SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Martin Kellenberger

Martin Kellenberger (*11.10.1957 Bratislava)

Kontakt

Urbánkova 8, 811 04 Bratislava, Slovensko, tel.: +421 2 5244 4579, +421 915 395 373, e-mail: m.kellenberger@centrum.sk

Životopis

Narodil sa 11. októbra 1957 v Bratislave. Absolvoval štúdium na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Trnave u prof. Ľudovíta Hološku a Alexandra Viku. Pracoval ako výtvarný redaktor vo vydavateľstvách Tatran a Mladé letá. V súčasnej dobe pôsobí na výtvarnej katedre Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Žije a tvorí v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Autor patrí medzi snáď najproduktívnejších (pokiaľ ide o množstvo vydaných kníh ročne) v súčasnosti. Je jedným z príkladov vydavateľskej populárnosti, stavaní vydavateľa na jednoznačne vyprofilovanom štýle, možno aj schopnosti a miery prispôsobivosti sa vydavateľovi, či flexibilnej reakcie na literárny podklad. V jeho publikáciách sa prevažne striedajú celostranové plnofarebné ilustrácie s drobnejšími ako výplň textu, vždy vo svojej charakteristickej, akoby vibrujúcej linke, žiarivej farebnosti, dôslednosti v drobnokresbe, v tradičnej poetike. Používa prevažne klasickú tušovú perokresbu kolorovanú akvarelom. Dominantou jeho tvorby sú knižné ilustrácie pre najmenších, ktoré stavia na sviežej farebnosti, optimizme, uprednostňuje dobrodružstvá a ich pozitívne, často úsmevné, vnímanie. Autor ovláda všetky bežné výtvarné techniky, čomu umožňuje ľahkosť výtvarného prejavu. Jeho tvorivé aktivity sú nepochybne ovplyvnené jeho otcom Ľubomírom, ktorý zohral dôležitú úlohu v dejinách slovenskej grafiky a knižnej ilustrácie. Martin Kellenberger, okrem tvorby pre malé deti, orientuje svoju výtvarnú energiu aj na povesti a mnohé knihy, navodzujúce dojem takmer edukatívneho charakteru. Je dôsledným „odkresľovačom“ hradov a zámkov, reálnych zákutí a situácií, miest a obcí, robí to však pre seba typickou štylizovanou linkou a pestrou kombináciou farieb. Používa často žltú, modrú, červenú, svieže tóny, ktoré dodávajú aj ťažším témam istý vzduch a druh ľahkosti. Na strane druhej, figúry veľakrát štylizuje do takej miery, že nadobúdajú istý kŕč a tvrdosť jednoznačnosti, akoby autor pritvrdil pravdu, realitu, skutočnosť. Medveď u neho nie je milý macko pre malé deti, ale grizly, pred ktorým treba mať rešpekt. V kompozičných súvislostiach si vyskúšal aj formu ilustrátorského „komiksu“, kde do jednotlivých políčok vtesnáva situácie, postavy, dej. Autor je akoby obrazovo „uhovorený“, na malej ploche chce vždy čiarou povedať veľa.  
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa zaoberá grafikou, maľbou, kresbou, tvorbou známok a animovanému filmu.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Zlatá kniha rozprávok (B. Němcová, Epocha 1970, 1979, DLX SLOVAKIA 2001); Príhody v divočine (Ľ. Ondrejov, Mladé letá 1975); Zverinček (M. Rázusová-Martáková, Mladé letá 1983); Pevná Ruka (G. Aimard, Mladé letá 1983); Zlaté leto (M. Topoľská, Mladé letá 1983); Dlhý daždivý týždeň (J. Broszkiewicz, Mladé letá 1984); Chichôtka (Š. Moravčík, Mladé letá 1985); Veselí vandrovníci (Z. Zemaníková, Mladé letá 1985); O zajkovi Nebojkovi : Africké rozprávky (M. Príbusová, Mladé letá 1985); Kvietky pre zámockú paniu (S. Rudolf, Mladé letá 1985); Kvada kum hada kum alebo Knižka za všetky drobné (Š. Moravčík, Mladé letá 1986); Emil a detektívi (E. Kästner, Mladé letá 1986, Vydavateľstvo