SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Peter Kľúčik

Peter Kľúčik (*16.03.1953 Bratislava)

Kontakt

Panenská 19, 811 03 Bratislava, Slovensko, tel.:+421 2 5443 4170, e-mail: klucikpeter@gmail.com

Životopis

Narodil sa 16. marca 1953 v Bratislave. Po absolvovaní štúdia na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na Oddelení knižnej tvorby a ilustrácie u prof. Albína Brunovského. Žije a tvorí v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Jeho doménou je bizarná rozmanitosť prírodných motívov, pričom sám hovorí, že silnou inšpiráciou je pre neho „design prírody“. Je reprezentantom a pokračovateľom ilustračného smeru fantazijného realizmu. V jeho ilustráciách nájdeme prehistorické zvieratá a rôzne kombinované potvorky a príšerky, ktoré sa zrodili v jeho mnohovrstvovej fantázií. Detaily navodzujú až dojem ornamentov. Rozhodne je to jeden z najvhodnejších kandidátov na ilustrovanie humorných a dobrodružno-fantazijných literárnych predlôh, ale ilustroval i knihy pre najmenších. Precízna kolorovaná kresba perom je typickou technikou autora. Do prehľadnej kompozície je zložený situačný humor, motivické prvky so zreteľom na neobmedzenú fantáziu. Kresba je štylizovaná, plocha naplnená a má v sebe aj náboj dekorativizmu. Autor trpezlivo uplatňuje cizelovanie detailov na plochách tematicky vypovedajúcich o veľkých činoch a dobrodružných hrdinstvách v exotických prírodných porastoch s bizarnou faunou s nadsázkou. Rešpekt vzbudzujúca drobnokresba evokuje v percipientovi asociáciu obrovskej bankovky, v ktorej sú ukryté zákutia detskej tajomnosti. Napriek tomu sú jeho ilustrácie zrozumiteľné, uplatňujú dokumentárnu kresbovú opisnosť, humorné prvky a dýcha z nich neopakovateľné fluidum. Jeho ilustrácie sú len ťažko zameniteľné a nesú v sebe fenomén zapamätateľnosti. Treba v nich hľadať, čo je devízou pre deti, lebo hľadanie je ich obľúbená hra. Zložitosť ilustrácií pre detského recipienta nie je zložitou hračkou, ale motivačným momentom. Rovnako ako vymyslené, čím čudnejšie tvory, ktoré korešpondujú s detskou fantáziou.  
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venuje voľnej grafike a maľbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Pippi Dlhá Pančucha (A. Lindgrenová, Mladé letá 1968, 2002, SPN 2007, Slovart 2022); Zlatý kľúčik (A. N. Tolstoj, Mladé letá 1975, 1984); Pištáčik (D. Dušek, Mladé letá 1980, Slovart 1997); Stratený svet (A. C. Doyle, Mladé letá 1983, 1984, Belimex 2001); Kas­sandrina ruka (Z. Juriev, Mladé letá 1983); Pištáčik sa žení (D. Dušek, Mladé letá 1985); Hudobná náuka pre 1. ročník 1. stupňa základného štúdia ľudovej školy umenia (B. Turza, Opus 1985, 1989, 1991); Pippi nastupuje na loď (A. Lindgrenová, Mladé letá 1985); Pán Tragáčik a Fantomas (Z. Nienacki, Mladé letá 1986, Ikar 2007); Tancovanie s drakom (J. Fekete, Východoslovenské vyd. 1986); Hudobná náuka pre 2. ročník 1. stupňa základného štúdia ľudovej školy umenia (B. Turza, Opus 1986, 1989, 1991); Hudobná náuka pre 3. ročník 1. stupňa základného štúdia ľudovej školy umenia (B. Turza, Opus 1986, 1990); Hudobná náuka pre 4. ročník 1. stupňa základného štúdia ľudovej školy umenia (B. Turza, Opus 1987, 1990); Babka na rebríku (D. Dušek, Mladé letá 1986, 1987); Hubárske rozprávky (V. Bednár, Mladé letá 1987); Morská hviezdička (V. Žilinskasová, Mladé letá 1987, 1988); Trinásť malých cvičení [Hudobnina] : pre sopránovú (altovú) zobcovú flautu (D. Martinček, Opus 1984, 1985, 1988); Pán Tragáčik a Neviditeľní (Z. Nienacki, Mladé letá 1988); Števko Drievko a Alenka z polienka (J. Pavlovič, Mladé letá 1988); Kamarát Čipko (A. Hykisch, Mladé letá 1989); Rozprávky Čierneho Filipa (M. Ďuríčková, Mladé letá 1989); Pán Tragáčik a človek z UFO (Z. Nienacki, Mladé letá 1990); Rozprávková torta (D. Hevier, Mladé letá 1990); Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea (D. Defoe, Mladé letá 1990, 1991); Pán Tragáčik a človek z UFO (Z. Nienacki, Mladé letá 1990); O Jankovi Polienkovi (M. Ďuríčková, Mladé letá 1991); Pipi nastupuje na loď (A. Lindgrenová, Mladé letá 1995); Pipi na ďalekom ostrove (A. Lindgrenová, Mladé letá 1996); Medzi nami zvieratami (V. Brunovská, Virvar 2012).

