SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Miloš Kopták

Miloš Kopták (*06.02.1969 Žilina)

Kontakt

Matice slovenskej 958, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovensko, tel.: +421 907 706 081, e-mail: koptak@centrum.sk

Životopis

Narodil sa 6. februára 1969 v Žiline. Štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a ilustrácie u prof. Dušana Kállaya absolvoval v roku 1997. Štúdium si doplnil aj na Akadémii výtvarných umení v Saint Etienne, Francúzsko. Je zakladateľom zduženia slovenských ilustrátorov ASIL.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Miloš Kopták sa radí do strednej generácie slovenských ilustrátorov, ktorý využíva vo výtvarnom prejave agresívnejší prístup v jednoznačnej nástojčivej farebnosti a kompozične vymedzených plochách. Dominantnou jeho tvorby je dôraz na monochróm, čo zdanlivo navodzuje dojem akejsi ponurej až miestami depresívnej nálady. Jeho čierno-biela je jednoznačná, atakujúca a nekompromisná, z môjho pohľadu často výpovednejšia a informatívnejšia ako farba. V kontraste s touto bielo-čiernou (často šedou) plochou a výjavom je extrémna sýta farebnosť ilustrácií, v ktorých štylizuje prostredia, figúry i výpovednú náladu ilustrácie. Hoci svetlo mu pomáha vytvárať rámcovú hĺbku obrazu, väčšinou sú obrazy plošné, tvary presne ohraničené a navodzujú dojem odseparovania z plochy. Všetko je jednoznačné, vizuálne určené, pevné a často tvrdé, hoci paradoxne ide o snahu v detailoch výjav odľahčiť a zjemniť. Toto sa však deje nenápadne a akoby  kdesi na pozadí záujmu. V najsúčasnejšej tvorbe sa priklonil viac menej k technickejšie ladenému obrazu figúr, nosným výpovedným symbolom sa stal znak, grafická skratka, jednoduchý tvar a jednoduchá línia, ku ktorej priraďuje doteraz v jeho tvorbe málo sa vyskytujúci fenomén hravosti, vizuálnej ľahkosti a kompozičného vzduchu. Autor je vo svojej tvorbe nekompromisný vo voľbe materiálu, techniky, koloru, ale predovšetkým témy a príbehu. Vyberá si (pokiaľ si možno vybrať) príbehy fatálne, večne aktuálne, myšlienkou a pocitom silné, prevažne vážne. V jeho tvorbe je zakódovaný fenomén pragmatickosti, nie je mu cudzia ani kvalitná reklama, ktorá však musí mať umelecký základ. Jeho tvorba je vo výraze vždy hutná, priama, neskrýva sa za šifry, dokonca ani keď ide o symbolické vyjadrenia.   
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venuje kresbe, maľbe, fotografii.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Z kuchyne starého Prešporka (P. Ševčovič, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2000, 2005, 2006, PT 2003); Adam a Šišibus (P. Ševčovič, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2001); Kysucké povesti (J. Podmanický, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2002, 2017); Zábavné oriešky pre bystré hlavičky (J. Pavlovič, Mladé letá 2002); Z kuchyne prešporských vodníkov (P. Ševčovič, PT Albert Marenčin 2003); Spišské povesti (A. Marec, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2004); Hody s upírom (K. Petkaničová, Ikar 2003); Moja prvá galéria (J. Bodnárová, Vienala 2005); Kocúr na kolieskových korčuliach (J. Uličiansky, Perfekt 2006); Africké pohádky (K. Sywor Kamanda, Brio - Grund 2006); Moje najmilšie rozprávky (P. Dobšinský, Perfekt 2006); O sloníčati, ktoré sa bojí myši (L. Eiseltová, Modré na bielom 2007); Rozprávky z palety (J. Uličiansky - P. Palik, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2007); Grécke mýty (Brio - Grund 2008); Houbeles pictus (P. Maděra, Práh 2008); Malá princezná (J. Uličiansky, Perfekt 2009; v češtine Práh 2010, Dixit 2014); Včelár (Asil - asociácia ilustrátorov 2010); Slovo pred slovom (D. Pastirčák, Literárne informačné centrum 2012); Zdravé pohádky z vlastní zahrádky (M. Dunda, Dukase 2013); Škola po škole (D. Hevier, Literárne informačné centrum 2015).