SSS 2013); Bielohrivko (R. Guillot, Mladé letá 1987); Bol dvakrát barón Lamberto (G. Rodari, Mladé letá 1987); Zlaté Slniečko (O. Sliacky, Mladé letá 1987); O čom knihy nehovoria (R. Belousov, SPN 1988); Čarodejný kameň (V. Dudášová, Mladé letá 1989); Futbal s papučou (D. Hevier, Mladé letá 1989, 2004); Lietajúci tanier a Indiáni (J. Takáč, Východoslovenské vydavateľstvo 1989); Dobré ráno, dobrý deň (kolektív prekladateľov, Mladé letá Praha : Albatros 1990); Prvý bozk (Š. Moravčík, Mladé letá 1991); Malá víla (K. Pém, Genezis 1991); Dedko, babka a ja (A. Reiner, Ars stigmy 1992); Poď sa s nami hrať (K. Ondrejka, SPN 1992); Kým vyrastiem na chlapa (D. Hevier, Buvik 1993); Odkliata panna (D. Hevier, Mladé 1993); Naháňačka áut (HEVI 1993); Kominárik (P. Glocko, HEVI 1994); Kráľ nad kráľmi sa narodil (A. Habovštiak, Nové mesto 1995); Maľovaná abeceda (J. Smrek, Victoria Publishing Slovakia 1995, 1997, 2005); Ako sa čertík Froliš dostal z pekla (Ľ. Zúbek, Vydavateľstvo SSS 1995, 2012); Postavím si palác z palaciniek (Z. Jesenský, Kultúra 1996); Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (V. Bakalová, Litera 1997, 1999, Poľana 2001, 2005); Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl (V. Bakalová, Litera 1997, 1998, 1999, 2000, Poľana 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007); Čítanka pre 3. ročník základných škôl (S. Benková, Litera 1997, 2005); Šalabingo (M. Ferko, Vydavateľstvo SSS 1997); Lov slov (J. Pavlovič, Vydavateľstvo Matice slovenskej 1997); Riekanky z čítanky (J. Štítnická,  Belimex 1998,  2000, 2002); Ján Jesenius (L. Švihran, Arkus 1998); Rozprávky z počítadla (K. Bendová, Belimex 1999, 2002); Veselé potulky po Slovensku (Štefan Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 1999, 2003, 2013); Oženil sa Haťa-Paťa (Štefan Moravčík, Belimex 1999); Môj macík (M. Rázusová-Martáková, Belimex 1999); Panpulóni (M. Válek, Belimex 1999); Čítanka pre 6. ročník špeciálnych základných škôl (M. Barancová, SPN 2000,  2004, 2006, 2008, 2014, 2019, 2020); Ako poznám sám seba? (Z. Kašparová, Poľana 2000); O múdrej Aničke, šalamúnskej hlavičke (P. Glocko, Iris 2000); Chcete vidieť zlatú Bratislavu? (Š. Moravčík, Vydavateľstvo SSS 2000); Mliečne rozprávky (J. Pavlovič, Kozák-Press 2000); Čítanka pre 3. ročník základných škôl (S. Benková, Poľana 2000, 2007, 2008); Šťastenko a Čierny pán (P. Glocko, CORNEA 2001); Veselé potulky po svete (Š. Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2001); Budzogáň - dievčenský kapitán (J. Navrátil, Regent 2001); Vincúrko (Vincent Šikula,  Arkus 2001); Pavol Dobšinský (L. Švihran, Arkus 2001); Čítanka pre 7. ročník špeciálnych základných škôl (M. Barancová, SPN 2001, 2005, 2007, 2009, 2014, 2019, 2020); Ako sa chcel kráľ naučiť múdro kraľovať (K. Habovštiaková, Regent 2002); Kráľ Matej pod Manínom (Š. Meliš, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2002); Vysielanie pre deti (J. Mokoš, Vydavateľstvo SSS 2002); Strieborná kniha rozprávok (B. Němcová, DLX Slovakia 2002); (Kalam)búrske oriešky (Š. Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2003); Cvičenia zo slovenského jazyka pre gymnáziá s osemročným štúdiom . 3 (A. Rýzková, SPN 2003, 2007); Vrabčí kráľ (J. Balco, Vydavateľstvo SSS 2004); Chlapec zo sedla a morský Vasko (J. Beňo, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2004); O kráľovi a králikovi a iné rozprávky (P. Štefánik, Regent 2004); Rozprávky zo skrine (L. Friedová, Regent 2005); Rozprávočky z kolibôčky (I. Gallo, Vydavateľstvo SSS 2005); Tanečnice pri plese (K. Habovštiaková, Regent 2005); Videl to svet? (Š. Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2005); Slovenské obrázkové povesti (O. Sliacky, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2005); Čítanka pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (M. Barancová, SPN 2006, 2007, 2009, 2014, 2019, 2020); Zbojník Paľo Pätoprstý a iné rozprávky o menách ľudí, obcí, chotárov a rastlín (K. Habovštiaková, Vydavateľstvo SSS 2006); Etická výchova pre 2. ročník základných škôl : pracovné listy (E. Ivanová, SPN 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020); Etická výchova pre 4. ročník základných škôl : metodická príručka (E. Ivanová, SPN 2007); Rozprávky z čarovnej záhrady (P. Glocko, DAXE 2008, 2018); Detský meter (Ľ. Feldek, Ediposs 2009); Svet je hra (M. Ferko, Vydavateľstvo SSS 2009); Písmenkovo (M. Hlušíková, Vydavateľstvo SSS 2009); Ježko v kvetináči (J. Rezník, Vydavateľstvo SSS 2009); Riekanky z čítanky (J. Štítnická, Eastone Books 2009, 2011); Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl (J. Krajčovičová, SPN 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020); Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl (J. Krajčovičová, SPN 2009, 2011, 2012, 2016, 2019, 2020); Ezopove bájky ( Ediposs 2009, 2010); Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl (J. Krajčovičová, SPN 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2019, 2020); Oči plné oblohy : obrázky z detstva M. R. Štefánika (J. Rezník, Slovenský spisovateľ 2010,  2019); Rodinný výlet (M. Ferko, Vydavateľstvo SSS 2010); Babka a kocúrik Gíra (L. Friedová,  Regent 2011); Háďatá a skaly : príhody Paťka Hrončeka (A. Lachkovič, Vydavateľstvo SSS 2011); Vodníkove zlaté kačky : rozprávky zo Zamaguria (V. Majerik, Goralinga 2012); Straka nekradne (J. Tužinský, Vydavateľstvo SSS 2013); Krokodíl Geňa a jeho priatelia (Eduard Uspenskij, Vydavateľstvo SSS 2013); Vodnícky karneval (J. Balco, Vydavateľstvo SSS 2014); Au a ou : rozprávky z piatich svetadielov (E. Slobodová, Regent 2014); Kráľ hadov strážca pokladov (V. Majerik - P. Glocko, Goralinga 2015); Kytička s ružičkou (L. Friedová, Regent 2015); Perličky na slniečku (R. Dobiáš, Regent 2015); Literárne hádanky (J. Rezník, Matica slovenská 2015); O vodníkovi Chňuchňuchovi (K Balcová, SSS 2016); Moje najmilovanejšie zvieratá (V. Bednár, Regent 2016); Repujúci grep (H. Košková, SSS 2017); Kliatba zeleného plameňa (J. Repko, Regent 2017); Čárymáryfučpunč (M. Ende,  Ikar - Stonožka 2018); Zo zlatého krčiažteka (J. Turan, DAXE 2018); Čarovala Anička, šalamúnska hlavička, alebo, Čo fígeľ, to groš (P. Glocko, Daxe 2018); Deti (V. Šikula, Ikar - Stonožka 2018); Julianna, alebo, Hra na únos (J. Voznesenská, Vydavateľstvo SSS 2018); Sabínkine prázdniny : Grétka, teta a podivní obyvatelia jedného domu (J. Bodnárová, Perfekt 2019); Ako sa muchotrávka naučila usmievať (X. Faktorová,  DAXE 2019); Kto nosí kominárom šťastie (P. Glocko, Daxe 2019); Márnotratné prasiatko a iné príbehy (T. Mack, Porta libri 2019); Láska na prvý pohľad (L. Riečanská, Vydavateľstvo SSS 2019); Chráň moje tajomstvá (L. Riečanská, Vydavateľstvo SSS 2020); Čo je nové v básničkove (P. Sabolová Jelínková, Vydavateľstvo SSS 2020); Princ a krása zeme (M. Gajdoš, Vojenská podporná nadácia 2020); Nepopieraj netopiera (M. Demák, Vydavateľstvo SSS 2021); Abeceda zlatá (M. Ďuríčková, Buvik 2021).

