SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Katarína Ševellová-Šuteková

Kontakt

Gallayova 35, 841 02 Bratislava, Slovensko, tel.:+ 421 2 6436 3035

Životopis

Narodila sa  9. januára 1948 v Nitre. V rokoch 1963 – 1967 študovala na Strednej školu umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafika u akad. mal. G. Štrbu. V roku 1974 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. A. Brunovského.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Autorka je držiteľkou ceny na Bienále ilustrácií Bratislava, kde získala Plaketu v roku 1989 za ilustrácie ku knihe Riekanky. Jej ilustrácie sú poetické a vecné zároveň, vo figurálnych kompozíciách sa prejavuje imaginatívna poloha autorky, ktorá adekvátne komunikuje so psychikou dieťaťa. Charakteristická je pre autorku kultivovaná striedma farebnosť prevažne v skorších ilustráciách, poetizujúca skratka, trochu monotónna typológia postáv, ktorých tváre sa takmer na seba podobajú, štylizácia tvaru rešpektujúca realitu javu. Ilustrácie majú prevažne maliarsky charakter. Ilustrácie autorky nenadbiehajú detskému percipientovi, o to sú však úprimnejšie, pohybujúce sa    v imaginatívno-poetickej línii v kompozičných skladbách, v ktorých sa prelína sen so skutočnosťou a dominuje citový výraz. Akúsi plošnú umŕtvenosť obrazov navodzujúcich clivý dojem strieda hravý optimizmus a v posledných rokoch smršť farieb a lyrizujúcejšia rovina výjavov. Autorka používa akvarel a kombinovanú techniku. 
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Rozprávky pani Husi (Ch. Perrault, Mladé letá 1974, 1977, 1982, 1983); Lietajúci mlyn (A. Afanasjew, Mladé letá 1978, 1979); Keď bola Mašenka malá (S. Mogilevská, Mladé letá 1978); Prstom po glóbuse (J. Šimulčíková, Mladé letá 1980); Posledný lev (A. Tordon, Mladé letá 1981); Šrófikove dobrodružstvá (G. Parca, Mladé letá 1981); Adelka Zvončeková (J. Uličiansky, Mladé letá 1981, 1987); Deťom (V. V. Majakovskij, Mladé letá 1982); Padišahova nevesta (Východoslovenské vydavateľstvo 1983); Krokodíl Gena a jeho priatelia (E. Nikolajevič Uspenskij, Mladé letá 1983); Puf a Muf (N. Tanská, Mladé letá 1983, 1984, Buvik 2000); Niečo som našiel (N. Tanská, Mladé letá 1985); Lampášiky (J. Navrátil, Mladé letá 1986); O dvanástich mesiačikoch (Božena Němcová, Mladé letá 1986); Kráľovná Jahôdka (Friedrich R. Kreuzwald, Východoslovenské vydavateľstvo 1987); Emčo (M. Ďuríčková, Bratislava 1988); Lucia a zázraky (O. Hofman, Východoslovenské vydavateľstvo 1988); Riekanky (J. Navrátil, Mladé letá 1988); Od jari do zimy (M, Rázusová–Martáková, Mladé letá 1989, 2000); Zázračný strom (Mladé letá 1990); Martinko Kinkaš (B. Němcová, Mladé letá 1991, 1992); Nebeská sláva (P. Dobšinský, Fatrin Books 1993); Zámok na horúcom mori (K. Plicka, Osveta 1994); Nezábudko (J. Motulko, Nové mesto 1996); Rozprávky pre dobré deti (K. Pém, Mladé letá 1997); Zajkovia Majko a Kajko (J. Pavlovič, Ikar 2001, 2013); Divé labute (H. Ch. Andersen, Ikar 2002).

Literatúra o ilustrátorovi

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006. XVI. Šan - Šta. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2006, s. 99. ISBN 80-86171-25-6.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 157-161. ISBN 978-80-89222-75-9.

ŠVEC, Andrej: Prelínanie sna a skutočnosti. In Revue Bibiana. 1995, roč. 3,  č. 4, s. 60-61. Dostupné na internete:

http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikiii_4_1995.pdf ISSN 1335-7263. 

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1989 Plaketa BIB ’89 za ilustrácie ku knihe Riekanky
1993 Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1992 za knihu Martinko Kinkaš
1994 Čestná listina IBBY za knihu Martinko Kinkaš

          Najkrajšie knihy Slovenska 1993 - Nebeská sláva
1995 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

1996 Najkrajšie knihy Slovenska 1995 - Zámok na horúcom mori

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 2003


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Zámok na horúcom mori: slovenské rozprávky z Rumunska

Autori: text Karol Plicka, Karol Valíček ; ilustr. Katarína Ševellová-Šuteková ; graf. upr. Peter Ďurík

Vydavateľstvo: Osveta

Rok vydania: 1995

Tlačiareň: Neografia

Formát: 182 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 22 cm

ISBN: 80-217-0565-5

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1995 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1995 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Nebeská sláva: slovenské ľudové rozprávky

Autori: text Pavol Dobšinský ; ilustr. Dušan Kállay, Kamila Štanclová, Katarína Ševellová-Šuteková ; graf. upr. Branislav Slezáček ; zost. Peter Glocko

Vydavateľstvo: Fatrin Books

Rok vydania: 1993

Tlačiareň: Vojenský kartografický ústav

Formát: 159 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

ISBN: 80-7155-010-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1993 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1993 - Najlepšia detská kniha jari

Kniha: Martinko Kinkaš

Autori: text Božena Němcová ; ilustr. Katarína Ševellová-Šuteková ; graf. upr. Ladislav Vančo ; zost. Hana Ferková

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1991

Tlačiareň: Neografia

Formát: 86 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 21 cm

ISBN: 80-06-00344-0

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1992 - Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1992 - Najkrajšia detská kniha jari; Čestná listina IBBY 1994 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: Rozprávky pre dobré deti

Autori: text Karol Pém ; ilustr. Katarína Ševellová-Šuteková ; graf. upr. Irena Závodná

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1997

Formát: 77 s. : fareb. ilustr. ; 17 x 12 cm

ISBN: 80-06-00839-6

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1997 - Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Riekanky

Autori: text Ján Navrátil ; ilustr. Katarína Ševellová-Šuteková

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1988

Formát: 96 s. : fareb. ilustr.

Technika: akvarel

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1989 - Plaketa BIB

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>