SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Peter Uchnár

Peter Uchnár (*11.08.1970 Sobrance)

Kontakt

Dr. Bokesa 6, 902 01 Pezinok, Slovensko, tel.: +421 903 626 490, e-mail: p.uchnar@nextra.sk

Životopis

Narodil sa 11. augusta 1970 v Sobranciach. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvoval na oddelení voľnej grafiky a ilustrácie u profesora Dušana Kállaya. Po absolvovaní štúdia tu pôsobil aj ako pedagóg. V súčasnosti žije a tvorí v Pezinku.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Peter Uchnár získal na Bienále ilustrácií Bratislava v roku 1999 Zlaté jablko za ilustrácie ku knihe Gulliverove cesty. Uchnár predstavuje strednú generáciu slovenských ilustrátorov a je v pravom slova zmysle reprezentantom ilustrátorskej školy Albína Brunovského. Jeho ilustrácie, hoci ho nenapodobuje, majú podobnú atmosféru a štýl. Maliarska bravúra, zmysel pre detail a kompozíciu, surrealistická snovosť a fantázia, sýta farebnosť, to všetko sa odráža v hre svetla a tieňa, v perspektívnej hĺbke a často dekoratívnej výtvarnosti (Veľká kniha slovenských rozprávok). Autorove ilustrácie majú v sebe zakódovanú rozprávkovú tajomnosť, priznávajú vážnosť príbehu a eleganciu výjavu. Ich tichá výpoveď  je pertraktovaná bravúrnym maliarskym gestom, v nástojčivej farebnosti, epickej dôraznosti i lyrickej nálade (Peter Pan). Jeho výpravná, umelecky výrazná a esteticky pôsobiaca ilustrácia je odrazom autorových tvorivých snažení, kreatívnej iniciatívy a imaginatívnosti i nekompromisnej umeleckej cieľavedomosti. Dominantou sú tlmené pastelové farby, mäkké kontúry, využíva kombinovanú techniku. V ilustráciách preukazuje nesmierny zmysel pre poetiku maľby, detail, priestorové videnie a cítenie s charakterom príbehu (Gulliverove cesty). Výsostné maliarske gesto kontrastuje s vycizelovanou grafikou až po hranice drobných nuansí. Postavičky i zoomorfné prvky majú rovnocenné miesto a dôležitosť. Viackrát prestížne ocenený autor rezonuje mimoriadne reprezentatívne v knihe Traja hrdinovia opätovne nadväzuje na maliarsku poetiku Brunovského školy a rozprestiera ju do fantazijných surrealistických rovín. Hoci prevažne volí tmavé, ponuré, chladné modré tóny, kolor je sýty a prežiarený. Mimoriadne reprezentatívnou publikáciou je Veľká kniha slovenských rozprávok, kde sa prezentuje súborom ilustrácií na vysokej umeleckej úrovni. Všetky tri pertraktované tituly sú reprezentatívnou ukážkou ilustrátorskej tvorby Petra Uchnára, ako jedného z významných a ojedinelých reprezentantov slovenskej ilustrátorskej školy vedenej v súčasnosti profesorom Dušanom Kállayom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Autorov význam, dosah, dôležitosť a príznačnú kvalitatívnu populárnosť dokazujú aj vydavateľské ponuky na veľké projekty vyžadujúce si mimoriadnu zodpovednosť, trpezlivosť, profesionálne odvedené remeselné majstrovstvo a predovšetkým vysoko vyprofilovaný tvorivý potenciál. 
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa  venuje maľbe, grafike a známkovej tvorbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Gulliverove cesty (J. Swift, Spolok slovenských spisovateľov 1998);  Maľovaná abeceda  (J. Smrek, Elán 1998); A zvony nezvonia (J. Hindický, Matica slovenska 1999);  Kinder- und Hausmärchen (J. Grimm, Paroru-sha 2001);  Hnali sa veky nad hradbami (A. Marec, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2000);  Druhá kniha džunglí (R. Kipling, Petrus 2002);  Kniha džunglí (R. Kipling, Petrus 2002);  Miško a jeho kamaráti (B. Lenčová; Vydavateľstvo Matice slovenskej 2003);  Veľká kniha slovenských rozprávok (Ľ. Feldek, Reader´s Digest Výber 2003);  Čarodejnica z Petrovíc (Z. Kuglerová, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2004);  Surprise, surprise (Fukuinkan Shoten 2004);  Traja hrdinovia (J.Cíger Hronský, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2006); Bodenburg – Jerremy (A. Sommer, Shogukan 2007);  Modlitbičky (M. Rúfus, Mladé letá 2007);  Baba Jaga (Reader´s Digest Výber Praha 2008, Bratislava 2009);  Gulliverove cesty (J. Swift, Reader´s Digest Výber 2008);  Peter Pan (J. M. Barrie, Slovart 2008);  Štyria škriatkovia a dobrá víla (J. Uličiansky, Perfekt 2009), Tisíc a jedna noc, 6. zväzok (Ikar 2010); Ako začať zbierať známky (Perfekt - Slovenská pošta 2010); Drevený zámoček (Buvik 2010);  Deoduši (J. Werich, Albatros 2010); Tonino, pieskový šaško (S. Nui, Perfekt 2010); Kryštofuv Vzdušný zámek (L. Kapianus, Albatros 2010); Soľ nad zlato (B. Němcová, Buvik 2011); Studnička (M. Rúfus, SPN - Mladé letá 2011); Béowulf (R. Nye, Plus 2011); Rozprávky spod slovanskej lipy (P. Vrlík, Matica slovenská 2013); Turčianske povesti II (J. Tatár, Matica slovenská 2015).

