SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Svetozár Mydlo

Svetozár Mydlo (*10.07.1948 Ružomberok - †29.11.2014)

Životopis

Narodil sa 10. júla 1948 v Ružomberku. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, potom absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Petra Matejku a Františka Gajdoša. Od roku 1975 pôsobil ako výtvarný redakor v Mladých letách. Pôsobil aj ako ilustrátor a grafik Radošinskeho naivného divadla. Zomrel 29. novembra 2014 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Svetozár Mydlo je mnohostranný výtvarník, ktorý zaujal svojim ojedinelým zmyslom pre humor, hru a nadsázku. Jeho tvorba je príkladom nadčasovosti. Ilustrátor je zo staršej generácie, ktorý v čase svojich začiatkov tvoril tak, ako dnes a aj v dnešných dňoch pôsobí jeho tvorba súčasne. Vysoký zmysel pre vtip, grafické myslenie, odvážnu dynamickú linku, ktorá sa hýbe v obraze a zároveň maliarsky výraz dosiahnutý razantnými ťahmi štetca a voľbou kontrastných farieb dáva ilustráciám tempo, živosť a úsmevnosť. Hra s písmom dopĺňa celkový výraz a efekt výpovede. Diváka oslovuje skratkou, nápadom, často alogickým a prekvapivým, upozorňuje na paradoxy a možnosti nemožného. Výrazovým prostriedkom je kresba, ktorá mu poskytuje priestor na variácie s tvarmi, myšlienkami a textom, s ktorým sa hrá a pretransformováva ho do živého obrazu. Výtvarník je jedným z ilustrátorov s neuveriteľne výraznou orientáciou na komiku ilustrácií pre deti. Silnou konkurenciou k nim je aj irónia a expresivita výrazu. Spoluvytvára s textom úpravu, alebo „design“ knihy, nesústredí sa striktne iba na konkrétny opis literárnej predlohy. Autor je i grafickým designérom. Predstavuje vo svojej tvorbe akúsi koláž rôznych motívov v grafickej skratke, uplatňuje v ilustráciách výraznú plagátovú symboliku atakujúcu diváka, používa vtipnú skladbu zoomorfných a civilných prvkov oprostených od ľúbivosti a posunutých do roviny karikatúry. Veľkú rolu hrá aj farba, ktorú volí vždy kontrastne, kladie vedľa seba sýte tóny, ktoré sa tak opozične zámerne bijú, až jeden druhého umocňujú. Autor uplatňuje vo svojej tvorbe ilustrácií akýsi grafický experiment-design, ktorý posúva do absurdnosti, s potrením reality a podporením detskej fantázie. Dokazuje tým, že v ilustrácií pre deti je všetko dovolené a malý respondent reaguje na túto pozitívnu „drzosť“ prirodzene a samozrejme. Autorovým postavičkám často „šibe“ a to deti spontánne pobaví.  
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venuje aj grafickému dizajnu.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

K ostrovom neznámych pokladov (V. Krupa, Mladé letá 1978); V každom rožku trošku chémie (B. Škárka, Mladé letá 1979); Prvý deň prázdnin (D. Kováč, Mladé letá 1981); Nevyplazuj jazyk na leva (D. Hevier, Mladé letá 1982); Cesty kapitána Quirosa (V. Krupa, Mladé letá 1982); Kamarátstvo ako zvon (S. Michalkov, Mladé letá 1983); Rozprávky od výmyslu sveta (J. Pavlovič, Mladé letá 1985); Bosé nožky (E. Gašparová, Mladé letá 1985), Odlet papie­rových lastovičiek (D. Hevier, Východoslovenské vydavateľstvo 1985); Kto sa nehrá, z kola von (T. Janovic, Mladé letá 1986); Prázdniny v ríši rozprávok (K. Bulyčov, Pravda 1987); Zajatci asteroidu (K. Bulyčov, Pravda 1988); Ako sa lovia rýmy (Ľ. Fuchs, Odkaz 1994); Rozprávky a rozprávania (V. Šikula, Tranoscius 1996); Staré grécke povesti a báje (E. Petiška, Buvik 1996); Aj v rozprávke je to tak (M. Ivaničková, Odkaz 1997); Osmijanko rozpráva 8x8=64 nových rozprávok (K. Bendová, Buvik 1998); Bola raz škola, bol raz žiak (J. Pavlovič, Mladé letá 2000); O fyzike trochu inak (E. Klein, Perfekt 2000); Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (P. Karpinský, Mladé letá 2001);  Bola raz jedna trieda (K. Bendová, Buvik 2002); Kohút a líška (Ezop, Mladé letá 2002); Básničková babka (D. Wagnerová, SPN-Mladé letá 2003); Povedala ryba (SPN-Mladé letá 2003); Do Tramtárie (M. Válek, Buvik 2004);  Ohromná vec (M. Haštová, SPN-Mladé letá 2004); Kakaková bábovka (I. Adamec, SPN-Mladé letá 2004); Sovie múdroslovie (B. Droppa, DAXE 2007); Lastovičie rozprávky (S. Štepka, Ikar 2008); Rozprávky od Adamka (A. Nociar, SPN-Mladé letá 2008); Jožko Mrkvička (J. Pavlovič, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2009); Pán Stojka a myšička Sojka (M. Masaryk, Buvik 2009); Torta z piesku (F. Rojček, Nona 2009); Peťka, ja a osem medvedíkov (K. Dašková, Vydavateľstvo Q111 2012); Nám sa ešte nechce spať (D. Hevier, Buvik 2013).

