SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Miroslav Cipár

Miroslav Cipár (*08.01.1935 Vysoká nad Kysucou - †08.11.2021 Bratislava)

Životopis

Narodil sa 8. januára 1935 vo Vysokej nad Kysucou. Študoval na Vysokej škole pedagogickej a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov V. Hložníka a P. Matejku. V rokoch 1971 – 72 pracoval v New Delhi v Indii v Children’s Book Institut. 

Charakteristika ilustračnej tvorby

Miroslav Cipár bol opakovane oceneným autorom na Bienále ilustrácií Bratislava. Autorovu ilustračnú tvorbu charakterizuje dominantný prvok hravosti a sladkej romantiky. Z ilustrácií je evidentný tvorcov rukopis, štylizuje jednoduché predmety, ktoré skladá tvarovo i farebne do kompozične zoskupených obrazov plných fantázie. Príznačný je pre jeho ilustráciu sklon k symbolom, znaku a vytríbenej až historizujúco pôsobiacej ornamentike. Komično a humor sa odráža v jeho mnohých štylizovaných obrazoch umocnených živou farebnosťou a esenciou hry. Vtipná štylizácia figúr je vpletená do ornamentu geometricky usporiadaného, zo sýtych farebných presne vymedzených a uzavretých plôch sa vyčleňuje ako dominantný a transparentný prvok – zvlnená línia evokujúca princípy baroka i secesie. V ilustráciách strieda extrémne polohy agresívnej expresivity s harmonickou poetikou. Náklonnosť ku grafickému vnímaniu obrazu je evidentná aj v ilustráciách. Hoci v nich sa nepomerne viac hrá a narába viac s farbou, talent vyjadriť sa skratkou, znakom a jednoznačne adresnou čistotou tvaru sa prejaví v každom z jeho diel pre malého vnímateľa. Objekty často akoby vo vzduchoprázdne plávali a evokovali akýsi, (aj keď graficky jednoznačný) sen, inokedy priznávajú svoju nekompromisnú plošnosť a zvinutú linku akoby doslova vyrytú ceruzou do papiera. Táto forma má svoje presné radenie, svoj kánon, systém, štruktúru a racionálne vymedzenie, ale prezdobená štylizácia čiary robí z tvrdej jednoznačnosti výtvarného odkazu elegantnú, často hravú, správu o existencii rozprávkového (a nielen toho) sveta. Rôznorodosť tvorby a jednoznačná náchylnosť na iné žánre výtvarného spektra vyjadrovania sa, sa však akoby globálne a zoskupene potvrdzuje v tvorbe ilustračnej. Akoby všetky tie „odbočenia“ od ilustrácie, boli zároveň v ilustrácií prirodzene zastúpené. Grafika, kresba, úžitkovosť i istá divadelnosť obrazu, to všetko je zakódované v ilustrácii. Často ilustrácia preto vyznieva graficky a kresebne, často grafika a kresba vyznieva ako ilustrácia. Tento fenomén predurčuje autorove komplexné myslenie a cítenie výtvarna a umeleckej estetiky, ktorá dokáže byť rovnako poetická ako aj praktická. M. Cipár bol univerzálny umelec, ktorý sa okrem ilustrácie venoval kreslenému filmu, scénografii, úžitkovej grafike, maľbe a čiastočne plastike, bol činný i literárne, ale orientoval sa predovšetkým na grafiku, ilustráciu a kresbu.
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia 

