SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Ján Lengyel

Ján Lengyel (*15.05.1947 Levice)

Kontakt

Kozia 15, 811 03 Bratislava, Slovensko, tel.: + 421 2 5441 2416

Životopis

Ján Lengyel sa narodil 15. mája 1947 v Leviciach. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie krajinomaľby a figurálnej maľby u profesorov Dezidera Millyho a Jána Želibského.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Knihy pre deti ilustruje už vyše tridsať rokov. Okrem kníh sa s jeho ilustráciami môžeme stretnúť aj v časopise Slniečko, prípadne v učebniciach. Z výtvarných techník používa kresbu v kombinácii s akvarelom a gvašom. Svoje ilustrácie situuje do realistického prostredia. V ilustráciách je badateľný humorný prvok, ktorý dokáže detského diváka zaujať. Využíva jednoducho pochopiteľné výrazové prostriedky, aby zbytočne neodpútaval pozornosť od samotného príbehu. Jeho jemná, neagresívna pastelová farebnosť len zvýrazňuje celkový dojem z jeho kultivovanej ilustračnej tvorby určenej pre menšie deti. 
Autorka textu: Mgr. Viera Anoškinová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustrácie sa venuje aj komornej maľbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Chlapec z kufra (S. J. Veltistov, Mladé letá 1979); Kam sa schoval Murko (V. Kalná, Mladé letá 1979, 1980); Cvičenia zo slovenského jazyka pre 5. ročník základnej školy (V. Betáková, SPN 1980, 1983, 1986, 1988); Kde sú štvorce, kolieska? (V. Kalná, Mladé letá 1980); Cesta cez štyri mestá (J. Vopálenský, Mladé letá 1980); Cvičenia zo slovenského jazyka pre 7. ročník základnej školy (V. Betáková, SPN 1982, 1986, 1990); Anglický jazyk pro 4. ročník gymnázia : Experimentální učební text (R. Repka, SPN 1982); Cvičenia zo slovenského jazyka pre 6. ročník základnej školy (V. Betáková, SPN 1983, 1988); Cvičenia zo slovenského jazyka pre 8. ročník základnej školy (V. Betáková, SPN 1983, 1986); Ajko Pavleška Miešajvareška (P. Sabolová, Mladé letá 1983); Ohromná vec (M. Haštová, Mladé letá 1984); Návšteva u starej mamy (A. Kostková, Mladé letá 1984); Andrea (A. Thomas, Mladé letá 1985); Priateľ mäkčeň, kamarátka bodka : Nácvik pravopisu v 2.-4. ročníku základnej školy (V. Betáková, SPN 1985, 1986, 1989); Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy pre nepočujúcich : a základnej školy pre žiakov so zvyškami sluchu (J. Belanský, SPN 1986); Medvedie bratstvo (M. Lobeová, Mladé letá 1986); Najväčšie želania (M. Komorová, Mladé letá 1986); Anglický jazyk pre 4. ročník stredných škôl (R. Repka, SPN 1987, 1989, 1993, 1995, 1996); Vojto a medveď Peter (V. Adlová, Mladé letá 1987); Slovenský jazyk pre 5. ročník základnej školy (M. Bertóková, SPN 1988, 1990, 1991, 1992, 1994); Čarovný kožuštek (F. Móra, Mladé letá 1988); Krásna Ileana (G. Botezatu, Mladé letá 1990); Malý vodný had (S. Rudolf, Mladé letá 1990); Slovenský jazyk pre 7. ročník základnej školy (V. Betáková, SPN 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998); Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy (V. Betáková, SPN 1991,  1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000); Lietajúci klobúk (P. Glocko, Mladé letá 1992); Nebojme sa pravopisu (V. Betáková, SPN 1993); Prázdninové odreninky (R. Anďalová, Osveta 1994); Chlapec na bielom koni (M. Pius, Hajko & Hajková 1995); Čítanka pre 3. ročník osobitných škôl . 1. časť (V. Maňková, SPN 1996, 2002, 2008, 2009); Cvičenia zo slovenského jazyka pre gymnáziá s osemročným štúdiom 1 (A. Rýzková, SPN 2002, 2006); Freónové komando (R. Anďalová, Osveta 2004).

Literatúra o ilustrátorovi

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001. VII.  L - Mal. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2001, s. 109. ISBN 80-86171-12-4.

ANOŠKINOVÁ, Viera: Cena Ľudovíta Fullu 2016 Jánovi Lengyelovi. In Bibiana. 2016, roč. 23, č. 4, s. 61-62. Dostupné na internete: http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/web-mensi-bib-4-2016.pdf  ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1987 Československé najkrajšie knihy 1986 - Medvedie bratstvo

1994 Najkrajšia detská kniha zimy - Prázdninové odreninky

2016 Cena Ľudovíta Fullu za tvorbu pre deti a mládež

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1997, 2005


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Prázdninové odreninky

Autori: text Ružena Anďalová ; ilustr. Ján Lengyel

Vydavateľstvo: Osveta

Rok vydania: 1994

Formát: 81 s. : fareb. ilustr. ; 20 x 20 cm

ISBN: 80-217-0299-0

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1994 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Lietajúci klobúk

Autori: text Peter Glocko ; ilustr. Ján Lengyel ; graf. upr. Viera Fabianová

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1992

Formát: 53 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 21 cm

ISBN: 80-06-00501-X

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1992 - Najlepšia detská kniha leta

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>