SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Kamila Štanclová

Kamila Štanclová (*26.03.1945 Zvolen)

Kontakt

Lediny 34, 800 01 Bratislava, Slovensko, tel.: +421 2 6436 0559, mobil :+421 907 031 211

Životopis

Narodila sa 26. marca 1945 vo Zvolene. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, Oddelene voľnej grafiky u prof. Vincenta Hložníka. Žije a tvorí v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Autorka sa spočiatku nešpecifikovala iba na ilustrácie kníh pre deti. Ako manželka slovenského ilustrátora Dušana Kállaya, ktorej tvorba hraničí s jeho poetikou, má však aj akýsi svojský ženský rozmer v spôsobe nanášania farieb (gvaš) i v chápaní plochy a výraze figúr. Jej výsostne maliarsky charakter ilustrácií dopĺňa a spolužije v knižkách pre deti ako aj v celom kontexte projektu Andersenových rozprávok, ktorý je spoločným dielom s manželom. Kolor, kompozícia, zámerné predimenzovávanie postáv a výtvarných prvkov dáva výjavom hutnosť a výtvarnú nástojčivosť pertraktovanej príbehovej výpovede. Maliarske gesto je veľkorysé, odvážne a zároveň vo finálnom výjave má svoju mäkkosť i dynamiku. Kompletne dielo Andersenových rozprávok týchto dvoch významných reprezentantov slovenskej ilustračnej tvorby je monumentálnym výtvarným počinom doma i v zahraničí a autori majú možnosť ho prezentovať v reťazci jednotlivých samostatných výstav v rôznych krajinách. Bolo vytvorené k 200. výročiu narodenia H. CH. Andersena k jeho známym, i menej známym rozprávkam, obsahuje viac ako 1000 originálov a vyšlo v troch zväzkoch v Prahe, Paríži a Bratislave.
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venuje maľbe, voľnej grafike a tvorbe poštových známok.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Večer neprídem (H. Zelinová, Mladé letá 1972); Svetlonos (M. Kavec, Mladé letá 1973); Zelené lístie Nottinghamu (P. Mac Grath, Mladé letá 1973); Zachar Berkut (I. Franko, Mladé letá 1973); Domček v pustatine (L. Ingallsová-Wilderová, Mladé letá 1974); Snívať zakázané (N. Barátová, Mladé letá 1976); Zlatá rybka (A. N. Afanasiev, 1977); Zlatá jaskyňa (J. Horák, Mladé letá 1978, 1986, 1987); Veľkáčky (A. Vášová, Mladé letá 1978); Vidím slnko (N. Dumbadze, Mladé letá 1979); Chlapec a kráľ (J. Kaňa, Mladé letá 1979); Nezaspí prvosienka (J. Brezina, Tatran 1980); Šľachetný zbojník Körogl: Turecký epos (X. Celnarová, Mladé letá 1981); Zázračný sad (H. Križanová-Brindzová, Mladé letá 1982); Zázračný sad : Kazašské ľudové rozprávky (Mladé letá 1982); O vtáčikovi, ktorý vedel tajomstvo (Klára Jarunková, Mladé letá 1983); Panáčik v piesku (Laura Devetacho­vá, Mladé letá 1984); Obloha je modrý zvon (P. Štefánik, Mladé letá 1984); S hlavou v ohni (M. Válek, Mladé letá 1987); Krásna Madana (W. Meinck, Východoslovenské vydavateľstvo 1988); Čarodejník z krajiny Oz (F. L. Baum, Mladé letá 1990, Slovart 2013); Nebeská sláva (P. Dobšinský – P. Glocko, Fatrin Books 1993); Rozprávky Hansa Christiana Andersena (Slovart 2004, 2005, čes., franc. a nem. 2005).

Literatúra o ilustrátorovi

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006. XVI. Šan - Šta. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2006, s. 358-359. ISBN 80-86171-25-6.
KRIŠKA, Fedor: Kamila Štanclová. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s.80-85. ISBN 978-80-89222-57-5.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 126-131. ISBN 978-80-89222-75-9.
KRIŠKA, Fedor: Kamila Štanclová : dni a sny. Bratislava : Slovart, 2009. 208 s. ISBN 978-80-8085-788-2.

ŠVEC, Andrej: Ilustrátorka poetickej imaginácie. In Bibiana. 1999, roč. 6, č. 1-2, s. 23. Dostupné na internete: http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikvi_1-2_1999.pdf  ISSN 1335-7263.

KRIŠKA, Fedor: Tvorivý príbeh Kamily Štanclovej. In Bibiana. 2005, roč. 12, č. 2, s. 20-24. Dostupné na internete: <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxii_2_2005.pdf>. ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1986 Plaketa Premi Catalónia d´ilustració, Barcelona za knihu Panáčik v piesku
1991 České a slovenské najkrajšie knihy 1990 Cena Ministerstva kultúry za ilustrácie knihy Čarodejník z krajiny Oz
1995 Cena UNICEF, Bologna
1998 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež
2008 Čestná listina IBBY za ilustrácie ku knihe Rozprávky Hansa Christiana Andersena

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1991, 1993, 1995, 2005

Odkazy na web

Galéria U anjela

Mmagazin.sk

totojegaleria.sk


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Nebeská sláva: slovenské ľudové rozprávky

Autori: text Pavol Dobšinský ; ilustr. Dušan Kállay, Kamila Štanclová, Katarína Ševellová-Šuteková ; graf. upr. Branislav Slezáček ; zost. Peter Glocko

Vydavateľstvo: Fatrin Books

Rok vydania: 1993

Tlačiareň: Vojenský kartografický ústav

Formát: 159 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

ISBN: 80-7155-010-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1993 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1993 - Najlepšia detská kniha jari

Kniha: Rozprávky Hansa Christiana Andersena

Autori: text Hans Christian Andersen ; ilustr. Kamila Štanclová, Dušan Kállay ; graf. upr. Klára Istlerová ; prel. Milan Richter

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2005

Tlačiareň: Graspo CZ

Formát: 591 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 22 cm

ISBN: 80-7145-980-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2005 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2005 - Najkrajšia detská kniha jesene; Čestná listina IBBY 2008 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: Kamila Štanclová: dni a sny

Autori: text Fedor Kriška ; ilustr. Kamila Štanclová ; graf. upr. Vladislav Rostoka ; fot. Juraj Králik

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2009

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 208 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 25 cm

ISBN: 978-80-8085-788-2

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2009 - Diplom

Kniha: Orpheus. Eurydike. Hermes

Autori: text Rainer Maria Rilke ; ilustr. Kamila Štanclová ; graf. upr. Viktor Vojtek ; väzba Ľudmila Mlichová

Vydavateľstvo: Viktor Vojtek - Maxtral

Rok vydania: 2006

Tlačiareň: Ultra Print

Formát: 28 s. : ilustr. ; 37 x 26 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2006 - Diplom

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>