SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Dušan Kállay

Dušan Kállay (*19.06.1948 Bratislava)

Kontakt

Lediny 34, 841 03 Bratislava, Slovensko, tel. +421 2 6436 0559, +421 915 729 357, e-mail: kallay.dusan@gmail.com

Životopis

Narodil sa 19. júna 1948 v Bratislave. V rokoch 1966 – 1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení figurálnej kompozície a krajinomaľby u prof. Želibského. Od roku 1990 pôsobil na VŠVU v Bratislave, kde ako profesor viedol oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Dušan Kállay bol na Bienále ilustrácií Bratislava v roku 1983 ocenený ako doposiaľ jediný slovenský ilustrátor Grand Prix za ilustrácie ku knihe Alica v krajine zázrakov. V rozpätí rokov 1970 – 98 sa svojou tvorbou prezentoval na viac ako sto výstavách doma i v zahraničí. Ilustračná tvorba zaujíma v jeho živote umelca nesmierne významné miesto. Jeho ilustrácie sú mozaikou tvorivej invencie autorových výtvarných predstáv, ojedinelý kolorit ozvláštňuje symbiózu reálneho sveta s dimenziami fantastickými i fantazijnými rovinami plnými imaginatívneho náboja. Dušana Kállaya možno právom považovať za najznámejšieho a najuznávanejšieho výtvarného umelca v zahraničí. Počet ilustrovaných kníh vrátane reedícií a cudzojazyčných mutácií tvorí viac ako dvesto titulov. Tvorba Dušana Kállay je finálnym tvarom absolútneho výtvarného videnia a vnímania sveta podloženého výnimočnou predstavivosťou a zmyslom pre fantáziu, ktorú aplikuje v bizarných kompozíciách figúr, zvierat, vtáctva v labyrinte spletených do nekonečných podivuhodných štruktúr, dokumentujúcich hravosť a tajomnosť umelca zároveň.

Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venuje voľnej grafike, maľbe, kresbe, tvorbe Ex Libris, známkovej tvorbe a čiastočne plagátu.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Serenáda pre Martinu (E. Čepčeková, Mladé letá 1972, 1978, 1988); Leteli sokoli nad Javorinou (J. Horák, Mladé letá 1972, 1977, 1987); Somárik, kam ideš? (E. Czuková, Mladé letá 1972); Briga tri ľalie (O. Matson, Mladé letá 1973); Tulák (K. Jarunková, Mladé letá 1973, 1975, 1979, 1984, 1990); Čistina (M. Albrandová, Mladé letá 1975); Plavčíci kapitána Bontekoea (J. Fabricius, Mladé letá 1975); Rytier Roland (V. Cibula, Mladé letá 1975); Čierny trpaslík (S. Walter, Mladé letá 1976); Múdra nevesta (Mladé letá 1977); Dobrodružstvá môjho života (C. L.Fallas, Mladé letá 1977); Úžina morských búrok (A. Grinn, Mladé letá 1978); Magalhaesova cesta okolo sveta (H. Wotte, Mladé letá 1979, 1987); Zvon lumpov (R. Moric, Tatran 1979); Záhada žltého kufríka a zelenej tabletky (S. Prokofjeva, Mladé letá 1980); Hrdinské legendy staré Francie (V. Cibula, Albatros 1981); Alica v krajine zázrakov (L. Carroll, Mladé letá 1981, 1984); Veselé vtáčie rozprávky (Z. Malinský, Mladé letá 1981); Hviezdoslav deťom (Pavol Országh Hviezdoslav, Mladé letá 1982); Podivuhodné príhody a dobrodružstvá Jána Kornela (Miloš Václav Kratochvíl, Mladé letá 1982); Hlupáčik s velikánskou jednotkou (R. Moric, Mladé letá 1983); More vo fľaštičke (O. Sliacky, Mladé letá 1984, 1988); Robko a Ďobko (Jana Šrámková, Mladé letá 1984); Spravodlivý človek (Nikolaj S. Leskov, Mladé letá 1985); V ríši víl a škriatkov (Mladé letá 1987); Panenská veža na Devíne (M. Ďuríčková, Mladé letá 1988); Práva dieťaťa (Mladé letá 1990); Zaubertopf und Zauberkugel (B. B. Höppner, Otto Maier Verlag 1991); Nebeská sláva (P. Dobšinský, Fatrin Books 1991); Ein Strich zieht durch die Welt (H. R. Unger, Dachs Verlag 1993); Gutenachtegeschichte für Maria Carolina (B. Frischmuth, Jugend und Volk Verlag 1994); A Mid-Summer Night´s Dream (W. Shakespeare, Grimm Press 1995); Merchant of Venice (W. Shakespeare, Grimm Press 1995); Veselý koncert (A. Sekizawa, Sofa 1997, 2998); Stories for Children (I. B. Singer, Grimm Press 1998); Strom pohádek (V. Stanovský, Albatros 1999); Das kleine kecke Haus (H. R. Unger, Dachs Verlag 2000); A Hopping Band (A. Binard, Fukuinkan Shoten 2001); Fairy Tales (Brothers Grimm, Grimm Press 2002); Alica v krajine zázrakov a za zrkadlom (L. Carroll, Slovart 2004, 2010, 2016); Rozprávky Hansa Christiana Andersena (H. Ch. Andersen, Slovart 2005, BRIO 2005); Príbehy zo Shakespeara (V. Hulpach, Buvik 2006); Tisíc a jedna noc, zväzok 4 (Ikar 2009); Slovenské rozprávky (P. Dobšinský, Ikar 2012); Príbehy Dona Quijota (Buvik 2017).

