SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Mária Ďuríčková

Mária Ďuríčková (*29.09.1919 Zvolenská Slatina - †15.03.2004 Bratislava)

Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Biela kňažná

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1973

Formát: 172 s. : fareb. ilustr. ; 28 x 21 cm

Technika: akvarel

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1973 - Plaketa BIB

Kniha: Dunajská kráľovná: bratislavské báje, povesti a historické obrázky

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Miroslav Cipár

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1976

Formát: 169 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 18 cm

Technika: akvarel

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1977 - Plaketa BIB; Čestná listina IBBY 1978 - Čestná listina IBBY za literárne dielo

Kniha: Zlatá brána: ľudové rozprávky, pesničky, hádanky, hry a povedačky

Autori: ilustr. Miroslav Cipár ; graf. upr. Ľubomír Krátky ; zost. Mária Ďuríčková

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2004

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 235 s. : fareb. ilustr. ; 27 x 22 cm

ISBN: 80-89028-43-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2004 - Diplom

Kniha: Krása nevídaná: rozprávky národov Sovietskeho zväzu

Autori: ilustr. Ferdinand Hložník ; prel. Mária Ďuríčková ; adp. Mária Ďuríčková

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1977

Formát: 367 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

Ocenenia: Čestná listina IBBY 1980 - Čestná listina IBBY za preklad

Kniha: Staré grécke povesti a báje

Autori: text Eduard Petiška ; ilustr. Svetozár Mydlo ; graf. upr. Svetozár Mydlo ; prel. Jozef Brandobur, Mária Ďuríčková

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1996

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 149 s. : fareb. ilulstr., reg. ; 29 x 21 cm

ISBN: 80-85507-47-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1996 - Diplom

Kniha: O Jankovi Polienkovi

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Peter Kľúčik ; graf. upr. Vladislav Rostoka

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1991

Formát: 10 s. : fareb. ilustr. ; 32 x 24 cm

ISBN: 80-06-00299-1

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1990 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Vymaľuj si rozprávku od septembra do septembra 1991 - 1992

Autori: ilustr. Ľuba Končeková-Veselá ; graf. upr. Alena Hanáková ; zost. Mária Ďuríčková

Vydavateľstvo: Vesna

Rok vydania: 1991

Formát: 12 s. : fareb. ilustr. ; 60 x 24 cm

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1991 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Slncové dievčatko: rozprávky pre najmenších

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Oľga Bajusová ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1995

Formát: 61 s. : fareb. ilustr. ; 28 x 21 cm

ISBN: 80-85507-38-2

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1996 - Najkrajšia detská kniha jari; Čestná listina IBBY 1998 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: O Guľkovi Bombuľkovi

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Peter Čisárik ; graf. upr. Peter Čisárik

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2009

Formát: 46 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 22 cm

ISBN: 978-80-89028-95-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2009 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Igor Štrbík ; zost. Ondrej Sliacky

Vydavateľstvo: Matica slovenská

Rok vydania: 2014

Tlačiareň: Neografia

Formát: 157 s. : fareb. il. ; 24 x 17 cm

ISBN: 978-80-8128-120-4

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2014 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Janko Hraško. O Janíčkovi

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Vladimír Král

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2018

Formát: 52 s. : fareb. ilustr. ; 23 x 22 cm

ISBN: 978-80-8124-093-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2018 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Bola koza rohatá: Dedko repku zasadil

Autori: text Mária Rázusová-Martáková, Mária Ďuríčková ; ilustr. Vladimír Král ; graf. upr. Vladimír Král

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2021

Tlačiareň: NIKARA

Formát: 32 s. : fareb. ilustr. ; 23 x 23 cm

ISBN: 978-80-8124-121-5

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2021 - Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>