SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Peter Čisárik

Peter Čisárik (*16.07.1958 Teplice, Česká republika)

Kontakt

Bauerova 18, 040 23 Košice, Slovensko, tel.: +421 904 569 438

Životopis

Narodil sa 16. júla 1958 v Tepliciach, v Českej republike. Absolvoval štúdium na Akadémii múzických umení v Prahe v odbore scénografia. Po skončení štúdia bol zamestnaný ako scénograf v Bábkovom divadle v Košiciach, neskôr bol riaditeľom na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Peter Čisárik  je ilustrátor, na dielach ktorého je evidentné štúdium scénografie a divadelné videnie obrazu. Jeho ilustrácie majú svoju presne vymedzenú kompozičnú architektúru a poriadok, do ktorej vkladá jemne štylizované figúry s nádychom ľahkého humorného podtónu. Plochy sú sýto farebné (akryl), čisté a naplnené, majú svoju hutnosť a maliarsky charakter. Do plochy papiera „vkladá“ akúsi scénu, ktorá má svoju hĺbku, tajomnosť i sympatický vtip skrytý kdesi v charaktere jednotlivých figúr a v detailoch, ktorými „vybavuje“ svoje postavy ako rekvizitami (ďalekohľad, okuliare, hodinky...). Jeho ilustrácia nadobúda znaky divadelno-výtvarného prejavu, ktorý však so všetkou samozrejmosťou plnohodnotne v knihe funguje. Autor skvele narába s farbou a tvarom, kolor sa stáva v poslednej tvorbe výraznejším a žiarivejším, aj keď stále má v sebe zakódovanú pre neho, onú charakteristickú, elegantnú tlmenosť. Plochu odvážne rozvrhuje a stavia, rozoznáva a priznáva raz jej hĺbku, inokedy plošnosť. Jeho figúrky majú akýsi zosúčasnený vzhľad, nie sú to archaické postavičky z rozprávok, ale často „trendy“ teenageri a zvieratká zo súčasného sveta. Hoci štylizáciou dosahuje aj umiernený vtip, jeho humor nikdy neprekročí hranice extrovertnej únosnosti. Ešte aj v ňom je istý stupeň serióznosti a stoickej vážnosti. V každom prípade v ilustráciách autora sa hrá „divadlo“, postavy majú svoju scénu a kostým, rekvizity a dialógy, niekedy exaltovaný výraz vyjadrujúci pocity. Jeho hrdinovia z knižiek sú herci v architektúre prostredia a hrajú dej, ktorý prežívajú. Prebal knihy, akoby bol imaginárnou „oponou“ tohto teátra  v ilustrácii, ktoré nám odkrýva tajomstvá protagonistov z bežných životných situácii súčasnosti s vyústením do nenúteného poučenia.    
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Snehuliacke ostrovy (J. Uličiansky, Mladé letá 1990); Máme Emu (J. Uličiansky, Buvik 1993, 2017); Veverička Veronka (J. Uličiansky, NONA 1996); Konor, malý psík s veľkým menom (D. Hevier, HEVI 1997); Technická výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl (I. Krušpán a kol., Expol pedagogika 1999); Vkladná knižka rozprávok a básničiek (J. Mokoš, Vydavateľstvo SSS 2000); Hrmelo, pršalo (P. Kováčová, Osveta 2001); Pán prváčik (J. Uličiansky, Buvik 2002); Čarovný chlapec (J. Uličiansky, Perfekt 2005, v poľštine Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015); Tri hádanky (o bábkovom divadle) (J. Uličiansky, Perfekt - VŠMU 2007); Veveričky (J. Uličiansky, Perfekt 2008); O Guľkovi Bombuľkovi (M. Ďuríčková, Buvik 2009, v taliančine Acco 2010).

Literatúra o ilustrátorovi

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.
BRATHOVÁ, Barbara: Peter Čisárik. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 106-111. ISBN 978-80-89222-57-5.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s.180-185. ISBN 978-80-89222-75-9.
ŠVEC, Andrej: Ilustrácia ako obrazové divadlo. In Bibiana. 1997, roč. 5, č. 2, s. 59-60. Dostupné na internete:  <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikv_2_1997.pdf >. ISSN 1335-7263.