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venoval úžitkovej grafike, voľnej grafike a monumentálnej tvorbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Hra pre tvoje modré oči (Ľ. Feldek, Mladé letá 1959); Ceruzky a góly (E. Gašparová, Mladé letá 1960); Rysavá jalovica (M. Kukučín, Mladé letá 1960); Príde Dedo Mráz (Ľ. Kvietková, Mladé letá 1960); Hrdinský zápisník (K. Jarunková, Mladé letá 1961, 1984, SPN-Mladé letá 2015); Veselé počty (S. Jakovlevič Maršak, Mladé letá 1962); Slávna ľavačka (E. Gašparová, Mladé letá 1963); Telefón (Ľ. Feldek, Mladé letá 1963); Oktávia ide stovkou (R. Moric, Mladé letá 1964, 1968); Robí robot robotu (M. Ferko, Mladé letá 1964); Najmenší kolotoč na svete (J. Navrátil, Mladé letá 1965); Útek z gramatiky (M. Ďuríčková, Mladé letá 1965); Zlatúšik (Ľ. Feldek, Mladé letá 1965); Černoško Gnugu : príbeh z Afriky (G. Feustel; Mladé letá 1965); Vak bez majiteľa (E. Svetoň, Mladé letá 1965); Angličtina pre 3. a 4. ročník jazykových škôl a pre kurzy (M. Maříková, SPN 1967, 1990); Angličtina pre 1. ročník jazykových škôl a pre kurzy (M. Maříková, SPN 1967, 1998); Hlava, ktorú som mal vtedy (Ľ. Feldek, Mladé letá 1967); Veľká cestovná horúčka (M. Válek, Mladé letá 1967, 1980); Kolotoč (S. Jakovlevič Maršak, Mladé letá 1968); Ako dočiahnuť slnko (O. Sliacky, Stredoslovenské vydavateľstvo 1968); Kamzík a bambus (J. Navrátil, Mladé letá 1968); Kuchárska kniha pre deti (Ľ. Feldek, Mladé letá 1968); Stratený ostrov (A. Dékány, Mladé letá 1969); Viking Vike (R. Jonsson, Mladé letá 1969); Mamičke (J. Šimonovič, Smena 1969); Do Tramtárie (M. Válek, Mladé letá 1970, 1981); Baran Bé (J. Pavlovič, Mladé letá 1970, 1975); Osmijanko rozpráva 8x8=64 nových rozprávok (K. Bendová, Mladé letá 1971, 1979); Hviezdičková rozprávka (Ľ. Feldek, Smena 1972); Jožko Mrkvička Spáč (M. Ďuríčková, Mladé letá 1972); Hviezdičková rozprávka (Ľubomír Feldek, Smena 1972); Kúzelník a kvetinárka (Ľ. Feldek, Osveta 1972); Podivuhodné dobrodružstvá Karla Jettinga rodeného Uhra (Tatran 1972); Biela kňažná (M. Ďuríčková, Mladé letá 1973,1988, 1989; čes. Albatros 1978); Zlatá brána (M. Ďuríčková, Mladé letá 1973, 1989, Buvik 2004, 2017); Vrabec v klobúku (D. Lukič, Mladé letá 1973); Chlapec maľuje dúhu (M. Rúfus, Smena 1974); Dunajská kráľovná (M. Ďuríčková, Mladé letá 1976, 1981); Angličtina : pre 2. ročník jazykových škôl a pre kurzy (M. Maříková, SPN 1976, 1995); Veľká cestovná horúčka (M. Válek,  Mladé letá 1977, 1983); Ďuro Truľo a figliari (J. Navrátil, Mladé letá 1977), Jantárový svet (Ľ. Feldek, Mladé letá 1977); Rozprávky o starej električke (O. Hofman, Mladé letá 1977); Malá zlatá brána (M. Ďuríčková, Mladé letá 1978); Päťkrát Botafogo (Ľ. Feldek, Tatran 1978); Prešporský zvon (M. Ďuríčková, Mladé letá 1978); La Princesse Blanche et autres contes (M. Ďuríčková, Paris Gründ 1978); Veselý album zvierat (Ľ. Feldek, Mladé letá 1979); Viking Vike - diel 1 (Runer Jonsson, Mladé letá 1980); Viking Vike - diel 2 (Runer Jonsson, Mladé letá 1980); Angličtina pre 4. ročník jazykových škôl a pre kurzy (M. Maříková, SPN 1980); Zázračný kvet mandragora (M. Nadubinský, Mladé letá 1980);  Bratislavské povesti (M. Ďuríčková, Mladé letá 1981, 1990); Do Tramtárie (M. Válek, Mladé letá 1981); Keď má básnik šťastnú chvíľu (Mladé letá 1981); Prešporský zvon 2 (M. Ďuríčková, Mladé letá 1978); Slovenské ľudové hádanky (M. Leščák, Tatran 1981); Lev nie je kráľom zvierat (J. Vágner, Obzor 1981); Slovenské ľudové hádanky (M. Cipár, Tatran 1981); V šírom poli rokyta. 