Literatúra o ilustrátorovi

BRATHOVÁ, Barbara: Peter Uchnár. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 128-133. ISBN 978-80-89222-57-5.
BRATHOVÁ, Barbara: Petrov Peter Pan [Katalóg]. Bratislava : BIBIANA, 2009. 16 s. ISBN 978-80-89154-23-4.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s.  204-209. ISBN 978-80-89222-75-9.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Zlaté jablko na slovenskom strome. In Revue Bibiana. 1999, roč. 6,  č. 3-4, s. 67-69. Dostupné na internete:
<http://www.bibiana.sk/fileadmin/bibiana.sk/docs/revue/fullsize/rocnikVI_3-4_1999.pdf> ISSN 1335-7263. 
VESELÝ, Marian: Cena Ľ. Fullu Petrovi Uchnárovi, alebo, Byť sám sebou. In Revue Bibiana. 2005, roč. 12,  č. 4, s. 57-58. Dostupné na internete: <http://www.bibiana.sk/fileadmin/bibiana.sk/docs/revue/fullsize/rocnikXII_4_2005.pdf> ISSN 1335-7263. 

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1999 Zlaté jablko BIB ’99 za ilustrácie ku knihe Gulliverove cesty 1

          Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1998 za knihu Gulliverove cesty 1
          The 40th International Golden Pen of Belgrade, the 5th International Biennial of Illustration 1998/99, Belehrad 
2000 Najkrajšie knihy Slovenska 1999 - A zvony nezvonia

2001 Najkrajšie knihy Slovenska 2000 - Hnali sa veky nad hradbami

2003 Najkrajšia detská kniha jesene - Veľká kniha slovenských rozprávok
2004 Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2003 za knihu Veľká kniha slovenských rozprávok

2005 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež
2006 Čestná listina IBBY za knihu Veľká kniha slovenských rozprávok
          Najkrajšia detská kniha zimy - Traja hrdinovia
2007 Najkrajšia detská knihy zimy - Peter Pan
2009 Cena Ministertva kultúry SR za ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2008 za knihu Peter Pan

          Najkrajšie knihy Slovenska 2008 - Gulliverove cesty

          Cena detskej poroty BIB ’09 za knihu Peter Pan

2010 Najkrajšie knihy Slovenska 2009 - Štyria škriatkovia a víla

2011 Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Drevený zámoček a Tonino, pieskový šaško

          Najkrajšia detská kniha jesene - Tonino, pieskový šaško a Ako začať zbierať známky

2012 Najkrajšie knihy Slovenska 2011 - Soľ nad zlato a Studnička

2014 Najkrajšie knihy Slovenska 2013 - Rozprávky spod slovanskej lipy

2016 Najkrajšie knihy Slovenska 2015 - Turčianske popvesti II

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1999, 2001, 2005, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Odkazy na web

