SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Ondrej Zimka

Ondrej Zimka (*29.11.1937 Turzovka)

Kontakt

Mošovského 2, 811 03 Bratislava, Slovensko, tel.: +421 2 5441 2214

Životopis

Ondrej Zimka sa narodil 29. novembra 1937 v Turzovke na Kysuciach. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvoval v roku 1964 v odbore užitá grafika u profesorov P. Matejku a J. Chovana. Žije a tvorí v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Optimizmus a humor vyžaruje z jeho ilustrácií pre deti výrazne a evidentne. Autor pochádza z kraja s bohatou tradíciou ľudových umeleckých prejavov, inšpiráciu často čerpá z detstva. Jeho tvorbe je vlastná poetická štylizácia kresby, výrazný kolor a komické motívy – prostriedky evokujúce insitné umenie, v ktorom sa strieda dramatické napätie s poéziou. Humor O. Zimku je založený na grotesknom videní a imaginácii. Sýta farebnosť strieda hlbokú tmu, z ktorej vystupuje zvláštne žiarivé svetlo, zaplnené kontrastné plochy pôsobia maliarsky až dekoratívne, sympatické je jemné karikovanie charakterov postáv, naivistický výraz výjavov a pertraktovanie výraznej úprimnej tvorivej invencie. Umelec spája vo svojej tvorbe tradíciu s modernosťou, ľudovosťou s kultúrnou formou. Jeho tvorba je viacvrstvová, je aktívny vo viacerých smeroch, venuje sa maľbe, ilustrácií, úžitkovej grafike, zároveň kreslenému humoru.
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venuje voľnej maľbe a grafike.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Góóól! (Ľ. Petrovský, Obzor 1967); Budkáčik a Dubkáčik (J. C. Hronský, Mladé letá 1967, 1969); Slovák nyelv a középiskola 1. osztálya és a szakközépiskolák számára (M. Török, J. Ballay, SPN  1967, 1972); Pöfi és Röfi (J.C. Hronský, Mladé letá 1967); Gruľko na karnevale (B. Zachoder, Mladé letá 1967); Konferencia zvierat (E. Kästner, Mladé letá 1968); Szlovák nyelv az általános középiskolák 2. évfolyama és a szakközépiskolák számára (M. Török, J. Ballay, SPN 1968); Zelené jelene (Ľ. Feldek, Mladé letá 1969); Na Rio de la Plata (K. May, Mladé letá 1969); Furko a Murko (M. Hranko, Mladé letá 1969); Stopy vedú cez prériu (W. Wernic, Mladé letá 1969); Šerif z Fort Bentonu (W. Wernic, Mladé letá 1969, 1970); Rozprávky na niti (Ľ. Feldek, Mladé letá 1970, 2003); Deti z Bullerbynu (A. Lindgrenová, Mladé letá 1970, 1985); Znovu na Rio de la Plata (K. May, Mladé letá 1971); V kráľovstve Plastelínov (A. Kamienska, Mladé letá 1971); Džimbala-bala-bala (M. Ferko, Mladé letá 1971); Svrček Milko a svrček Ilko v lete na saniach (O. Zimka, Mladé letá 1971); Svrček Milko a svrček Ilko vzduchoplavci (O. Zimka, Mladé letá, 1971); Fousek a Rousek (M. Hranko, Mladé letá 1972); Svrček Milko a svrček Ilko a najlepší liek svete (O. Zimka, Mladé letá 1972); Svrček Milko a svrček Ilko na korábe (O. Zimka, Mladé letá 1972); Veselí zajkovia (S. V. Michalkov, Mladé letá 1972); Sedem sĺnc na snehu (T. S. Naim, Mladé letá 1972); Stopy vedú cez prériu (W. Wernic, Mladé letá 1973); Dubyváľko a iné rozprávky (F. Wolf, Mladé letá 1973); Ohňová zem (F. Coloane, Mladé letá 1974); A mesegombolyag (Ľ. Feldek, Mladé letá 1974); Vrchári-beťári (J. F. Kunik, Osveta 