1 : Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne (S. Burlasová, Tatran 1982); Střídá se kapitán (B. Říha, Albatros 1982); Čo mi kvety natárali (V. Bednár, Mladé letá 1982); Zázračná breza (M. Ďuríčková, Pravda 1982); Dievčatko v mušli (E. Chmelová, Východoslovenské vydavateľstvo 1983); Lapajová šľapaj (Ľ. Feldek, Mladé letá 1983); Spevobáje a spevokvety (R. Desnos, Mladé letá 1983); Rozprávky zďaleka i zblízka (Mladé letá 1984); Anglický jazyk pre 1. ročník stredných škôl (R. Repka, SPN 1984, 2004); Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas zv. I, II (V. Gašparíková, Tatran 1984, 1985); Černoško Gugu (G. Feustel, Mladé letá 1985);  Pan Tau a tisíc zázrakov (O. Hofman, Mladé letá 1985); Ako starček menil, až vymenil (Mladé letá 1986); Dúha vodu pije (Z. Profantová,Tatran 1986); Veľký pozdrav opici (G. Oster, Mladé letá 1986); Ak chanša (M. Ďuríčková, Mladé letá 1987); Zlaté Slniečko (O. Sliacky, Mladé letá , 1987); Anglický jazyk pre 4. ročník stredných škôl (R. Repka, SPN 1987); Sedemhlavá víla (E. Lázár,  Mladé letá 1987); Lev nie je kráľom zvierat (J. Vágner, Obzor 1988); Zlatý hrach (M. Ďuríčková, Mladé letá 1988); Malachitová škatuľka (P. P. Bežov, Mladé letá 1990); Dejepisná čítanka 3 (H. Tkadlečková, Orbis Pictus Istropolitana 1994); Dejepis 3 : Na prahu moderného sveta (H. Tkadlečková, Orbis Pictus Istropolitana 1995); Osmijanko rozpráva 8 x 8 = 64 nových rozprávok (K. Bendová, Buvik 1998); Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl . 1. časť , Vlastivedička (L. Tolmáči, Orbis Pictus Istropolitana 1999, 2002); Poslali ma naši k vašim (M. Ďuríčková, Buvik 2000, 2011); Rómsky dejepis : doplnkový učebný text pre vyučovanie dejepisu (A. B. Mann, Kalligram 2000); Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl . 2. časť (L. Tolmáči, Orbis Pictus Istropolitana 2000, 2002); Vlastivedník, alebo, 333 zábavných záhad (Orbis Pictus Istropolitana 2000); Vlastiveda 4 : metodické poznámky (T. Tolmáčiová, Orbis Pictus Istropolitana 2002); Dejepis 4 (H. Tkadlečková, Orbis Pictus Istropolitana 2003); Ahoj hádanka! (Buvik, 2003, 2013); Bola Mica u holiča? (A. Tešovičová, Vydavateľstvo SSS 2005); Rozprávky z rajskej záhrady (A. Kohen, Chajim 2007); Basta fidli (V. Šefčík, Vydavateľstvo Q111 2010, Slovart 2017); Zlatá svadba (Ľ. Feldek, Columbus 2010); Päť rozprávkových hier (Ľ. Feldek, Divadelný ústav 2012); Z neba padá čokoláda (G. Rodari, Vydavateľstvo Q111 2014); Jožko Mrkvička Spáč (M. Ďuríčková, SPN - Mladé letá , 2016); Veľká kniha európskych rozprávok (Ľ. Feldek, Hlbiny 2017); Enike benike krikel bé : ľudová slovesnosť pre deti Slovákov v Srbsku (K. Mosnáková Bagľašová, Slovenské vydavateľské centrum Nový Sad 2017); Božská komédia (D. Alighieri, Spolok svätého Vojtecha 2019); Kapitán Spomienka : poviedky a básne pre deti a násťročných (Kolektív autorov, Perfekt 2019); Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha (M. de Cervantes Saavedra, Spolok sv. Vojtecha 2021).