Literatúra o ilustrátorovi

BACHRATÝ, Bohumír: Martin Kellenberger. Bratislava : FO ART, 2022. 391 s. ISBN 978-80-8209-032-4.

PODUŠEL, Ľubomír: Martin Kellenberger. Bratislava : FO ART, 1997. [32] s. ISBN 80-967823-0-4.

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2000. V.  Ka - Kom. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2000, s. 154. ISBN 80-86171-05-1.

DRAGULOVÁ-Faktorová, Danuša: Kto nám to kreslí. Bratislava : Vydavateľstvo DAXE, 2006, s. 23-24. ISBN 80-968723-7-0.

KRIŠKA, Fedor: Martin Kellenberger. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 102-105. ISBN 978-80-89222-57-5.

BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 174-179. ISBN 978-80-89222-75-9.

VESELÝ, Marian: Radosť z princípu. In Bibiana. 2001, roč. 8, č. 3, s. 63-64. Dostupné na internete:  

http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikviii_3_2001.pdf ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1987 Cena v súťaži Československé najkrajšie knihy 1986 za knihu Kvadakum hadakum

1991 Najkrajšia detská kniha leta - Malá víla

1995 Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Kominárik

1996 Najkrajšie knihy Slovenska 1995 - Maľovaná abeceda

1998 Najkrajšie knihy Slovenska 1997 - Lov slov

1999 Najkrajšie knihy Slovenska 1998 - Riekanky z čítanky

2000 Najkrajšie knihy Slovenska 1999 - Rozprávky z počítadla a Veselé potulky po Slovensku

2001 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

2003 Najkrajšie knihy Slovenska 2002 - Kráľ Matej pod Manínom

2009 Najkrajšie knihy Slovenska 2008 - Rozprávky z čarovnej záhrady

2011 Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Rodinný výlet

2015 Najkrajšia detská kniha leta - Kráľ hadov strážca pokladov

2016 Najkrajšia detská kniha zimy - Repujúci grep

2018 Najkrajšia detská kniha zimy - Zo zlatého krčiažteka

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1989, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2007, 2011, 2013

Odkazy na web

Kultura.sme.sk

M. Kellenberger

totojegaleria

revue Bibiana 2018


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Rozprávky z počítadla

Autori: text Krista Bendová ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Pavel Blažo

Vydavateľstvo: Belimex

Rok vydania: 1999

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 36 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 18 cm

ISBN: 80-85327-47-3

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1999 - Diplom

Kniha: Veselé potulky po Slovensku

Autori: text Štefan Moravčík ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Peter Ďurík

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 1999

Tlačiareň: Žilinské tlačiarne

Formát: 312 s. : fareb. ilustr., ; 23 x 17 cm

ISBN: 80-7090-535-2

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1999 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1999 - Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Kúsok svetového priestoru