1974); Zajko Bojko (Ľ. Podjavorinská, Mladé letá 1974); Hostinec “U odvážneho námorníka” (C. Fox Smith, Mladé letá 1975); Szlovák nyelv a gymnáziumok és a szakközépiskolák 1. és 2. osztálya számára (M. Török, J. Ballay, P. F. Kovács, SPN 1975); ZOO na výlete (O. Zimka, Mladé letá 1975); Rozprávkové varechy (T. Janovic, Mladé letá 1975); Bol raz jeden dom (O. Zimka, Mladé letá 1976); Dín a Dán (T. Janovic, Mladé letá 1977); Dúha farbičky si strúha (J. Pavlovič, Mladé letá 1977); Lev ušiel z domu (J. Jakovlev, Mladé letá 1978); Ďuro, pozdrav Ďura (V. Šikula, Mladé letá 1978, 1988); Magyar irodalmi olvasókönyv az iparitanuló -iskolák és szaktanintézetek számára (B. Tolvaj, J. Kánocz, SPN 1978); Široká cesta, úzky chodníček (J. Šimulčíková, Mladé letá 1979); Drevený tato (T. Janovic, Mladé letá 1979, 1982); Bosá jabloň (M. Grznárová, Mladé letá 1980); Szlovák nyelv a gimnáziumok és a szakközepiskolák 2. osztálya számára (J. Ballay, P. Földesová, M. Töröková, SPN 1981); Ako šiel vlčko do sveta (O. Sliacky, Mladé letá 1981); Pristátie na Bielosienke (J. Fekete, Osveta 1981); Malá škola slušnosti (V. Gajdošová, Mladé letá 1981); Ovca v žinčici a iné poviedky (J. Hašek, V. Handzová, J. Horváth,  Slovenský spisovateľ 1981); Šibal Emil z Lönnebergy (A. Lindgrenová, Mladé letá 1982); Všetko letí, čo má krídla (D. Wágnerová, Mladé letá 1982); Jeleňvízor (T. Janovic, Mladé letá 1982); Muzikanti, hrajte (M. Ďuríčková, Mladé letá 1983); Všetko letí, čo má krídla (D. Wagnerová, Mladé letá 1982); Kubo dostal nápad (Mladé letá 1983); Óda po zet (T. Janovic, Smena 1983); Trasochvostík (S. V. Michalkov, Mladé letá 1984); Ježuľkine dobrodružstvá (A. Šarov, Mladé letá 1984); Koblandy z Karaspanských hôr (Mladé letá 1985); Belasý maják (J. Navrátil, Mladé letá 1985); A kutyák csillaga : Avagy szívderítő kutyatörténetek (J. Marek, Madách 1985); Čo ťa páli, has! Ďalšie víťazstvá človeka nad prírodou (O. Zimka, V. Kubal, M. Vavro, B. Pernecký, A. Mišanek, F. Jablonovský, M. Sliacky, Príroda 1985); Lapajkove šibalstvá (V. Vorobjov, Mladé letá 1986); Sto najsmiešnejších rozprávok (Mladé letá 1986); Les (T. Janovic, Mladé letá 1987); Zlaté Slniečko (O. Sliacky, Mladé letá 1987); Veď som ja už chlap (J. Malinčík, Osveta 1987); Bájky (I. A. Krylov, Tatran 1988); Tulirodina (J. Navrátil, Mladé letá 1988); Kohút a líška : Ezopské bájky v podaní Ondreja Sliackeho (O. Sliacky, Mladé letá 1988); Z poslednej lavice : O škole nevážne, vážne a odvážne (D. Hevier, Mladé letá 1989); Lucia postrach ulice (O. Hoffman, Východoslovenské vydavateľstvo 1989); Tri ohnivé kone (J. Berky - O. Sliacky, Mladé letá 1989, 1990); Rozprávky ostrihané na ježka (J. Pavlovič, Pravda 1989); Prázdniny : Letný magazín pre chlapcov a dievčatá (D. Hevier, Mladé letá 1990); Vrabeceda (M. Kováčik, Mladé letá 1991); Zlejko sa vráti (P. Valo, Atrakt 1992); Javornícke rozprávky (P. Kubica, Magma 2011); Rozprávky Javorníckeho chodníka (P. Kubica, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 2012); Kapitán Spomienka : poviedky a básne pre deti a násťročných (Kolektív autorov, Perfekt 2019).

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 138-147.

