SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Oľga Bajusová

Oľga Bajusová (*08.09.1954 Liptovský Mikuláš - †18.11.2012 Buffalo, NY, USA)

Životopis

Narodila sa 8. septembra 1954 v Liptovskom Mikuláši. Vyštudovala  Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, Katedru grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Albína Brunovského. Od roku 2003 žila v Spojených štátoch amerických.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Oľga Bajusová sa venovala predovšetkým časopiseckej a knižnej ilustrácii určenej najmä pre mladšie deti, grafike a sporadicky aj animovanému filmu. Jej postavy, či už ľudské, zvieracie alebo rozprávkové sú vždy sympatické a pre detského čitateľa veľmi príťažlivé. Vďaka nim sa deti ľahko stotožnia s textom a pochopia literárny obsah knihy. Jej ilustrácie sú plné farieb len s malým náznakom štylizácie. Zvieracím figúram často prepožičiava ľudskú typológiu – oblieka ich do ľudských šiat, prípadne ich zasadzuje do interiérov ľudských obydlí a nechá ich komunikovať s ľudskými postavami. Ilustrácie v jej podaní evokujú fantaskný svet zvierat a víl v krajinách so žiarivými farbami. Ilustrovala viac ako tridsať kníh na Slovensku aj v zahraničí. 

Autorka textu: Mgr. Viera Anoškinová, historička umenia

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Čačky hračky (K. Bendová, Mladé letá 1973, 2017); Zlatá brána (O. Bajusová-Šintajová, Mladé letá 1978, 1997); Mechúrik-Koščúrik s kamarátmi (M. Rúfus, Mladé letá 1981, Buvik 1999, 2015); Čačky hračky : Zobcová flauta a klavír (K. Bendová, Opus 1985); Sovia hora (D. Podracká, Mladé letá 1987); Kráľovstvo kvetov (M. Caréme, Mladé letá 1988); Básnička ti pomôže 1 (D. Hevier, Mladé letá 1989, Buvik 1994, 2011); Pančuškový telefón (D. Podracká, Mladé letá 1989); Nezabudni na vílu (D. Podracká, Mladé letá 1991); Strigôňove Vianoce (J. Balco, Mladé letá 1991, Ikar 2003); Hovorníček (D. Hevier, Mladé letá 1992, Buvik 2015); Básnička ti pomôže 2 (Daniel Hevier, Buvik 1994); Päť prštekov na ruke (Buvik 1994); Zlatá hrkálka (Buvik 1994, 2010); Slncové dievčatko (M. Ďuríčková, Buvik 1995, 2013); Majka a micki (H. Bjeńšowa, Domowina 1997); Abeceda pre Barborku (M. Števková, Buvik 1997, 2013); Nedočkavý prvák : rozprávky a básničky do prváckej lavice (D. Podracká, Mladé letá 1998); Rýmovačky (M. Števková, Buvik 1998); Strigôňov rok (J. Balco, Vydavateľstvo SSS 1999); Na prváckom kolotoči (Mladé letá 2000, 2016); Baje, baje, basničku : zabawki (J. Radyserb-Wjela, Domowina 2001); O dvanástich mesiačikoch (M. Ďuríčková, Buvik 2003); Kačička, chromá nožička (M. Ďuríčková, Buvik 2003); Udatný rytier Roland a poslední draci (P. Štilicha, Ikar 2003); Rozprávka môjho života bez príkras (H. Ch. Andersen, Buvik 2005); Daj ma, mamička, do školy (O. Bajusová, Buvik 2006).

Literatúra o ilustrátorovi

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997.  I.  A – Č. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 68. ISBN 80-86171-00-0.

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

VESELÝ, Marian: Básnivá fantázia ako tvorivý princíp. In Revue Bibiana. 2000, roč. 7,  č. 1-2, s. 63-65. Dostupné na internete:

http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikvii_1-2_2000.pdf ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1988 Čestné uznanie za ilustrácie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1987 za knihu Sovia hora

1991 Najkrajšia detská kniha zimy - Strigôňove Vianoce

1992 Najkrajšia detská kniha leta - Hovorníček 

          Najkrajšia detská kniha zimy - Čačky hračky

1995 Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Päť prštekov na ruke

1998 Cena vydavateľstva Mladé letá 1997 za knihu Zlatá brána

          Čestná listina IBBY za knihu Slncové dievčatko

1999 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1993, 1997, 1999

Odkazy na web

Buvik

Western New York

Buchchfield

revue Bibiana 2013


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Hovorníček

Autori: text Daniel Hevier ; ilustr. Oľga Bajusová ; graf. upr. Oľga Bajusová

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1992

Formát: 69 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 21 cm

ISBN: 80-06-00478-1

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1992 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Čačky hračky

Autori: text Krista Bendová ; ilustr. Oľga Bajusová ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1992

Formát: 82 s. : fareb. ilustr. ; 17 x 13 cm

ISBN: 80-85507-05-6

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1992 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Slncové dievčatko: rozprávky pre najmenších

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Oľga Bajusová ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1995

Formát: 61 s. : fareb. ilustr. ; 28 x 21 cm

ISBN: 80-85507-38-2

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1996 - Najkrajšia detská kniha jari; Čestná listina IBBY 1998 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: Strigôňove Vianoce

Autori: text Július Balco ; ilustr. Oľga Bajusová ; graf. upr. Kamil Pecho

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1991

Formát: 101 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 20 cm

ISBN: 80-06-00339-4

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1991 - Najkrajšia detská kniha zimy, Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Päť prštekov na ruke: obrázková kniha a posunková reč pre najmenšie nepočujúce deti

Autori: text Daniel Hevier, Jozef Mistrík, Mária Števková, Ladislav Ubár ; ilustr. Oľga Bajusová ; graf. upr. Svetozár Mydlo ; fot. Anton Fiala

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1994

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 63 s. : fareb. fot, čb. fot., fareb. ilustr. ; 30 x 22 cm

ISBN: 80-85507-18-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1994 - Najkrajšia detská kniha leta, Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Nedočkavý prvák: rozprávky a básničky do prváckej lavice

Autori: text Dana Podracká ; ilustr. Oľga Bajusová

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1998

Formát: 78 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 17 cm

ISBN: 80-06-00848-5

Ocenenia: Čestná listina IBBY 2000 - Čestná listina IBBY za literárne dielo

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>