Autori: text Juraj Kuniak ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Miestny odbor Matice slovenskej ; Agens

Rok vydania: 1994

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 78 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 14 cm

ISBN: 80-900504-6-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Diplom

Kniha: Tajná kniha Záhorákov

Autori: text Štefan Moravčík ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Pavol Blažo

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ

Rok vydania: 1994

Tlačiareň: Svornosť

Formát: 261 s. : čb. ilustr. ; 25 x 17 cm

ISBN: 80-220-0541-X

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Diplom

Kniha: Kominárik

Autori: text Peter Glocko ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. František Jablonovský

Vydavateľstvo: HEVI

Rok vydania: 1994

Tlačiareň: Polygraf

Formát: 53 s. : fareb. ilustr. ; 28 x 21 cm

ISBN: 80-85518-30-9

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1994 - Najlepšia detská kniha jari

Kniha: Maľovaná abeceda

Autori: text Ján Smrek ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Pavol Blažo

Vydavateľstvo: Victoria Publishing Slovakia

Rok vydania: 1995

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 33 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 18 cm

ISBN: 80-88819-00-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1995 - Diplom

Kniha: Lov slov

Autori: text Jozef Pavlovič ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Peter Ďurík

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 1997

Tlačiareň: NADAS-AFGH

Formát: 86 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 21 cm

ISBN: 80-7090-419-4

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1997 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1997 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Riekanky z čítanky

Autori: text Jarmila Štítnická ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Pavel Blažo

Vydavateľstvo: Belimex

Rok vydania: 1998

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 50 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 18 cm

ISBN: 80-85327-45-7

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1998 - Diplom

Kniha: Malá víla

Autori: text Karol Pém ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Viera Fabianová

Vydavateľstvo: Genezis

Rok vydania: 1991

Formát: 66 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

ISBN: 80-85220-36-9

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1991 - Najkrajšia detská kniha leta, Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Ján Jesenius

Autori: text Ladislav Švihran ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Igor Danay

Vydavateľstvo: Arkus

Rok vydania: 1998

Formát: 32 s. : fareb. ilustr., čb. ilustr. ; 24 x 16 cm

ISBN: 80-88822-16-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1998 - Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Oženil sa Haťa-Paťa

Autori: text Štefan Moravčík ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Pavel Blažo

Vydavateľstvo: Belimex

Rok vydania: 1999

Formát: 85 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 18 cm

ISBN: 80-85327-50-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1999 - Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Šťastenko a Čierny pán: alebo Desať hradov - sto pokladov

Autori: text Peter Glocko ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Pavel Blažo

Vydavateľstvo: Adrián Štefanko - CORNEA

Rok vydania: 2001

Formát: 96 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 18 cm

ISBN: 80-968697-0-1

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2002 - Najlepšia detská kniha jari

Kniha: Kráľ Matej pod Manínom: starodávne, tajuplné i žartovné príbehy, zvesti, povesti z Javorníkov a Strážovských vrchov

Autori: text Štefan Meliš ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Igor Štrbík ; zost. Stanislav Muntág

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 2002

Tlačiareň: Neografia

Formát: 229 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 18 cm

ISBN: 80-7090-669-9

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2002 - Diplom

Kniha: Odkliata panna: rodinná kniha básní odkliatych pre deti

Autori: ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Ľubomír Krátky ; zost. Daniel Hevier

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1993

Formát: 77 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 20 cm

ISBN: 80-06-00412-9

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1993 - Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Rozprávky z čarovnej záhrady

Autori: text Peter Glocko ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Martin Kellenberger

Vydavateľstvo: DAXE

Rok vydania: 2008

Tlačiareň: Polygraf Print

Formát: 56 s. : fareb. ilustr. ; 27 x 20 cm

ISBN: 978-80-969768-3-6

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2008 - Diplom

Kniha: Rodinný výlet

Autori: text Miloš Ferko ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Martin Kellenberger