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 127-137.
KUBÍKOVÁ, Klára: Dušan Kállay. Bratislava: Tatran, 1981. 64 s.
KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2000. V.  Ka - Kom. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2000, s. 65-66. ISBN 80-86171-05-1.

JANČÁR, Ivan:  Dušan Kállay : magický svet. Bratislava: Slovart, 2004. 360 s. ISBN 80-7145-899-6.

KRIŠKA, Fedor: Dušan Kállay. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 90-95. ISBN 978-80-89222-57-5.

BRATHOVÁ, Barbara: Dušan Kállay. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2009. 101 s. ISBN 978-953-271-024-3.

BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 144-149. ISBN 978-80-89222-75-9.

HRNČÍRIK, Ladislav: Rubrika Medailón. Dušan Kállay. In Revue Bibiana. 1994, roč. 2, č. 2, s. 65-66. Dostupné na internete:
<http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikii_2_1994.pdf> ISSN 1335-7263.
KRIŠKA, Fedor: V krajine zázrakov. SLIACKY, Ondrej: Recept ako ilustrovať knihu. In Revue Bibiana. 2008, roč. 15, č. 2, s. 1-15. Dostupné na internete:
< http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxv_2_2008.pdf> ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1973 Zlaté jablko BIB ’73 za ilustrácie ku knihe Leteli sokoli nad javorinou

          Cena vydavateľstva Mladé letá 1972 za knihu Serenáda pre Martinu

1975 Zlaté jablko BIB ’75 za ilustrácie ku knihe Rytier Roland
1980 The Golden Pen of Belgrade za knihu Záhada žltého kufríka a zelenej tabletky, Belehrad, Juhoslávia

          Cena v súťaži Československé najkrajšie knihy 1979 za knihu Magalhaesova cesta okolo sveta

          Cena vydavateľstva Mladé letá 1979 za knihu Magalhaesova cesta okolo sveta
1982 Strieborná medaila IBA za knihu Alica v krajine zázrakov, Lipsko, NDR

          Cena v súťaži Československé najkrajšie knihy 1981 za knihu Alica v krajine zázrakov

          Cena vydavateľstva Mladé letá 1981 za knihu Alica v krajine zázrakov
1983 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež
          Grand Prix BIB ’83 za ilustrácie ku knihe Alica v krajine zázrakov
1984 Premi Catalonia d’illustració de Libres per a Infans za knihu Hlupáčik s velikánskou jednotkou, Barcelona, Španielsko
1986 Bilderbuchpreise der Stadt Troisdof, NSR
1988 Cena Hansa Christiana Andersena za ilustračnú tvorbu pre deti