ŠVEC, Andrej: Keď veverička „hrá divadlo“. In Medzinárodné sympózium BIB 2009. Zborník. Bratislava : BIBIANA, 2009, s. 91-95. Dostupné na internete:  <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/2009_1_slovensky.pdf>. ISBN 978-80-89154-24-1

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1991 Čestné uznanie v súťaži České a slovenské najkrajšie knihy 1990 za knihu Snehuliacke ostrovy

          Cena vydavateľstva Mladé letá 1990 za knihu Snehuliacke ostrovy

1995 Cena Ministerstva kultúry v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1994 za knihu Máme Emu

1997 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

          Najkrajšie knihy Slovenska 1996 - Veverička Veronka

2001 Cena Ministerstva kultúry v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2000 za knihu Vkladná knižka rozprávok a básničiek

2003 Najkrajšie knihy Slovenska 2002 - Pán Prváčik   

2006 Najkrajšie knihy Slovenska 2005 - Čarovný chlapec

2008 Najkrajšia detská kniha jari - Veveričky

2009 Najkrajšia detská kniha zimy - O Guľkovi Bombuľkovi

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2011

Odkazy na web

Mestská knižnica Piešťany


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: O Guľkovi Bombuľkovi

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Peter Čisárik ; graf. upr. Peter Čisárik

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2009

Formát: 46 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 22 cm

ISBN: 978-80-89028-95-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2009 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Máme Emu

Autori: text Ján Uličiansky ; ilustr. Peter Čisárik ; graf. upr. Peter Čisárik

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1993

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 30 s. : fereb. ilustr. ; 31 x 22 cm

ISBN: 80-85507-12-9

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1993 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1993 - Najkrajšia detská kniha jesene, Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Veverička Veronka

Autori: text Ján Uličiansky ; ilustr. Peter Čisárik ; graf. upr. Peter Čisárik

Vydavateľstvo: NONA

Rok vydania: 1996

Tlačiareň: OTA

Formát: 33 s. : fareb. ilustr. ; 31 x 22 cm

ISBN: 80-967617-1-4

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1996 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1996 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Pán Prváčik: rozprávky pre prvákov

Autori: text Ján Uličiansky ; ilustr. Peter Čisárik ; graf. upr. Peter Čisárik

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2002

Tlačiareň: Svornosť

Formát: 45 s. : fareb. ilustr. ; 19 x 15 cm

ISBN: 80-89028-12-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2002 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2002 - Najkrajšia detská kniha leta; Čestná listina IBBY 2004 - Čestná listina IBBY za literárne dielo

Kniha: Čarovný chlapec

Autori: text Ján Uličiansky ; ilustr. Peter Čisárik ; graf. upr. Peter Čisárik

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2005

Tlačiareň: Neografia

Formát: 86 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 20 cm

ISBN: 80-8046-309-3

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2005 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2005 - Najkrajšia detská kniha leta, Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Veveričky

Autori: text Ján Uličiansky ; ilustr. Peter Čisárik ; graf. upr. Peter Čisárik

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2008

Formát: 45 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 20 cm

ISBN: 978-80-8046-390-8

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2008 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Vkladná knižka rozprávok a básničiek: rozprávkovanie o tebe, pre teba, s tebou

Autori: text Jozef Mokoš ; ilustr. Peter Čisárik ; graf. upr. Peter Čisárik

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Rok vydania: 2000

Tlačiareň: Východoslovenské tlačiarne

Formát: 60 s. : fareb. ilustr. ; 27 x 21 cm

ISBN: 80-8061-084-3

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2000 - Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom

Kniha: Snehuliacke ostrovy

Autori: text Ján Uličiansky ; ilustr. Peter Čisárik

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1990

Formát: 65 s. : fareb. ilustr. ; 27 x 21 cm

ISBN: 80-06-00320-3

Ocenenia: Čestná listina IBBY 1992 - Čestná listina IBBY za literárne dielo

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>