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Rok vydania: 2010

Tlačiareň: Alfa print

Formát: 110 s. : fareb. ilustr. ; 19 x 19 cm

ISBN: 798-80-8061-19-5

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Diplom

Kniha: Vodnícky karneval

Autori: text Július Balco ; ilustr. Martin Kellenberger

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Rok vydania: 2014

Formát: 63 s. : fareb. il. ; 19 x 19 cm

ISBN: 978-80-8061-773-8

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Kráľ hadov, strážca pokladov: zamagurské rozprávky

Autori: text Viktor Majerik, Peter Glocko ; ilustr. Martin Kellenberger

Vydavateľstvo: Goralinga

Rok vydania: 2015

Formát: 92 s. : fareb. il. ; 28 x 20 cm

ISBN: 978-80-89601-06-6

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2015 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Medzičas

Autori: text Anton Sládek ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Boris Meluš ; fot. Anton Sládek

Vydavateľstvo: Pavel Meluš - O.K.O. ; Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2015

Tlačiareň: Tiskárna Helbich

Formát: 151 s. : fot., ilustr. ; 16 x 16 cm

ISBN: 978-80-88805-15-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2015 - Diplom

Kniha: Perličky na slniečku

Autori: text Dobiáš Rudolf ; ilustr. Martin Kellenberger

Vydavateľstvo: Regent

Rok vydania: 2015

Formát: 80 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 14 cm

ISBN: 978-80-88904-91-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2015 - Najkrajšia detská kniha zimy, Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Šťastenko a Zlomor

Autori: text Peter Glocko ; ilustr. Martin Kellenberger

Vydavateľstvo: DAXE

Rok vydania: 2016

Formát: 77 s. : fareb. ilustr. ; 30 x 22 cm

ISBN: 978-80-89429-54-7

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2016 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: O vodníkovi Chňuchňukovi

Autori: text Kamila Balcová ; ilustr. Martin Kellenberger

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Rok vydania: 2016

Formát: 59 s. : fareb. ilustr. ; 17 x 19 cm

ISBN: 978-80-8194-035-4

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2016 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Repujúci grep

Autori: text Hana Košková ; ilustr. Martin Kellenberger

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Rok vydania: 2016

Formát: 63 s. : fareb. ilustr. ; 19 x 19 cm

ISBN: 978-80-89727-79-7

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2016 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Zo zlatého krčiažteka

Autori: text Ján Turan ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Ján Mikulčík

Vydavateľstvo: DAXE

Rok vydania: 2018

Formát: 61 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 17 cm

ISBN: 978-80-89429-66-0

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2017 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Vincúrko

Autori: text Vincent Šikula ; ilustr. Martin Kellenberger

Vydavateľstvo: Arkus

Rok vydania: 2001

Formát: 108 s. : čb. ilustr. ; 20 x 13 cm

ISBN: 80-88822-40-8

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2001 - Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Deti

Autori: text Vincent Šikula ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Mária Rojko ; zost. Anna Blahová-Šikulová

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2018

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 127 s. : fareb. ilustr. ; 31 cm

ISBN: 978-80-551-5311-7

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2018 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2018 - Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Kto nosí kominárikom šťastie

Autori: text Peter Glocko ; ilustr. Martin Kellenberger

Vydavateľstvo: DAXE

Rok vydania: 2019

Formát: 63 s. : fareb. ilustr. ; 30 x 22 cm

ISBN: 978-80-89429-76-9

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2019 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Sabínkine prázdniny: Grétka, teta a podivní obyvatelia jedného domu

Autori: text Jana Bodnárová ; ilustr. Martin Kellenberger

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2019

Formát: 79 s. : fareb. ilustr. ; 20 x 17 cm

ISBN: 978-80-8046-926-9

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2019 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Kto nosí kominárom šťastie

Autori: text Peter Glocko ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Ján Mikulčík

Vydavateľstvo: DAXE

Rok vydania: 2019

Tlačiareň: Kasico

Formát: 63 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 22 cm

ISBN: 978-80-89429-76-9

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2019 - Diplom

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>