SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Robert Brun

Robert Brun (*02.11.1948 Žilina)

Kontakt

Bočná 3, 010 04 Žilina, Slovensko, tel.: +421 89 7234 027, +421 903 825 542, e-mail: robertbrun1@gmail.com

Životopis

Narodil sa 2. novembra 1948 v Žiline. V roku 1972 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. V. Hložníka a A. Brunovského. Do roku 1990 pôsobil ako externý pedagóg na ľudovej škole umenia v Žiline. V rokoch 1993 až 1994 pôsobil na Katedre grafiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a od roku 2003 pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. V roku 2004 habilitoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a získal vedecko – pedagogický titul docent.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Robert Brun bol ocenený na Bienále ilustrácií Bratislava  v roku 1987 Zlatým jablkom za ilustrácie ku knihe Kominár v bielom klobúku. Tvorba Roberta Bruna je charakteristická atypickým prístupom k vtedajším novým názorovým aspektom v zmysle ilustrovania detských kníh, ktoré však pôsobia modernizujúcou razantnosťou aj v súčasnosti. Plochu na jednej strane pokrýva plnofarebnou kompozíciou, na strane druhej sa orientuje na detailný objekt predeľujúci text. Najsilnejšou zbraňou autora je imaginácia. Využíva častý motív deformovanej tváre – masky, ktorú posúva do roviny nadsádzky a groteskného výjavu usporiadaného do geometrických útvarov. Tieto Brunove veselé a inteligentné šialenstvá na vysokej výtvarnej úrovni si vyžadujú aj intelektuálne cítiaceho percipienta. Výraz ilustrácií dlhšie čakal (a možno si ešte aj  bude musieť počkať) na akceptáciu širokej čitateľskej verejnosti, čo z autora robí tvorcu inovatívneho a ojedinelého svojho druhu zároveň. To je údelom novátorov, ktorí si spravidla získavajú spočiatku len úzky okruh záujemcov. Ilustrácie autora nezaprú svoju vážnosť, často desivosť a voľbou farebných tónov aj akési mrazivé tajomstvo. Jeho premyslená kompozícia, ktorá je plná výjavov aj detailov je zároveň presne architektonicky postavená. Kolor sa stáva silnou zbraňou, nebol by však tak razantný, bez výrazu postáv. Tie majú svoje vnútorné, možno aj psychicky kamsi inde posunuté svety, čím na jednej strane evokujú pre malého respondenta zábavu, pre dospelého ponor do duševných záhad, pohnútok a tajomstiev. Možno štylizácia jeho figúr nie je v prvom pláne príťažlivá, práve preto však jej možno odvážne priznať ojedinelosť, inteligenciu a tvorivý potenciál. Postavy sa často ironicky uškŕňajú, robia grimasy, rozohrávajú smelo akési, možno až nadrzlé, divadlo pocitov a vnútorných prežívaní. Tam kdesi je zakódovaný povestný moment pravdy dieťaťom vnímaný ako výzva k hre. Napriek tomuto kurióznemu prístupu k rozprávkovým hrdinom si autor udržuje vo svojej tvorbe nádych elegancie a nepopierateľnej dôstojnosti.    
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustrácii sa venuje maľbe, grafike a známkovej tvorbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Dobrodružstvá Timma Thalera (J. Krüss, Mladé letá 1972); Ondrej Ondrejko a Zeleň kráľ (J. Beňo, Mladé letá 1973); Ako kominárik svetom putoval (P. Glocko, Mladé letá 1974); Tam za riekou (J. Korinec, Mladé letá 1974); Kako je Dimnikarček potoval po svetu (P. Glocko, Mladé letá 1975); Biele noci pri ohníku (J. Korinec, Mladé letá 1975); Prečo sa babky ráno smejú (O. Pancu-lasi, Mladé letá 1975); Na Záhradnej ulici je rušno (V. Dragunskij, Mladé letá 1976); Námestie kartónových hodín (L. Jachnin, Mladé letá 1976); Malý Virgil (O. L. Kirkegaard, Mladé letá 1977); Veľké tajomstvo (F. Tuglas, Mladé letá 1977); O dvoch capkoch (M. Kociunbynskyj, Mladé letá 1978, 1981); Dobrodružstvá Ivka-Pivka (I. Izakovič, Mladé letá 1978); Chorý medvedík (Ľ. Podjavorinská, Mladé letá 1978, 1980); Kiki a Miki (E. Čepčeková, Mladé letá 1978); Ľahkonohá pastierka (F. Marceau, Smena 1978); Chorý medvedík (Ľ. Podjavorinská, Mladé letá 1978); Rozprávky Kmotra Svrčka (A. Mirandová, Mladé letá 1979); Zázračný vŕšok Mambiala (A. M. Elizagarayová, Mladé letá 1979); Dlhá noc hľadania (B. Clavel, Smena 1980); Drak sa vracia (D. Chrobák, Slovenský spisovateľ 1979); Rozprávky Kmotra Svrčka (A. Miranda, Mladé letá 1979); Detský kalendár (B. Trilecová, Mladé letá 1979, 1982, 1983, 1986); Kniha z piesku (J. Luis Borges, Tatran 1980); Aeneas (P. Vergilius Maro, Mladé letá 1981); Blíženci z Gemini (A. Vašová, Mladé letá 1981); Dcéra slnca (Mladé letá 1981); Tri zlé princezné (J. Pavlovič, Mladé letá 1981); O Tytíkovi (V. Marčok, Mladé letá 1982); Päť detektívov (Ľ. Feldek, Mladé letá 1982); Zlatá čaša (M. A. Pryhar, Východoslovenské vydavateľstvo 1983); Moja prvá dúha (Ľ. Feldek, Mladé letá 1984); Pesničkové nevesty (Z. Zemaníková, Mladé letá 1984); Trinásť pochodujúcich čajníkov (D. Hevier, Mladé letá 1984); Kominár v bielom klobúku (G. Petriašvili, Mladé letá 1985); Kráľ naháňa králika (D. Hevier, Osveta 1985); Učebnica na prestávku (M. Lechan, Osveta 1988); Objavoviteľovo oko (Slovenský spisovateľ 1989); Tisíc a jedna noc zv. 2 (Tatran 1989, Ikar 2009); Adam v škole nesedel (Š. Moravčík, Mladé letá 1987); O kráľovi a malej breze (T. Revajová, Osveta 1987); Záhady starej pevnosti (J. Repko, Osveta 1991); Päť zázračníkov (V. Šuplata, BIBART 1995); Tisíc a jedna noc, 2. zv. (Ikar, 2009).

