SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Miroslav Cipár

Miroslav Cipár (*08.01.1935 Vysoká nad Kysucou)

Kontakt

Havlíčkova 28, 811 04 Bratislava, Slovensko, tel.: +421 2 5477 2297, e-mail: cipar@stonline.sk

Životopis

Narodil sa 8. januára 1935 vo Vysokej nad Kysucou. Študoval na Vysokej škole pedagogickej a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave               u profesorov V. Hložníka a P. Matejku. V rokoch 1971 – 72 pracoval v New Delhi v Indii v Children’s Book Institut. Žije a tvorí v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Miroslav Cipár bol opakovane oceneným autorom na Bienále ilustrácií Bratislava. Autorovu ilustračnú tvorbu charakterizuje dominantný prvok hravosti a sladkej romantiky. Z ilustrácií je evidentný tvorcov rukopis, štylizuje jednoduché predmety, ktoré skladá tvarovo i farebne do kompozične zoskupených obrazov plných fantázie. Príznačný je pre jeho ilustráciu sklon k symbolom, znaku a vytríbenej až historizujúco pôsobiacej ornamentike. Komično a humor sa odráža v jeho mnohých štylizovaných obrazoch umocnených živou farebnosťou a esenciou hry. Vtipná štylizácia figúr je vpletená do ornamentu geometricky usporiadaného, zo sýtych farebných presne vymedzených a uzavretých plôch sa vyčleňuje ako dominantný a transparentný prvok – zvlnená línia evokujúca princípy baroka i secesie. V ilustráciách strieda extrémne polohy agresívnej expresivity s harmonickou poetikou. Náklonnosť ku grafickému vnímaniu obrazu je evidentná aj v ilustráciách. Hoci v nich sa nepomerne viac hrá a narába viac s farbou, talent vyjadriť sa skratkou, znakom a jednoznačne adresnou čistotou tvaru sa prejaví v každom z jeho diel pre malého vnímateľa. Objekty často akoby vo vzduchoprázdne plávali a evokovali akýsi, (aj keď graficky jednoznačný) sen, inokedy priznávajú svoju nekompromisnú plošnosť a zvinutú linku akoby doslova vyrytú ceruzou      do papiera. Táto forma má svoje presné radenie, svoj kánon, systém, štruktúru a racionálne vymedzenie, ale prezdobená štylizácia čiary robí z tvrdej jednoznačnosti výtvarného odkazu elegantnú, často hravú, správu o existencii rozprávkového (a nielen toho) sveta. Rôznorodosť tvorby a jednoznačná náchylnosť na iné žánre výtvarného spektra vyjadrovania sa, sa však akoby globálne a zoskupene potvrdzuje v tvorbe ilustračnej. Akoby všetky tie „odbočenia“ od ilustrácie, boli zároveň v ilustrácií prirodzene zastúpené. Grafika, kresba, úžitkovosť i istá divadelnosť obrazu, to všetko je zakódované v ilustrácii. Často ilustrácia preto vyznieva graficky a kresebne, často grafika a kresba vyznieva ako ilustrácia. Tento fenomén predurčuje autorove komplexné myslenie a cítenie výtvarna a umeleckej estetiky, ktorá dokáže byť rovnako poetická ako aj praktická. M. Cipár je univerzálny umelec, ktorý sa okrem ilustrácie venuje kreslenému filmu, scénografii, úžitkovej grafike, maľbe a čiastočne plastike, je činný i literárne, ale orientuje sa predovšetkým na grafiku, ilustráciu a kresbu.
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia 

