1973); Tulenia princezná (E. Chmelová, Mladé letá 1974, 1985); Leto na Rovniach (J. Bodenek, Mladé letá 1975, 1984); Literaturne vychovaňa dľa 7 klasu osnovnoji devjatyričnoji školy (M. Legdan, SPN 1975); Literárna výchova pre 7. ročník ZDŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským (J. Švač, SPN 1975); Čarodejný strom (Mladé letá 1975, 1981; nem. Mladé letá 1978, Dausien 1978); De gouden vrouw en andere Slowaakse sprookjes (S. Czambel, Fontein 1976); Slowakische Märchen (S. Czambel, Mladé letá 1977); Philippinische Märchen (J. Genzor, Werner Dausien Hanau 1978); Le hussard courageux et autres contes (S. Czambel, Gründ Paris 1979); Letný slnovrat : Moderné filipínské poviedky (J. Genzor, Tatran 1979); Ľúbi – neľúbi (E. Nowacká, Mladé letá 1980); Zázračný jeleň (L. Dénes, Tatran 1981); A csodálatos fa : Fülöp-szigeti mesék (J. Genzor, Mladé letá 1981); Vyslovujme správne (V. Nádvorníková, ÚZV 1981); A csodálatos fa : Fülop-szigeti mesék (M. Vercse, Mladé letá 1981); De domme duivel en andere Slowakse sprookjes (S. Czambel, Kosmos Amsterdam 1982); Počuj môj plač (M. D. Taylor, Mladé letá 1982); Osud človeka (M. A. Šolochov, Mladé letá 1982); Sedem želaní (J. Múčka, Mladé letá 1985); Neviditeľný (H. G. Wells, Mladé letá 1988); Ak raz si ľúbil (J. Lenko, Mladé letá 1989); Kapitán Spomienka : poviedky a básne pre deti a násťročných (Kolektív autorov, Perfekt 2019); Ivkova biela mať (J. Bodenek, Ikar 2002).

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 7-23.

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá , 1980, s. 56-57.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997.  I.  A – Č. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 192. ISBN 80-86171-00-0.

JABLONSKÁ, Beata: Viera Bombová. Janko Gondášik [Katalóg výstavy]. In  Bratislava : BIBIANA, 2003. [6] s. ISBN 80-968602-9-1.

KRIŠKA, Fedor: Viera Bombová. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 52-57. ISBN 978-80-89222-57-5.

BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 78-83. ISBN 978-80-89222-75-9.

HOLEŠOVSKÝ, František: Idea vyrastá zo skutočnosti. In Výtvarný život. 1978, roč. 23, č. 1, s. 22-25.
KORDOŠOVÁ, Gita: Dielo jedinečnej tvorivej sily. In Zlatý máj. 1988, roč. 32, č. 6, s. 355-357.
SLIACKY, Ondrej: Zlatá pani slovenskej rozprávky. In Revue Bibiana. 2002, roč. 9, č. 1, s. 1-6. Dostupné na internete: http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikix_1_2002.pdf ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1965 Cena Fraňa Kráľa (vyd. Mladé letá) 1964 za knihu Ivkova biela mať
1967 Cena Cypriána Majerníka za knihu Kamenné kanoe
1967 Zlaté jablko BIB ’67 za ilustrácie ku knihe Obrova stupaj

          Cena ČÚKK za ilustrácie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1966 za knihu Šudy Katarinka
1969 Zlaté jablko BIB ’69 za ilustrácie ku knihe Janko Gondášik a zlatá pani

1970 Cena SÚKK za ilustrácie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1969 za knihu Janko Gondášik a zlatá pani
          Zlatá medaila na medzinárodnej výstave kníh v Moskve za knihu Janko Gondášik a zlatá pani
1971 Strieborná medaila IBA v Lipsku za knihu Povesť o krásnej Ašme

          Čestné uznanie za ilustrácie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1970 za knihu Manitouov dar

1972 Cena vydavateľstva Mladé letá 1971 za knihu Povesť o krásnej Ašme
1974 Čestná listina H. Ch. Andersena za knihu Rozprávky z Nefritových hôr
1975 Cena Fraňa Kráľa za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1967, 1969, 1971, 1975

Odkazy na web

totojegaleria.sk


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Janko Gondášik a zlatá pani

Autori: text Samuel Czambel ; ilustr. Viera Bombová

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1969

Formát: 215 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

Technika: kresba voskovými pastelkami

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1969 - Zlaté jablko BIB

Kniha: Obrova stupaj: maorijské rozprávky

Autori: ilustr. Viera Bombová ; prel. Viktor Krupa

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1964

Formát: 90 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 17 cm

Technika: kresba voskovými kriedami

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1967 - Zlaté jablko BIB

Kniha: Rozprávky z Nefritových hôr: polynézske rozprávky

Autori: text Richard Taylor ; ilustr. Viera Bombová ; prel. Viktor Krupa ; adp. Viktor Krupa

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1973

Formát: 165 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 19 cm

Ocenenia: Čestná listina IBBY 1974 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>