          Zlatá medaila na Bienále úžitkovej grafiky za knihu V ríši víl a škriatkov, Brno, ČSSR

          Cena v súťaži Československé najkrajšie knihy 1987 za knihu V ríši víl a škriatkov

1992 Unicef Award, Bologna, Taliansko
1993 Plaketa BIB ’93 za ilustrácie ku knihe Ein Strich zieht durch die Welt
1998 Nakrajšia detská kniha jari - Veselý koncert

2005 Najkrajšia detská kniha jesene - Rozprávky Hansa Christiana Andersena
2006 Najkrajšia detská kniha jesene - Príbehy zo Shakespeara

2008 Grand Prix na 2. chorvátskom bienále ilustrácií, Záhreb, Chorvátsko

          Čestná listina IBBY za ilustrácie ku knihe Rozprávky Hansa Christiana Andersena

2013 Najkrajšie knihy Slovenska 2012 - Slovenské rozprávky

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1973, 1975, 1983, 1987, 1989, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2023

Odkazy na web

Wikipedia

Web umenia

totojegaleria.sk

revue Bibiana 2018

Kultura.sme.sk

Teraz.sk

Pravda.sk

 


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Leteli sokoli nad Javorinou: historický román

Autori: text Jozef Horák ; ilustr. Dušan Kállay

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1972

Formát: 341 s. : čb. ilustr. ; 21 x 15 cm

Technika: kresba perom a tušom

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1973 - Zlaté jablko BIB

Kniha: Alica v krajine zázrakov

Autori: text Lewis Carroll ; ilustr. Dušan Kállay

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1981

Formát: 222 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 22 cm

Technika: akvarel; gvaš

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1983 - Grand Prix BIB

Kniha: Ein Strich zieht durch die Welt

Autori: text Heinz R. Unger ; ilustr. Dušan Kállay

Vydavateľstvo: Dachs Verlag

Rok vydania: 1993

Formát: 26 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 15 cm

ISBN: 3-900763-984

Technika: gvaš

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1993 - Plaketa BIB

Kniha: Vom Mädchen, das übers Wasser ging

Autori: text Barbara Frischmuth ; ilustr. Dušan Kállay ; graf. upr. Dušan Kállay

Vydavateľstvo: Dachs Verlag

Rok vydania: 1996

Tlačiareň: THEISS Druck

Formát: 28 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

ISBN: 3-85191-075-3

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1996 - Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom

Kniha: Dušan Kállay: magický svet

Autori: text Ivan Jančár, Fedor Kriška, Dušan Kállay ; ilustr. Dušan Kállay ; graf. upr. Vladislav Rostoka

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2004

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 360 s. : fareb. fot., fareb. ilustr., čb. fot. ; 31 x 25 cm

ISBN: 80-7145-899-6

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2004 - Cena Ministerstva kultúry SR za celkovú kvalitu knihy, Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu, Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni, Diplom

Kniha: Rytier Roland: hrdinské legendy starého Francúzska

Autori: ilustr. Dušan Kállay ; prel. Vojtech Fronc ; adp. Václav Cibula

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1975

Formát: 205 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 14 cm

Technika: tempera

Materiál: drevo

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1975 - Zlaté jablko BIB

Kniha: Príbehy zo Shakespeara

Autori: text William Shakespeare ; ilustr. Dušan Kállay ; graf. upr. Ľubomír Krátky ; prel. Jozef Kot ; adp. Vladimír Hulpach

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2006

Tlačiareň: Svornosť

Formát: 147 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 14 cm

ISBN: 80-89028-65-9

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2006 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2006 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Rozprávky Hansa Christiana Andersena

Autori: text Hans Christian Andersen ; ilustr. Kamila Štanclová, Dušan Kállay ; graf. upr. Klára Istlerová ; prel. Milan Richter

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2005

Tlačiareň: Graspo CZ

Formát: 591 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 22 cm

ISBN: 80-7145-980-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2005 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2005 - Najkrajšia detská kniha jesene; Čestná listina IBBY 2008 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: Veselý koncert

Autori: text Dušan Kállay ; ilustr. Dušan Kállay

Vydavateľstvo: SOFA

Rok vydania: 1998

Formát: 23 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 21 cm

ISBN: 80-85752-81-6

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1998 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Cyrano z Bergeracu