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venuje úžitkovej grafike, voľnej grafike a monumentálnej tvorbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Hra pre tvoje modré oči (Ľ. Feldek, Mladé letá 1959); Slávna ľavačka (E. Gašparová, Mladé letá 1963); Telefón (Ľ. Feldek, Mladé letá 1963); Oktávia ide stovkou (R. Moric, Mladé letá 1964); Najmenší kolotoč na svete (J. Navrátil, Mladé letá 1965); Hlava, ktorú som mal vtedy (Ľ. Feldek, Mladé letá 1967); Veľká cestovná horúčka (M. Válek, Mladé letá 1967); Ako dočiahnuť slnko (O. Sliacky, Stredoslovenské vydavateľstvo 1968); Kamzík a bambus (J. Navrátil, Mladé letá 1968); Kuchárska kniha pre deti (Ľ. Feldek, Mladé letá 1968); Stratený ostrov (A. Dékány, Mladé letá 1969); Baran Bé (J. Pavlovič, Mladé letá 1970); Osmijanko rozpráva 8x8=64 nových rozprávok (K. Bendová, Mladé letá 1971); Hviezdičková rozprávka (Ľ. Feldek, Smena 1972); Prešporský Robinzon, alebo, Podivuhodné dobrodružstvá Karla Jettinga rodeného Uhra (Tatran 1972); Biela kňažná (M. Ďuríčková, Mladé letá 1973, 1989; čes. Albatros 1978); Dunajská kráľovná (M. Ďuríčková, Mladé letá 1976); Ďuro Truľo a figliari (J. Navrátil, Mladé letá 1977), Jantárový svet (Ľ. Feldek, Mladé letá 1977); Rozprávky o starej električke (O. Hofman, Mladé letá 1977); Malá zlatá brána (M. Ďuríčková, Mladé letá 1978); Päťkrát Botafogo (Ľ. Feldek, Tatran 1978); Prešporský zvon (M. Ďuríčková, Mladé letá 1978); Zlatá brána (M. Ďuríčková, Mladé letá 1978 Buvik 2004); Hrdinský zápisník (K. Jarunková, Mladé letá 1980); Zázračný kvet mandragora (M. Nadubinský, Mladé letá 1980);  Bratislavské povesti (M. Ďuríčková, Mladé letá 1981); Do Tramtárie (M. Válek, Mladé letá 1981); Keď má básnik šťastnú chvíľu (Mladé letá 1981); Slovenské ľudové hádanky (M. Leščák, Tatran 1981); Čo mi kvety natárali (V. Bednár, Mladé letá 1982); Zázračná breza (M. Ďuríčková, Pravda 1982); Dievčatko v mušli (E. Chmelová, Východoslovenské vydavateľstvo 1983); Lapajová šľapaj (Ľ. Feldek, Mladé letá 1983); Spevobáje a spevokvety (R. Desnos, Mladé letá 1983); Rozprávky zďaleka i zblízka (Mladé letá 1984); Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas zv. I, II (V. Gašparíková, Tatran 1984, 1985); Černoško Gugu (G. Feustel, Mladé letá 1985);  Pan Tau a tisíc zázrakov (O. Hofman, Mladé letá 1985); Ako starček menil, až vymenil (Mladé letá 1986); Dúha vodu pije (Z. Profantová,Tatran 1986); Veľký pozdrav opici (G. Oster, Mladé letá 1986); Sedemhlavá víla (E. Lázár,  Mladé letá 1987); Lev nie je kráľom zvierat (J. Vágner, Obzor 1988); Zlatý hrach (M. Ďuríčková, Mladé letá 1988); Malachitová škatuľka (P. P. Bežov, Mladé letá 1990); Poslali ma naši k vašim (M. Ďuríčková, Buvik 2000); Vlastivedník, alebo, 333 zábavných záhad (Orbis Pictus Istropolitana 2000); Ahoj hádanka! (Buvik, 2003); Bola Mica u holiča? (A. Tešovičová, Vydavateľstvo SSS 2005); Rozprávky z rajskej záhrady (A. Kohen, Chajim 2007); Basta fidli (V. Šefčík, Vydavateľstvo Q111 2010, Slovart 2017); Zlatá svadba (Ľ. Feldek, Columbus 2010); Z neba padá čokoláda (G. Rodari, Vydavateľstvo Q111 2014);  Veľká kniha európskych rozprávok (Ľ. Feldek, Hlbiny 2017).

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 46-61.

