SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Dana Moravčíková

Dana Moravčíková (*18.02.1974 Bratislava)

Kontakt

Kvačalova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, tel.: +421 2 5572 3456, e-mail: moravcikovad@post.sk

Životopis

Narodila sa 18. februára 1974 v Bratislave. Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa prevažne ilustračnou tvorbou. Žije a tvorí v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Dana Moravčíková reprezentuje mladú generáciu ilustrátorov nesmierne tichou, nevtieravou a poetickou formou. Jej ilustrácie sú mimoriadne krehké, rozpité v papieri, nemajú presne vymedzenú plochu, často z nej vychádzajú, kompozícia zdanlivo nemá presne danú štruktúru. Figúry majú svoju dôstojnú tvár, (často iba tvár), ich telo sa vytráca a rozplýva. Výraz je však o to konkrétnejší a výjav je založený výsostne na atmosfére a nálade príbehu. Ilustrácie sú mimoriadne lyrické, nenápadné a elegantné. Nenárokujú si na vizuálny atak, ale skôr noblesný závan veľkých myšlienok a výpovedí. V ilustrátorke sa snúbia dve výrazné a vzájomne sa podporujúce polohy – myšlienková rovina umocnená jasným, čistým racionálnym úsudkom a prirodzene žensky krehká emocionálna väzba k príbehu, či postave. Toto vzácne čarovné pnutie cítiť z jej nadýchnutých výjavov, ktoré často vypovedajú jednoznačné pravdy vynárajúce sa z transparentnej hmly. Hoci jej tvorba je ojedinelá, je seriózna vo svojej nenástojčivosti. Zbytočne neatakuje, skôr nenápadne pristupuje k vnímateľovi, nerobí okolo seba veľký rozruch, skôr je reprezentovaná skromným prístupom k čitateľovi, ale o to náročnejším prístupom k predlohe, ktorú ilustrátorsky spracováva. Autorka transformuje do obrazov podvedome a prirodzene akýsi duálny princíp. Jej ilustrácie majú v sebe zakódovaný mužský (povedzme racionálny) fenomén, ktorý je vyvážený výsostne ženským elementom krehkosti. Tento kontrast vytvára mimovoľné výtvarné a výrazové napätie, ktoré robí jej tvorbu príťažlivou, úvahovou a ľahko kontroverznou. Tento druh „kontroverznosti“ je však tak nenápadný, že je nutné preniknúť do hĺbky obrazu, aby sme ju vôbec postrehli. Aj v tom tkvie sila a náboj jej ilustrácie.
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Keď sme boli veľké (Z. Zemaníková, H+H 1996); Náš pes má kuraciu hlavu (Š. Moravčík, Vydavateľstvo SSS 2000); Vlastiveda pre 5. ročník osobitných škôl (S. Škultétyová, Expol pedagogika 2000, 2006); Vlastiveda pre 5. ročník špeciálnych základných škôl. Pracovný zošit (S. Škultétyová, Expol pedagogika 2006); Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl. Pracovný zošit (S. Škultétyová, Expol pedagogika 2001, 2015); Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl (S. Škultétyová, Expol pedagogika 2001, 2014); Ponitrianske povesti a povrávky (Z. Zemaníková, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2001); Rozprávky (K. J. Erben, DXL 2002); Lulukaj (Z. Zemaníková, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2003); Zlatá kniha Záhoria (Š. Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2003); Povesti o slovenských hradoch (Š. Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2004); Zuzka a robot Kazisvet (Z. Zemaníková, Regent 2006); Ako klobúk stratil hlavu (Š. Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2006); Záhorácke rozprávky (Š. Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2007, 2008); Mrázik a iné ruské rozprávky (Perfekt 2008); Ypsilon 1 , Pracovný zošit : slovenský jazyk pre 1. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským (A. Halászová, Terra 2008, 2017); Za tajomstvami mesta (K. Šudová-Tomčániová, Marenčin PT 2009); Povesti o slovenských hradoch (Š. Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2010).

Literatúra o ilustrátorovi

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002. IX.  Ml - Nou. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2002, s. 54. ISBN 80-86171-14-0.

BRATHOVÁ, Barbara: Daniela Moravčíková. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 134-139. ISBN 978-80-89222-57-5.

BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 210-215. ISBN 978-80-89222-75-9.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

2001 Najkrajšia detská kniha jari - Náš pes má kuraciu hlavu!  

        Najkrajšia detská kniha jesene - Ponitrianske povesti a povrávky  

2010 Najkrajšia detská kniha jesene - Povesti o slovenských hradoch

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1997, 2003, 2005, 2007, 2009


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Náš pes má kuraciu hlavu!

Autori: text Štefan Moravčík ; ilustr. Dana Moravčíková ; graf. upr. Anna Chovanová

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Rok vydania: 2000

Formát: 59 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 18 cm

ISBN: 80-8061-120-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2001 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Ponitrianske povesti a povrávky

Autori: text Zuzana Zemaníková ; ilustr. Dana Moravčíková ; graf. upr. Igor Štrbík

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 2001

Formát: 181 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 18 cm

ISBN: 80-7090-633-2

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2001 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Ako klobúk stratil hlavu

Autori: text Štefan Moravčík ; ilustr. Dana Moravčíková ; graf. upr. Igor Štrbík

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 2006

Formát: 114 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 17 cm

ISBN: 80-89208-35-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2006 - Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Povesti o slovenských hradoch

Autori: text Štefan Moravčík ; ilustr. Dana Moravčíková

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 2010

Formát: 196 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 17 cm

ISBN: 978-80-8115-035-7

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2010 - Najkrajšia detská kniha jesene

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>