Literatúra o ilustrátorovi

ŠVEC, Andrej: Peter Kľúčik a Vladimír Kardelis : Ilustrácie deťom. Bratislava : Správa kultúrnych zariadení MK SSR, 1988. Nestr.
KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.
Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2000. V.  Ka - Kom. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2000, s. 233. ISBN 80-86171-05-1.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s.168-173. ISBN 978-80-89222-75-9.
GURA DORIČOVÁ, Denisa: Slovenské ateliéry. [Bratislava] : Daniel Brunovský, 2010. 327 s. ISBN 978-80-970347-4-0.

ŠVEC, Andrej: Svet fantázie a humoru v ilustráciách Petra Kľúčika. In Zborník z medzinárodného sympózia BIB ´89 a ´91. Bratislava, BIBIANA 1991, s. 157-165. Dostupné na internete:  <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/1989-91_1_1989_slovensky.pdf>.

HUBOVÁ, Katarína: Fantazijný realizmus Petra Kľúčika. In Bibiana. 1995, roč. 3, č. 2, s. 56-57. Dostupné na internete: 

http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikiii_2_1995.pdf ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1985 Cena SÚKK v súťaži Československé najkrajšie knihy 1984 za knihu Zlatý kľúčik

1986 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1985 za knihu Pištáčik sa žení

1988 Cena SÚKK v súťaži Československé najkrajšie knihy 1987 za knihu Hubárske rozprávky

1989 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1988 za knihu Števko Drievko a Alenka z polienka

1990 Čestné uznanie v súťaži České a slovenské najkrajšie knihy 1989 za knihu Rozprávky Čierneho Filipa

          Najkrajšia detská kniha zimy - O Jankovi Polienkovi    

1991 České a slovenské najkrajšie knihy 1990 - Rozprávková torta

          Najkrajšia detská kniha jesene - Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoa

1992 Cena vydavateľstva Mladé letá 1991 za knihu Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoa

          Cena Ministerstva kultúry v súťaži České a slovenské najkrajšie knihy 1991 za knihu O Jankovi Polienkovi

1994 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

2013 Najkrajšie knihy Slovenska 2012 - Medzi nami zvieratami

2014 Čestná listina IBBY za ilustrácie knihy Medzi nami zvieratami

2023 Najkrajšie knihy Slovenska 2022 - Pipi Dlhá Pančucha

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1987, 1989, 1991, 1993, 2013

Odkazy na web

Diela a dielka
Galéria Ardan

Galéria u anjela

SMEblog

totojegaleria.sk

artoteka.sk


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: O Jankovi Polienkovi

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Peter Kľúčik ; graf. upr. Vladislav Rostoka

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1991

Formát: 10 s. : fareb. ilustr. ; 32 x 24 cm

ISBN: 80-06-00299-1

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1990 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea

Autori: text Daniel Defoe ; ilustr. Peter Kľúčik ; graf. upr. Ladislav Vančo ; prel. Viktor Krupa

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1991

Formát: 186 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 18 cm

ISBN: 80-06-00378-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1991 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Babka na rebríku

Autori: text Dušan Dušek ; ilustr. Peter Kľúčik

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1986

Formát: 52 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 17 cm

Ocenenia: Čestná listina IBBY 1988 - Čestná listina IBBY za literárne dielo

Kniha: Medzi nami zvieratami

Autori: text Viera Brunovská ; ilustr. Peter Kľúčik

Vydavateľstvo: Virvar

Rok vydania: 2012

Formát: 64 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 25 cm

ISBN: 978-80-970513-4-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2012 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2012 - Najkrajšia detská kniha leta; Čestná listina IBBY 2014 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: Pippi Dlhá Pančucha

Autori: text Astrid Lindgren ; ilustr. Peter Kľúčik ; graf. upr. Mária Rojko

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2022

Tlačiareň: Finidr

Formát: 244 s. : fareb. ilustr. ; 27x21,5 cm

ISBN: 978-80-556-5794-3

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2022 - Diplom

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>