Literatúra o ilustrátorovi

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

GAZDÍK, Igor: Svetozár Mydlo : knižná tvorba pre deti. Bratislava : SNG, 1997. Nestr.

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002. IX.  Ml - Nou. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2002, s. 150-151. ISBN 80-86171-14-0.

DRAGULOVÁ-Faktorová, Danuša: Kto nám to kreslí. Bratislava : Vydavateľstvo DAXE, 2006, s. 35-36. ISBN 80-968723-7-0.

KRIŠKA, Fedor: Svetozár Mydlo. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 96-101. ISBN 978-80-89222-57-5.

BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s.150-155. ISBN 978-80-89222-75-9.

ŠVEC, Andrej: Vybuchujúci výmyselník. In Bibiana. 1996, roč. 4, č. 3-4, s. 60-61. Dostupné na internete: <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikiv_3-4_1996.pdf >. ISSN 1335-7263.

KRIŠKA, Fedor: Človek, ktorý sa veselí. SLIACKY, Ondrej: Tajné želanie (rozhovor). In Bibiana. 2008, roč. 15,  č. 3, s. 20-28. Dostupné na internete:  <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxv_3_2008_web.pdf>. ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1980 Cena v súťaži Československé najkrajšie knihy 1979 za knihu V každom rožku trošku chémie
1982 Čestné uznanie IBA, Lipsko
1983 Cena SÚKK v súťaži Československé najkrajšie knihy 1982 za knihu Nevyplazuj jazyk na leva

1996 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

1997 Najkrajšie knihy Slovenska 1996 - Staré grécke báje a povesti
2000 Čestná listina IBBY za knihu Osmijanko rozpráva 8 x 8 = 64 nových rozprávok
2001 Najkrajšie knihy Slovenska 2000 - O fyzike trochu inak

2005 Najkrajšie knihy Slovenska 2004 - Do Tramtárie 

2008 Najkrajšia detská kniha zimy - Rozprávky pre Adamka

2011 Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Drevený zámoček

2012 Najkrajšie knihy Slovenska 2011 - Soľ nad zlato   

         Najkrajšia detská kniha zimy 2011 - Peťka, ja a osem medvedíkov

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1983, 1989, 1997, 1999, 2009, 2011, 2013

Odkazy na web

Buvik
Mestská knižnica Piešťany

Pravda.sk

Galéria 19

rnd.sk

revue Bibiana 2015

Teraz.sk

Gagy.eu

revue Bibiana 2018


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Palculienka

Autori: text Hans Christian Andersen ; ilustr. Jana Kiselová-Siteková ; graf. upr. Svetozár Mydlo ; prel. Jaroslav Kaňa

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2001

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 48 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 80-89028-08-X

Technika: tuš; tempera; kresba perom

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 2001 - Zlaté jablko BIB; Najkrajšie knihy Slovenska 2001 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2001 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Sovie múdroslovie

Autori: text Boris Droppa ; ilustr. Svetozár Mydlo ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: DAXE

Rok vydania: 2007

Tlačiareň: Polygraf Print

Formát: 48 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 15 cm

ISBN: 978-80-968723-8-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2007 - Diplom

Kniha: Päťka z nudy

Autori: text Daniel Hevier ; ilustr. Daniel Hevier ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá

Rok vydania: 2005

Tlačiareň: Polygraf Print

Formát: 167 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

ISBN: 80-10-00828-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2005 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2005 - Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Nám sa už zase nechce spať: Buvirozprávky 2