 

Literatúra o ilustrátorovi

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 58-59.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997.  I.  A – Č. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 225. ISBN 80-86171-00-0.

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.
JANČÁR, Ivan - MATÁK, Márius: Robert Brun : v znamení znamení. Trnava : Edition Ryba, 2005. 71 s. ISBN 80-969151-7-7.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 138-143. ISBN 978-80-89222-75-9.

Robert Brun. Porfolio 2008-2012. Žilina : Považská galéria umenia, 2012. 68 s. ISBN 978-80-88730-79-8.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1973 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1972 za knihu Dobrodružstvá Timma Thallera

1980 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1979 za knihu Rozprávky kmotra Svrčka
1982 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1981 za knihu Tri zlé princezné
1986 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1985 za knihy Kominár v bielom 
klobúku a Kráľ naháňa králika
1987 Zlaté jablko BIB ´87 za ilustrácie ku knihe Kominár v bielom klobúku.
1989 Bronzová medaila IBA, Lipsko, Nemecko

        Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

1990 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1989 za knihu Adam v škole nesedel
1996 Najkrajšie knihy Slovenska 1995 - Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie knihy Päť zázračníkov
2000 Cena Mini Print Cadáques, Španielsko

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1987, 1995

Odkazy na web

Lenivý rodič

Pravda

totojegaleria.sk

artoteka.sk

Robert Brun


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Kominár v bielom klobúku: zázračné príbehy z čarovného mestečka

Autori: text Guram Petriašvili ; ilustr. Robert Brun

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1985

Formát: 66 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 22 cm

Technika: kombinovaná technika

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1987 - Zlaté jablko BIB

Kniha: Päť zázračníkov

Autori: text Václav Šuplata ; ilustr. Robert Brun ; graf. upr. Vladislav Rostoka

Vydavateľstvo: BIB ART

Rok vydania: 1995

Tlačiareň: Bratislavské tlačiarne

Formát: 40 s. : fareb. ilustr. ; 30 x 24 cm

ISBN: 80-967414-0-3

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1995 - Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1995 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Talentum et ingenium

Autori: text Márius Maták ; ilustr. Robert Brun ; graf. upr. Marcel Benčík ; väzba Ľudmila Mlichová

Vydavateľstvo: Matrix

Rok vydania: 2009

Tlačiareň: Ateliér Choma

Formát: 20 s. : fareb. graf. listy; textil. väzba; kazeta ; 43 x 33 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2009 - Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie, Diplom

Kniha: Hommage A. Vivaldi 2008

Autori: text Tomáš Janovic, Pavel Vilikovský ; ilustr. Robert Brun ; graf. upr. Marcel Benčík ; väzba Ľudmila Mlichová

Vydavateľstvo: Robert Brun

Rok vydania: 2007

Tlačiareň: Ateliér Choma

Formát: 16 s. : ilustr. ; 39 x 31 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2007 - Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie, Diplom

Kniha: Inger

Autori: text Hans Christian Andersen ; ilustr. Robert Brun ; graf. upr. Viktor Vojtek ; väzba Ľudmila Mlichová

Vydavateľstvo: Viktor Vojtek - Maxtral

Rok vydania: 2006

Tlačiareň: Ultra Print

Formát: 38 s. : ilustr. ; 34 x 25 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2006 - Diplom

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>