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 62-63.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997.  I.  A – Č. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 269. ISBN 80-86171-00-0.

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

KRIŠKA, Fedor: Miroslav Cipár. Prešov: Michal Vaško, 2002. 277 s. ISBN 80-7165-348-9.

DRAGULOVÁ-Faktorová, Danuša: Kto nám to kreslí. Bratislava : Vydavateľstvo DAXE, 2006, s. 8-9. ISBN 80-968723-7-0.

KRIŠKA, Fedor: Miroslav Cipár. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 64-71. ISBN 978-80-89222-57-5.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 90-95. ISBN 978-80-89222-75-9.

JANČÁR, Ivan: Miroslav Cipár. Maľba. Bratislava : Spoločnosť 7 plus : Galéria mesta Bratislavy, 2013. 265 s. ISBN 978-80-85583-90-8.

SLIACKY, Ondrej: Objavil som krajinu neobmedzených možností. In Revue Bibiana. 2005, roč. 12, č. 1, s. 1-23. ISSN 1335-7263. Dostupné na internete:  <http://www.bibiana.sk/fileadmin/bibiana.sk/docs/revue/fullsize/rocnikXII_1_2005.pdf>

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1973 Plaketa BIB ’73 za ilustrácie ku knihe Biela kňažná

1976 Cena SÚKK v súťaži Československé najkrajšie knihy 1975 za knihu Zlatá brána
1977 Plaketa BIB ’77 za ilustrácie ku knihe Dunajská kráľovná
1979 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež
1982 Zlatá medaila na IBA v Lipsku za knihu Veľká cestovná horúčka
1994 Najkrajšia detská kniha jesene - Dejepis 3
1995 Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu knihy v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1994 za knihu Dejepis 3
1999 Najkrajšia detská kniha jari - Dejepis 5
2005 Najkrajšie knihy Slovenska 2004 - Zlatá brána

2010 Najkrajšia detská kniha jesene - Basta fidli

2017 Najkrajšia detská kniha jari - Veľká kniha európskych rozprávok

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1967, 1969, 1971, 1973, 1977, 1979, 1981, 1983

Odkazy na web

Buvik

Miroslav Cipár

Plus7dní

totojegaleria.sk


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Biela kňažná

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1973

Formát: 172 s. : fareb. ilustr. ; 28 x 21 cm

Technika: akvarel

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1973 - Plaketa BIB

Kniha: Dunajská kráľovná: bratislavské báje, povesti a historické obrázky

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1976

Formát: 169 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 18 cm

Technika: akvarel

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1977 - Plaketa BIB; Čestná listina IBBY 1978 - Čestná listina IBBY za literárne dielo

Kniha: Dejepis 5: Denník z pátrania po minulosti

Autori: text Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl ; graf. upr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana

Rok vydania: 1999

Formát: 40 s. : čb. ilustr., map., tab. ; 30 x 21 cm

ISBN: 80-7158-254-9

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1999 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Dejepis 5: Stretnutie s minulosťou

Autori: text Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl ; graf. upr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana

Rok vydania: 1999

Formát: 63 s. : fareb. ilustr., fareb. fot., tab., map. ; 30 x 21 cm

ISBN: 80-7158-253-0

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1999 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Dejepis 3 : Slovensko na prahu nového veku

Autori: text Dušan Kováč, Vojtech Kopčan, Viliam Kratochvíl ; graf. upr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana

Rok vydania: 1994

Tlačiareň: Moraviapress

Formát: 77 s. : fareb. fot., čb. fot., map., graf., ; 30 x 21 cm

ISBN: 80-7158-032-5

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1994 - Najkrajšia detská kniha jesene, Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: The ground beneath our feet: selected poems

Autori: text Miroslav Válek ; ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Peter Grísa

Vydavateľstvo: Modrý Peter

Rok vydania: 1996

Tlačiareň: Polypress

Formát: 63 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 14 cm

ISBN: 80-85515-37-7

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1996 - Cena Ministerstva kultúry SR za malonákladovú publikáciu, Diplom