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 46-61.

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 62-63.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997.  I.  A – Č. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 269. ISBN 80-86171-00-0.

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

KRIŠKA, Fedor: Miroslav Cipár. Prešov: Michal Vaško, 2002. 277 s. ISBN 80-7165-348-9.

DRAGULOVÁ-Faktorová, Danuša: Kto nám to kreslí. Bratislava : Vydavateľstvo DAXE, 2006, s. 8-9. ISBN 80-968723-7-0.

KRIŠKA, Fedor: Miroslav Cipár. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 64-71. ISBN 978-80-89222-57-5.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 90-95. ISBN 978-80-89222-75-9.

JANČÁR, Ivan: Miroslav Cipár. Maľba. Bratislava : Spoločnosť 7 plus : Galéria mesta Bratislavy, 2013. 265 s. ISBN 978-80-85583-90-8.

SLIACKY, Ondrej: Objavil som krajinu neobmedzených možností. In Revue Bibiana. 2005, roč. 12, č. 1, s. 1-23. Dostupné na internete:  <http://www.bibiana.sk/fileadmin/bibiana.sk/docs/revue/fullsize/rocnikXII_1_2005.pdf>  ISSN 1335-7263.

GAL DRZEWIECKA, Iveta: Čiary života. In Bibiana. 2015, roč. 22, č. 2, s. 1-8. Dostupné na internete: < http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxxii_2_2015.pdf>. ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1973 Plaketa BIB ’73 za ilustrácie ku knihe Biela kňažná

1976 Cena SÚKK v súťaži Československé najkrajšie knihy 1975 za knihu Zlatá brána
1977 Plaketa BIB ’77 za ilustrácie ku knihe Dunajská kráľovná
1979 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež
1982 Zlatá medaila na IBA v Lipsku za knihu Veľká cestovná horúčka
1994 Najkrajšia detská kniha jesene - Dejepis 3
1995 Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu knihy v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1994 za knihu Dejepis 3
1999 Najkrajšia detská kniha jari - Dejepis 5
2005 Najkrajšie knihy Slovenska 2004 - Zlatá brána

2010 Najkrajšia detská kniha jesene - Basta fidli

2017 Najkrajšia detská kniha jari - Veľká kniha európskych rozprávok

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1967, 1969, 1971, 1973, 1977, 1979, 1981, 1983

Odkazy na web

Buvik

Miroslav Cipár

Plus7dní

totojegaleria.sk

revue Bibiana 1999 

revue Bibiana 2015

kultura.sme


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Biela kňažná

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1973

Formát: 172 s. : fareb. ilustr. ; 28 x 21 cm

Technika: akvarel

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1973 - Plaketa BIB

Kniha: Dunajská kráľovná: bratislavské báje, povesti a historické obrázky

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1976

Formát: 169 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 18 cm

Technika: akvarel

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1977 - Plaketa BIB; Čestná listina IBBY 1978 - Čestná listina IBBY za literárne dielo

Kniha: Dejepis 5: Denník z pátrania po minulosti

Autori: text Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl ; graf. upr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana

Rok vydania: 1999

Formát: 40 s. : čb. ilustr., map., tab. ; 30 x 21 cm

ISBN: 80-7158-254-9

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1999 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Dejepis 5: Stretnutie s minulosťou

Autori: text Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl ; graf. upr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana

Rok vydania: 1999

Formát: 63 s. : fareb. ilustr., fareb. fot., tab., map. ; 30 x 21 cm

ISBN: 80-7158-253-0

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1999 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Dejepis 3 : Slovensko na prahu nového veku

Autori: text Dušan Kováč, Vojtech Kopčan, Viliam Kratochvíl ; graf. upr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana

Rok vydania: 1994

Tlačiareň: Moraviapress

Formát: 77 s. : fareb. fot., čb. fot., map., graf., ; 30 x 21 cm

ISBN: 80-7158-032-5

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1994 - Najkrajšia detská kniha jesene, Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: The ground beneath our feet: selected poems

Autori: text Miroslav Válek ; ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Peter Grísa

Vydavateľstvo: Modrý Peter

Rok vydania: 1996

Tlačiareň: Polypress

Formát: 63 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 14 cm

ISBN: 80-85515-37-7

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1996 - Cena Ministerstva kultúry SR za malonákladovú publikáciu, Diplom

Kniha: Dejepis 3: Na prahu moderného sveta

Autori: text Herta Tkadlečková, Marián Skladaný, Viliam Kratochvíl ; graf. upr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana

Rok vydania: 1994

Tlačiareň: Moraviapress

Formát: 63 s. : fareb. fot., čb. fot., map., schem., graf., ; 30 x 21 cm

ISBN: 80-7158-034-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1994 - Najkrajšia detská kniha jesene, Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Miroslav Cipár

Autori: text Fedor Kriška ; graf. upr. Miroslav Cipár, Milka Kozáková

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Michala Vaška

Rok vydania: 2002

Tlačiareň: Vydavateľstvo Michala Vaška

Formát: 277 s. : fareb. ilustr., čb. fot. ; 30 x 22 cm

ISBN: 80-7165-348-9

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2002 - Cena Ministerstva kultúry SR za celkovú kvalitu knihy, Diplom

Kniha: Zlatá brána: ľudové rozprávky, pesničky, hádanky, hry a povedačky

Autori: ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Ľubomír Krátky ; zost. Mária Ďuríčková

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2004

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 235 s. : fareb. ilustr. ; 27 x 22 cm

ISBN: 80-89028-43-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2004 - Diplom

Kniha: Jantárový svet

Autori: text Ľubomír Feldek ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1977

Formát: 75 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 17 cm

Ocenenia: Cena Hansa Christiana Andersena 1979 - Mimoriadna Čestná listina Hansa Christiana Andersena

Kniha: Veľká cestovná horúčka

Autori: text Miroslav Válek ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1977