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 90-91.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.
TKÁČ, Štefan – PETRÁNSKY, Ľudovít: Ondrej Zimka. Bratislava : Slovenský Tatran, 1996. 237 s. ISBN 80-222-0459-5.
Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.
KRIŠKA, Fedor: Ondrej Zimka. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 72-75. ISBN 978-80-89222-57-5.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 96-101. ISBN 978-80-89222-75-9.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2010. XXI. W - Ž. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2010, s. 266-267. ISBN 978-80-86171-35-7.

Ondrej Zimka. Čadca: Magma, 2012. 83 s. ISBN 978-80-89172-29-0.

KORDOŠOVÁ, Gita: Originálny svet farby, poézie a fantázie. In Zlatý máj. 1988, roč. 32, č. 4, s. 224-227.

ŠVEC, Andrej: S vôňou mladosti. In Revue Bibiana. 1997, roč. 4,  č. 3-4, s. 67-68. Dostupné na internete: <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikv_3-4_1997.pdf> ISSN 1335-7263.  

MIKOLAJ, Dušan: Maliar ľudských príbehov. BLAHA, Anton: Zaživa v nebi. SUBALLYOVÁ, Ľubica: Drevené rozprávky. MAREC, Jozef: Hľadač pokladov. GRAJDIČIAR, Ivan: O jednom priateľstve. In Revue Bibiana. 2007, roč. 14,  č. 4, s. 1-14. Dostupné na internete: <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxiv_4_2007.pdf> ISSN 1335-7263.  

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1969 Plaketa BIB ’69 za ilustrácie ku knihe Zelené jelene
1971 Plaketa BIB ’71 za ilustrácie ku knihe Rozprávky na niti
1982 Cena Ľudovíta Fullu
 za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

1988 Čestná listina za ilustrácie knihy Belasý maják

1990 Najkrajšia detská kniha zimy - Tri ohnivé kone

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1969, 1971, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991

Odkazy na web

Kysuce

Extraplus

Galéria dielo

revue Bibiana 2007

revue Bibiana 2013

revue Bibiana 2017


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Zelené jelene

Autori: text Ľubomír Feldek ; ilustr. Ondrej Zimka

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1968

Formát: 30 s. : fareb. ilustr. ; 27 x 20 cm

Technika: gvaš

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1969 - Plaketa BIB

Kniha: Rozprávky na niti

Autori: text Ľubomír Feldek ; ilustr. Ondrej Zimka

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1970

Formát: 53 s. : fareb. ilustr. ; 20 x 18 cm

Technika: gvaš

Materiál: biely kartón

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1971 - Plaketa BIB

Kniha: Tri ohnivé kone

Autori: text Ján Berky-Ľuborecký, Ondrej Sliacky ; ilustr. Ondrej Zimka

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1990

Formát: 10 s. : fareb. ilustr. ; 32 x 24 cm

ISBN: 80-06-00297-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1990 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Vrabeceda

Autori: text Marián Kováčik ; ilustr. Ondrej Zimka ; graf. upr. Igor Imro

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1991

Formát: 44 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 21 cm

ISBN: 80-06-00370-X

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1991 - Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Ondrej Zimka

Autori: text Štefan Tkáč, Ľudovít Petránsky ; ilustr. Ondrej Zimka ; graf. upr. Vladislav Rostoka, Anton Fiala ; fot. Pavel Meluš, Anton Fiala

Vydavateľstvo: Slovenský Tatran

Rok vydania: 1996

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 237 s. : fareb. ilustr., čb. fot. ; 31 x 27 cm

ISBN: 80-222-0459-5

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1996 - Diplom

Kniha: Drevený tato a jeho rozprávkové varechy

Autori: text Tomáš Janovic ; ilustr. Ondrej Zimka

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1982

Formát: 225 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 18 cm

Ocenenia: Čestná listina IBBY 1984 - Čestná listina IBBY za literárne dielo

Kniha: Belasý maják

Autori: text Ján Navrátil ; ilustr. Ondrej Zimka

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1985

Formát: 76 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 20 cm

Ocenenia: Čestná listina IBBY 1988 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: Ďuro, pozdrav Ďura: rozprávka pre malých i väčších

Autori: ilustr. Ondrej Zimka

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1978

Formát: 86 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 17 cm

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>