Artotéka: http://www.artoteka.sk/vystavy.html
Mestská knižnica Bojnice: http://www.mestskakniznicabojnice.sk/edicna-cinnost/peter-uchnar.pdf
Literárne informačné centrum: http://www.litcentrum.sk/49503

Murova čitáreň: http://www.murovacitaren.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=423:uchnarpeter&catid=20&Itemid=37

Peter Uchnár


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Gulliverove cesty I

Autori: text Jonathan Swift ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Jozef Gális ; prel. Viktor Krupa

Vydavateľstvo: Spolok slovenských spisovateľov

Rok vydania: 1998

Tlačiareň: Žilinské tlačiarne

Formát: 77 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 22 cm

ISBN: 80-8061-004-5

Technika: kombinovaná technika

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1999 - Zlaté jablko BIB; Najkrajšie knihy Slovenska 1998 - Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1998 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Vývojopis života svetobytu, Ríša živočíšna 1

Autori: text Peter Uchnár ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Peter Uchnár

Vydavateľstvo: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Rok vydania: 1998

Tlačiareň: Grafické dielne VŠVU

Formát: 63 s. : čb. ilustr. ; 25 x 17 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1998 - Diplom

Kniha: Hnali sa veky nad hradbami

Autori: text Anton Marec ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Igor Štrbík

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 2000

Tlačiareň: Neografia

Formát: 191 s. : čb. ilustr. ; 26 x 18 cm

ISBN: 80-7090-567-0

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2000 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2000 - Najlepšia detská kniha leta

Kniha: A zvony nezvonia: povesti z Novej Bane a okolia

Autori: text Jozef Hindický ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Igor Štrbík

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej ; Mestský úrad Nová Baňa

Rok vydania: 1999

Tlačiareň: Neografia

Formát: 169 s. : čb. ilustr., ; 26 x 18 cm

ISBN: 80-7090-534-4

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1999 - Diplom

Kniha: Veľká kniha slovenských rozprávok

Autori: text Ľubomír Feldek ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Hana Mertová

Vydavateľstvo: Reader´s Digest Výber Slovensko

Rok vydania: 2003

Tlačiareň: Partenaires Fabrication

Formát: 335 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 24 cm

ISBN: 80-88983-42-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2003 - Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2003 - Najkrajšia detská kniha jesene, Najlepšia detská kniha jesene; Čestná listina IBBY 2006 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: Traja hrdinovia

Autori: text Jozef Cíger Hronský ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Igor Štrbík

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 2006

Formát: 59 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 17 cm

ISBN: 80-89208-40-1

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2006 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Peter Pan

Autori: text James Matthew Barrie ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Branislav Gajdoš ; prel. Adriana Oravcová

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2008

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 173 s. : fareb. ilustr. ; 30 x 22 cm

ISBN: 978-80-8085-433-1

Technika: akryl; gvaš

Materiál: papier

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2008 - Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2007 - Najkrajšia detská kniha zimy; Bienále ilustrácií Bratislava 2009 - Cena Detskej poroty BIB

Kniha: Gulliverove cesty

Autori: text Jonathan Swift ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Karel Šejna ; prel. Viktor Krupa

Vydavateľstvo: Reader´s Digest Výber Slovensko

Rok vydania: 2008

Tlačiareň: Leo Paper Product

Formát: 287 s. : fareb. ilustr. ; 30 x 22 cm

ISBN: 978-80-8097-017-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2008 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2008 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Tri tragédie

Autori: text William Shakespeare ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Viera Fabianová ; prel. Ľubomír Feldek

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2009

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 167 s. : čb. ilustr. ; 30 x 25 cm

ISBN: 978-80-551-1827-7

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2009 - Diplom

Kniha: Štyria škriatkovia a víla

Autori: text Ján Uličiansky ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Igor Štrbík

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2009

Tlačiareň: Polygraf Print

Formát: 35 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 20 cm

ISBN: 978-80-8046-448-6

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2009 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2009 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Tonino, pieskový šaško

Autori: text Sara Nui ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Branislav Gajdoš

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2010

Tlačiareň: Polygrafické centrum

Formát: 62 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 978-80-8046-473-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2010 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Ako začať zbierať známky: príručka mladého filatelistu

