SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Jozef Cesnak

Jozef Cesnak (*06.02.1936 Bacúch)

Kontakt

Björnsonova 1, 811 05 Bratislava, Slovensko, tel.:+421 2 5249 3362

Životopis

Narodil sa 6. februára 1936 v Bacúchu pri Brezne. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Vincenta Hložníka.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Ilustroval viac ako sto päťdesiat knižných titulov pre deti a mládež, ale aj dospelých čitateľov. Knihy, ktoré ilustroval, sú prevažne s historickou tematikou. Vo svojich obrazových kompozíciách vytvára dejovú líniu, kde kladie dôraz na ľudská osobnosť. V jeho ilustráciách dominuje ľudská figúra, za ktorou sú v druhom pláne zobrazené ďalšie dejové prvky zobrazovaného príbehu. Ilustrácie dopĺňajú text a verne zachytávajú atmosféru príbehu. Môžeme u neho pozorovať bravúrnu, do najmenších podrobností prepracovanú realistickú kresbu. Pri farebných ilustráciách u neho prevláda výrazná, sýta farebnosť, ktorá vyzdvihuje celkový charakter jeho ilustrácií. 
Autorka textu: Mgr. Viera Anoškinová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venuje aj voľnej maľbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Povesť o bielych kameňoch (R. Jašík, Mladé letá 1961, Smena 1979); Vŕby nad Arykom (I. Efendijev, Mladé letá 1962); Honba za čarokrásnym vtáčikom (F. Fühmann, Mladé letá 1964); Gaudeamus igitur (Ľ. Zúbek, Mladé letá 1965); Biely pudlík (A. I. Kuprin, Mladé letá 1966); Dnu i vonku (J. Pavlovič, Mladé letá 1967); Dobrodružstvo v tichej ulici (D. Vežinov, Mladé letá 1968); Alfred Hitchock a traja pátrači. Tajomstvo Strašidelného zámku (R. Arthur, Mladé letá 1970; Medvieďa zo Studenej doliny (D. Štubňa-Zámostský, Mladé letá 1970); Podtatranské povesti (Š. Rysuľa, Mladé letá 1971); Vajce a ja (B. Mac Donald, Mladé letá 1971); Stroskotaci na Koralovom ostrove (F. Marryat, Mladé letá 1972); Monika (E. Čepčeková, Mladé letá 1973); Milión krokov domov (J. Repko, Mladé letá 1973); 3x Alfred Hitchock a traja pátrači (R. Arthur, Mladé letá 1974); Nezabudni, Monika (E. Čepčeková, Mladé letá 1974), Martin, vydrž! (J. Štiavnický, Východoslovenské vydavateľstvo 1974); Štyria tankisti a pes (J. Przymanowski, Mladé letá 1975); Príhody od Hrona (D. Štubňa-Zámostský, Mladé letá 1975); Vyšetrovanie sa skončilo (V. Diavatov, Mladé letá 1976); Alfred Hitchock a traja pátrači. Záhada miznúceho pokladu (R. Arthur,  Mladé letá 1977); Striga z džungle (A. Tutuola, Mladé letá 1978); Posledná tróska vojna (Č. Aladžov, Mladé letá 1978); Tisíc vymeškaných hodín (J. Beňo, Mladé letá 1980); Tranzistorová hlava (H. Ožogowska, Mladé letá 1980); Láska padá do Hrona (I. Gallo, Mladé letá 1983); Husári na kravách (L. Kuchta, Mladé letá 1983); Starček v kockovaných nohaviciach (I. Piovarová, Mladé letá 1984); Jeleň kráľovnej víl (M. Húževka, Osveta 1984); Posliedky (L. Kuchta, Mladé letá 1985); Heľpianska bosorka (F. Kreutz, Osveta 1985); Bumi (F. Wolf, Východoslovenské vydavateľstvo 1985); Slovensko v dobách stredovekých (M. Kučera, Mladé letá 1985); Ako som sa stal mudrcom (R. Sloboda, Mladé letá 1987); Synovia Veľkej medvedice (L. Welskop-Henrich, Východoslovenské vydavateľstvo 1987, Oriens 1994); Monikine cesty (E. Čepčeková, Osveta 1987); Darebáčik (S. North, Mladé letá 1987); Zánik jaguárích bojovníkov (W. Meinck, Východoslovenské vydavateľstvo 1988); Lesné domčeky a iné rozprávky - nerozprávky (V. Bianki, Mladé letá 1989); Tisícnásobný dukát (V. Ferko, Mladé letá 1989); Staré povesti slovenské (M. Ferko, Mladé letá 1990); Chata v Jazernej kotline (J. Foglar, Gemini 1991); Školák Kajo Mařík (F. Háj, Spolok sv. Vojtecha 1993); Nové povesti slovenské (M. Ferko, Mladé letá 1994); Cisárova pomsta (P. Fleischacker, Osveta 1995); Dávne povesti o slovenských hradoch (A. Medňanský, Mladé letá 1995); Kajo Mařík vstupuje do života (F. Háj, Spolok sv. Vojtecha 1996); Dunajské povesti (M. Ďuríčková, Mladé letá 1996); Záhorácke povesti (Š. Moravčík, Mladé letá 1998); Ríša čierneho peria (M. Húževka, Ametyst 1999); Rozprávková studnička (H. Zelinová, Regent 1999); Princezná z paneláka (D. Dragulová-Faktorová, Daxe 2002); Slovenské povesti (J. Horák, Mladé letá 2002); Bratislavské povesti (M. Ďuríčková, SPN - Mladé letá 2004); Prečo myšky pištia z výšky (X. Faktorová, Daxe 2007); Rozprávky pre Zuzanky (D. Ravluková, Book & Book 2007); Trenčianske povesti (M. Húževka, Ametyst 2010); Kráľovská koruna (Z. Šinkovicová, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2012), Amarandia a Kniha minulosti (X. Faktorová, Daxe 2014).

Literatúra o ilustrátorovi

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997.  I.  A – Č. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 259. ISBN 80-86171-00-0.

DRAGULOVÁ-Faktorová, Danuša: Kto nám to kreslí. Bratislava : Vydavateľstvo DAXE, 2006, s. 5-6. ISBN 80-968723-7-0.

ANOŠKINOVÁ, Viera: Cena Ľudovíta Fullu 2010 Jozefovi Cesnakovi. In Revue Bibiana. 2010, roč. 17,  č. 4, s. 58-59. Dostupné na internete:

http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxvii_4_2010.pdf ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1985 Cena Víta Nejedlého

1991 Cena vydavateľstva Mladé letá 1990 - Cena detskej poroty za knihu Staré povesti slovenské

2010 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

Odkazy na web

totojegaleria.sk

revue Bibiana 2016


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Kto nám vládol

Autori: text Ladislav Švihran ; ilustr. Jozef Cesnak, Jiřina Lockerová ; graf. upr. Ľubomír Mika

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 1999

Formát: 119 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 22 cm

ISBN: 80-8046-117-1

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1999 - Najlepšia detská kniha zimy

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>