Formát: 48 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 21 cm

Ocenenia: Cena Hansa Christiana Andersena 1979 - Mimoriadna Čestná listina Hansa Christiana Andersena

Kniha: Veľpieseň

Autori: ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Peter Ďurík ; väzba Ľudmila Mlichová

Vydavateľstvo: Peter Ďurík

Rok vydania: 2006

Tlačiareň: Peter Ďurík

Formát: 52 s. : ilustr. ; 34 x 25 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2006 - Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie, Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu, Diplom

Kniha: Basta fidli

Autori: text Valentín Šefčík ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Q111

Rok vydania: 2010

Formát: 51 s. : fareb. ilustr. ; 23 x 17 cm

ISBN: 978-80-89092-54-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2010 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Pieseň piesní

Autori: ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Peter Ďurík ; prel. Ľubomír Feldek ; väzba Ľudmila Mlichová

Vydavateľstvo: Peter Ďurík

Rok vydania: 2010

Tlačiareň: Peter Ďurík

Formát: 32 s. : fareb. ilustr.; kož. väzba v kartón. kazete ; 33 x 23 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie, Diplom

Kniha: Proglas

Autori: ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Peter Ďurík ; prel. Ľubomír Feldek

Vydavateľstvo: Peter Ďurík

Rok vydania: 2011

Tlačiareň: Peter Ďurík

Formát: 32 s. : fareb. ilustr. ; 34 x 24 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2011 - Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie, Diplom

Kniha: Óda na radosť

Autori: text Friedrich Schiller ; ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Peter Ďurík ; prel. Ľubomír Feldek ; väzba Ľudmila Mlichová

Vydavateľstvo: Peter Ďurík

Rok vydania: 2014

Tlačiareň: Peter Ďurík

Formát: 28 s. ; 32 x 32 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2014 - Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie, Diplom

Kniha: Z neba padá čokoláda

Autori: text Gianni Rodari ; ilustr. Miroslav Cipár ; prel. Daniela Lozanová

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Q111

Rok vydania: 2014

Formát: 94 s. : fareb. il. ; 23 cm

ISBN: 978-80-89092-76-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Veľká kniha európskych rozprávok

Autori: text Ľubomír Feldek ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Hlbiny

Rok vydania: 2017

Formát: 159 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 22 cm

ISBN: 978-80-89743-22-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2017 - Najkrajšia detská kniha jari, Najlepšia detská kniha jari

Kniha: Jajkele pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom

Autori: text Tomáš Janovic ; ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Miroslav Cipár, František Jablonovský

Vydavateľstvo: Petrus

Rok vydania: 2018

Tlačiareň: Tlačiareň P+M

Formát: 124 s. : čb. ilustr. ; 18 x 14 cm

ISBN: 978-80-89913-17-6

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2018 - Diplom

Kniha: Faust

Autori: text Johann Wolfgang Goethe ; ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Pergamen, Trnava ; prel. Móric Mittelmann Dedinský

Vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha

Rok vydania: 2018

Tlačiareň: Finidr

Formát: 576 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 20 cm

ISBN: 978-80-8161-320-3

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2018 - Cena Ministerstva kultúry SR za výtvarnú a technickú kvalitu knihy, Diplom

Kniha: Božská komédia

Autori: text Dante Alighieri ; ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Pergamen, Trnava

Vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha

Rok vydania: 2019

Tlačiareň: Finidr

Formát: 808 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

ISBN: 978-80-8161-365-4

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2019 - Cena Ministerstva kultúry SR za výtvarnú a technickú kvalitu knihy, Diplom

Kniha: Cipár & logo - et...c

Autori: text Vladislav Rostoka ; ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Vladislav Rostoka

Vydavateľstvo: Slovenské centrum dizajnu ; Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2020

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 536 s. : fareb. ilustr., fot. ; 34 x 26 cm

ISBN: 978-80-556-3084-7

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2020 - Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu, Diplom

Kniha: Voľnosť

Autori: text Alexander Sergejevič Puškin ; ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Peter Ďurík ; väzba Ľudmila Mlichová

Vydavateľstvo: Peter Ďurík

Rok vydania: 2020

Tlačiareň: Peter Ďurík

Formát: Nestr. : fareb. ilustr. ; 33 x 23 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2020 - Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie, Diplom

Kniha: Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha

Autori: text Miguel de Cervantes Saavedra ; ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Pergamen, Trnava ; prel. Jozef Felix

Vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha

Rok vydania: 2021

Tlačiareň: Finidr

Formát: 885 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

ISBN: 978-80-8161-501-6

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2021 - Diplom

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>