Autori: text Miloš Ferko, ... [et al.] ; ilustr. Ladislav Jakubčo, Peter Uchnár, Namiko Uchnárová ; graf. upr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2010

Formát: 52 s. : fareb. ilustr., príl. ; 26 x 23 cm

ISBN: 978-80-8046-475-2

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2010 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Oči a rýmy: nočné piesne kamenného mesta

Autori: text Erik Ondrejička ; ilustr. Peter Uchnár, Juraj Vitek ; graf. upr. Pergamen

Vydavateľstvo: PROKAT

Rok vydania: 2010

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 71 s. : ilustr., CD ; 25 x 16 cm

ISBN: 978-80-970447-1-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom

Kniha: Drevený zámoček: ruské ľudové rozprávky

Autori: ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Svetozár Mydlo ; prel. Mária Rázusová-Martáková

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2010

Tlačiareň: Kasico

Formát: 79 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 978-80-8124-005-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom

Kniha: Soľ nad zlato

Autori: text Božena Němcová ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2011

Tlačiareň: Kasico

Formát: 80 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 978-80-8124-008-9

Technika: kombinovaná technika

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2011 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2011 - Najkrajšia detská kniha zimy; Bienále ilustrácií Bratislava 2013 - Cena primátora hl. mesta Bratislavy

Kniha: Studnička

Autori: text Milan Rúfus ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Mojmír Zmija

Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá

Rok vydania: 2011

Tlačiareň: Polygraf Print

Formát: 109 s. : fareb. ilustr. ; 16 x 11 cm

ISBN: 978-80-10-02074-4

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2011 - Diplom

Kniha: V rukavičkách z vlastnej kože

Autori: text Juraj Žembera ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Mojmír Zmija

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2013

Tlačiareň: Protisk

Formát: 87 s. : fareb. ilustr. ; 20 x 13 cm

ISBN: 978-80-8046-605-3

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2013 - Diplom

Kniha: Rozprávky spod slovanskej lipy

Autori: text Peter Vrlík, Peter Mišák ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Igor Štrbík

Vydavateľstvo: Matica slovenská

Rok vydania: 2013

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 148 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 17 cm

ISBN: 978-80-8128-081-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2013 - Diplom

Kniha: Šalamúnova pieseň piesní: Biblická rozprávka o láske

Autori: text Ľubomír Feldek ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Mojmír Zmija

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2014

Formát: 38 s. : fareb. il. ; 20 x 13 cm

ISBN: 978-80-8046-685-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najlepšia detská kniha jesene; Čestná listina IBBY 2016 - Čestná listina IBBY za literárne dielo

Kniha: Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Igor Štrbík ; zost. Ondrej Sliacky

Vydavateľstvo: Matica slovenská

Rok vydania: 2014

Tlačiareň: Neografia

Formát: 157 s. : fareb. il. ; 24 x 17 cm

ISBN: 978-80-8128-120-4

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2014 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Turčianske povesti II

Autori: text Jozef Tatár ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Igor Štrbík

Vydavateľstvo: Matica slovenská

Rok vydania: 2015

Tlačiareň: Tlačiareň P+M

Formát: 152 s. : ilustr. ; 24 x 24 cm

ISBN: 978-80-8128-135-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2015 - Diplom

Kniha: Peter Pan

Autori: text James Matthew Barrie ; ilustr. Peter Uchnár ; prel. Adriana Oravcová

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2015

Formát: 172 s. : fareb. ilustr. ; 28 x 22 cm

ISBN: 978-80-556-1425-0

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2015 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Bojnickí búbeli

Autori: ilustr. Peter Uchnár

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 2015

Formát: 77 s. : fareb. ilustr. ; 26 cm

ISBN: 978-80-8115-200-9

Technika: akryl

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 2017 - Cena Detskej poroty BIB

Kniha: Teta Agáta a jej mačacia sedmička

Autori: text Peter Karpinský ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Ružový sloník, s.r.o.

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2017

Tlačiareň: Kasico

Formát: 45 s. : fareb. ilustr. ; 20 x 17 cm

ISBN: 978-80-8046-868-2

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2017 - Najkrajšia detská kniha jesene

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>