Autori: text Edmond Rostand ; ilustr. Dušan Kállay ; graf. upr. Ľubomír Krátky ; prel. Ľubomír Feldek

Vydavateľstvo: Ľubomíra Feldeková a Ivan Panenka

Rok vydania: 2000

Tlačiareň: RECO ; RESSPRINT

Formát: 182 s. : čb. ilustr. ; 21 x 14 cm

ISBN: 80-968391-0-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2000 - Diplom

Kniha: Faust a Margaréta: /Prafaust/

Autori: text Johann Wolfgang Goethe ; ilustr. Dušan Kállay ; graf. upr. Ľubomír Krátky ; prel. Milan Richter

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo PT

Rok vydania: 2000

Tlačiareň: Svornosť

Formát: 94 s. : fareb. ilustr. ; 30 x 18 cm

ISBN: 80-88912-14-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2000 - Diplom

Kniha: Nebeská sláva: slovenské ľudové rozprávky

Autori: text Pavol Dobšinský ; ilustr. Dušan Kállay, Kamila Štanclová, Katarína Ševellová-Šuteková ; graf. upr. Branislav Slezáček ; zost. Peter Glocko

Vydavateľstvo: Fatrin Books

Rok vydania: 1993

Tlačiareň: Vojenský kartografický ústav

Formát: 159 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

ISBN: 80-7155-010-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1993 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1993 - Najlepšia detská kniha jari

Kniha: Tisíc a jedna noc 4. zväzok

Autori: ilustr. Dušan Kállay ; graf. upr. Viera Fabianová ; prel. Ján Pauliny

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2009

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 503 s. : fareb. ilustr. ; 30 x 21 cm

ISBN: 978-80-551-1814-7

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2009 - Diplom

Kniha: Tulák

Autori: text Klára Jarunková ; ilustr. Dušan Kállay

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1973

Formát: 126 s. : čb. ilustr. ; 21 x 15 cm

Ocenenia: Cena Hansa Christiana Andersena 1979 - Mimoriadna Čestná listina Hansa Christiana Andersena

Kniha: Cyrano

Autori: text Edmond Rostand ; ilustr. Dušan Kállay ; graf. upr. Ľubomír Krátky ; prel. Ľubomír Feldek, Jindřich Pokorný ; väzba Ľudmila Mlichová

Vydavateľstvo: Ivan Panenka

Rok vydania: 2001

Tlačiareň: Cart print ; Alexej Kraščenič

Formát: 18 s. : kazeta, čb. ilustr. ; 31 x 21 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2001 - Diplom

Kniha: Danielov sen

Autori: ilustr. Dušan Kállay ; graf. upr. Ľubomír Krátky ; väzba Ľudmila Mlichová

Vydavateľstvo: Dušan Kállay a Ľubomír Krátky

Rok vydania: 2001

Tlačiareň: Dušan Kállay ; Ján Kvasnica

Formát: Nestr. : fareb. ilustr. ; 44 x 30 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2001 - Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie, Diplom

Kniha: Alica v krajine zázrakov

Autori: text Lewis Carroll ; ilustr. Dušan Kállay ; graf. upr. Vladislav Rostoka ; prel. Juraj Vojtek, Viera Vojtková

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2004

Tlačiareň: Východoslovenské tlačiarne

Formát: 191 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 21 cm

ISBN: 80-7145-939-9

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2004 - Diplom

Kniha: Slovenské rozprávky

Autori: ilustr. Dušan Kállay ; graf. upr. Viera Fabianová ; adp. Elena Slobodová

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2012

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 133 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 23 cm

ISBN: 978-80-551-2701-9

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2012 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2012 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: The Bloody Sonnets

Autori: text Pavol Országh Hviezdoslav ; ilustr. Dušan Kállay ; graf. upr. Peter Ďurík ; prel. John Minahane

Vydavateľstvo: Literárne informačné centrum

Rok vydania: 2018

Tlačiareň: Neografia

Formát: 62 s. : čb. ilustr. ; 29 x 17 cm

ISBN: 978-80-8119-114-5

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2018 - Diplom

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>