Kniha: Dejepis 3: Na prahu moderného sveta

Autori: text Herta Tkadlečková, Marián Skladaný, Viliam Kratochvíl ; graf. upr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana

Rok vydania: 1994

Tlačiareň: Moraviapress

Formát: 63 s. : fareb. fot., čb. fot., map., schem., graf., ; 30 x 21 cm

ISBN: 80-7158-034-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1994 - Najkrajšia detská kniha jesene, Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Miroslav Cipár

Autori: text Fedor Kriška ; graf. upr. Miroslav Cipár, Milka Kozáková

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Michala Vaška

Rok vydania: 2002

Tlačiareň: Vydavateľstvo Michala Vaška

Formát: 277 s. : fareb. ilustr., čb. fot. ; 30 x 22 cm

ISBN: 80-7165-348-9

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2002 - Cena Ministerstva kultúry SR za celkovú kvalitu knihy, Diplom

Kniha: Zlatá brána: ľudové rozprávky, pesničky, hádanky, hry a povedačky

Autori: ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Ľubomír Krátky ; zost. Mária Ďuríčková

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2004

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 235 s. : fareb. ilustr. ; 27 x 22 cm

ISBN: 80-89028-43-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2004 - Diplom

Kniha: Jantárový svet

Autori: text Ľubomír Feldek ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1977

Formát: 75 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 17 cm

Ocenenia: Čestná listina IBBY 1979 - Mimoriadna Čestná listina Hansa Christiana Andersena

Kniha: Veľká cestovná horúčka

Autori: text Miroslav Válek ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1977

Formát: 48 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 21 cm

Ocenenia: Čestná listina IBBY 1979 - Mimoriadna Čestná listina Hansa Christiana Andersena

Kniha: Veľpieseň

Autori: ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Peter Ďurík ; väzba Lida Mlichová

Vydavateľstvo: Peter Ďurík

Rok vydania: 2006

Tlačiareň: Peter Ďurík

Formát: 52 s. : ilustr. ; 34 x 25 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2006 - Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie, Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu, Diplom

Kniha: Basta fidli

Autori: text Valentín Šefčík ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Q111

Rok vydania: 2010

Formát: 51 s. : fareb. ilustr. ; 23 x 17 cm

ISBN: 978-80-89092-54-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2010 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Pieseň piesní

Autori: ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Peter Ďurík ; prel. Ľubomír Feldek ; väzba Lida Mlichová

Vydavateľstvo: Peter Ďurík

Rok vydania: 2010

Tlačiareň: Peter Ďurík

Formát: 32 s. : fareb. ilustr.; kož. väzba v kartón. kazete ; 33 x 23 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie, Diplom

Kniha: Proglas

Autori: ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Peter Ďurík ; prel. Ľubomír Feldek

Vydavateľstvo: Peter Ďurík

Rok vydania: 2011

Tlačiareň: Peter Ďurík

Formát: 32 s. : fareb. ilustr. ; 34 x 24 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2011 - Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie, Diplom

Kniha: Óda na radosť

Autori: text Friedrich Schiller ; ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Peter Ďurík ; prel. Ľubomír Feldek ; väzba Lida Mlichová

Vydavateľstvo: Peter Ďurík

Rok vydania: 2014

Tlačiareň: Peter Ďurík

Formát: 28 s. ; 32 x 32 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2014 - Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie, Diplom

Kniha: Z neba padá čokoláda

Autori: text Gianni Rodari ; ilustr. Miroslav Cipár ; prel. Daniela Lozanová

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Q111

Rok vydania: 2014

Formát: 94 s. : fareb. il. ; 23 cm

ISBN: 978-80-89092-76-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Veľká kniha európskych rozprávok

Autori: text Ľubomír Feldek ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Hlbiny

Rok vydania: 2017

Formát: 159 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 22 cm

ISBN: 978-80-89743-22-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2017 - Najkrajšia detská kniha jari, Najlepšia detská kniha jari

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>