Literatúra o ilustrátorovi

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001. VI.  Kon - Ky. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2001, s. 51. ISBN 80-86171-06-X.

PUTIŠOVÁ, Mira: Miloš Kopták : alchymista. Žilina : Považská galéria umenia, 2006. [56] s. ISBN 978-80-88730-61-3.
BRATHOVÁ, Barbara: Miloš Kopták. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 122-127. ISBN 978-80-89222-57-5.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 198-203. ISBN 978-80-89222-75-9.

VESELÝ, Marian: Cena Ľudovíta Fullu 2009. In Bibiana. 2009, roč. XVI,  č. 4, s. 34-35. Dostupné na internete: 
< http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxvi_4_2009.pdf>. ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1997 Cena rektora VŠVU za najlepšiu diplomovú prácu
2002 Najkrajšie knihy Slovenska 2001 - Adam a Šišibus
        Najkrajšia detská kniha zimy - Kysucké povesti

2006 Najkrajšia detská kniha leta - Kocúr na kolieskových korčuliach
2008 Zlatá stuha za knihu Houbeles pictus, Praha  
2009 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

        Najkrajšia detská kniha jesene - Malá princezná

2010 Najkrajšie knihy Slovenska 2009 - Malá princezná

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

2001, 2003, 2005, 2007, 2009

Odkazy na web

Kopták

totojegaleria.sk


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Adam a Šišibus

Autori: text Peter Ševčovič ; ilustr. Miloš Kopták ; graf. upr. Igor Štrbík

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 2001

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 72 s. : čb. ilustr. ; 19 x 15 cm

ISBN: 80-7090-605-7

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2001 - Diplom

Kniha: Kysucké povesti

Autori: text Ján Podmanický ; ilustr. Miloš Kopták ; graf. upr. Igor Štrbík

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 2002

Formát: 245 s. : čb. ilustr. ; 26 x 18 cm

ISBN: 80-7090-667-7

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2002 - Najkrajšia detská kniha zimy, Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Kocúr na kolieskových korčuliach

Autori: text Ján Uličiansky ; ilustr. Miloš Kopták ; graf. upr. Juraj Blaško

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2006

Formát: 76 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 80-8046-24-325-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2006 - Najkrajšia detská kniha leta, Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Malá princezná

Autori: text Ján Uličiansky ; ilustr. Miloš Kopták ; graf. upr. Ralf Herms ; vytv. Bernd Preiml

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2009

Tlačiareň: Polygraf Print

Formát: 83 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 20 cm

ISBN: 978-80-8046-444-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2009 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2009 - Najkrajšia detská kniha jesene, Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Rozprávky z palety: osem farebných príbehov

Autori: text Ján Uličiansky, Peter Palik ; ilustr. Miloš Kopták, Katarína Ilkovičová, Juraj Balogh, Martina Matlovičová-Králová, Martina Rozinajová, Tomáš Klepoch, Miriam Onderíková, Jana Stankovianska ; graf. upr. Juraj Blaško

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 2007

Formát: 60 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 22 cm

ISBN: 978-80-89208-66-1

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2007 - Najkrajšia detská kniha zimy, Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Letné svetlo a potom príde noc

Autori: text Jón Kalman Stefánsson ; ilustr. Miloš Kopták ; graf. upr. Mária Rojko ; prel. Zuzana Stankovitsová

Vydavateľstvo: Artforum

Rok vydania: 2014

Tlačiareň: Protisk

Formát: 176 s. ; 21 x 14 cm

ISBN: 978-80-8150-062-6

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2014 - Diplom

Kniha: Škola po škole

Autori: text Daniel Hevier ; ilustr. Miloš Kopták ; graf. upr. Mária Rojko

Vydavateľstvo: Literárne informačné centrum

Rok vydania: 2015

Tlačiareň: Graspo CZ

Formát: 100 s. : fareb. ilustr. ; 20 x 17 cm

ISBN: 978-80-8119-088-9

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2015 - Diplom

Kniha: Dráma nie je súťaž

Autori: text kol. ; ilustr. Miloš Kopták ; graf. upr. Mária Rojko

Vydavateľstvo: Divadelný ústav

Rok vydania: 2020

Tlačiareň: Bittner print

Formát: 150 s. : fareb. ilustr., fot. ; 24 x 17 cm

ISBN: 978-80-8190-074-7

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2020 - Diplom

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>