Autori: text Daniel Hevier ; ilustr. Ľuba Končeková-Veselá ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1995

Formát: 60 s. : fareb. ilustr. ; 17 x 13 cm

ISBN: 80-85507-31-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1995 - Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Staré grécke povesti a báje

Autori: text Eduard Petiška ; ilustr. Svetozár Mydlo ; graf. upr. Svetozár Mydlo ; prel. Jozef Brandobur, Mária Ďuríčková

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1996

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 149 s. : fareb. ilulstr., reg. ; 29 x 21 cm

ISBN: 80-85507-47-1

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1996 - Diplom

Kniha: Taška Janka Hraška

Autori: text Ján Turan ; ilustr. Viera Kardelisová ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá

Rok vydania: 2006

Formát: 78 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 17 cm

ISBN: 80-10-00885-0

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2006 - Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Kúsok svetového priestoru

Autori: text Juraj Kuniak ; ilustr. Martin Kellenberger ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Miestny odbor Matice slovenskej ; Agens

Rok vydania: 1994

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 78 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 14 cm

ISBN: 80-900504-6-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Diplom

Kniha: Čačky hračky

Autori: text Krista Bendová ; ilustr. Oľga Bajusová ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1992

Formát: 82 s. : fareb. ilustr. ; 17 x 13 cm

ISBN: 80-85507-05-6

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1992 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Osmijanko rozpráva 8x8=64 nových rozprávok

Autori: text Krista Bendová ; ilustr. Svetozár Mydlo ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1998

Tlačiareň: Kníhtlačiareň Svornosť

Formát: 240 s. : fareb. ilustr., čb. fot. ; 25 x 18 cm

ISBN: 80-85507-71-4

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1998 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1998 - Najkrajšia detská kniha jesene, Najlepšia detská kniha jesene; Čestná listina IBBY 2000 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: Kratochvíle pre väčšie deti a menších dospelých

Autori: text Marián Hatala ; ilustr. Ľubomír Guman ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá

Rok vydania: 2010

Tlačiareň: Polygraf Print

Formát: 69 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 17 cm

ISBN: 978-80-10-02028-7

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2010 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Slncové dievčatko: rozprávky pre najmenších

Autori: text Mária Ďuríčková ; ilustr. Oľga Bajusová ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1995

Formát: 61 s. : fareb. ilustr. ; 28 x 21 cm

ISBN: 80-85507-38-2

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1996 - Najkrajšia detská kniha jari; Čestná listina IBBY 1998 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: Päť prštekov na ruke: obrázková kniha a posunková reč pre najmenšie nepočujúce deti

Autori: text Daniel Hevier, Jozef Mistrík, Mária Števková, Ladislav Ubár ; ilustr. Oľga Bajusová ; graf. upr. Svetozár Mydlo ; fot. Anton Fiala

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 1994

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 63 s. : fareb. fot, čb. fot., fareb. ilustr. ; 30 x 22 cm

ISBN: 80-85507-18-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1994 - Najkrajšia detská kniha leta, Najlepšia detská kniha leta

Kniha: Do Tramtárie

Autori: text Miroslav Válek ; ilustr. Svetozár Mydlo ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2004

Tlačiareň: Svornosť

Formát: 50 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 16 cm

ISBN: 80-89028-42-X

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2004 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2004 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali

Autori: text Peter Karpinský ; ilustr. Svetozár Mydlo ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 2001

Formát: 93 s. : fareb. ilustr. ; 27 x 20 cm

ISBN: 80-06-01157-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2001 - Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Kráľ slova

Autori: text Štefan Moravčík ; ilustr. Svetozár Mydlo ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1996

Formát: 63 s. : fareb. ilustr. ; 17 x 12 cm

ISBN: 80-06-0719-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1996 - Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: O fyzike trochu inak

Autori: text Erik Klein, Vladimír Lukeš ; ilustr. Svetozár Mydlo ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2000

Tlačiareň: Svornosť

Formát: 85 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 80-8046-147-3

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2000 - Diplom

Kniha: Lastovičie rozprávky

Autori: text Stanislav Štepka ; ilustr. Svetozár Mydlo ; graf. upr. Viera Fabianová

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2008

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 46 s. : fareb. ilustr. ; 19 x 19 cm

ISBN: 978-80-551-1570-2

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2008 - Diplom

Kniha: Vianočná knižka: rozprávok, básní, kolied, vinšov, receptov, darčekov, obrázkov, pranostík a zvykov

Autori: graf. upr. Svetozár Mydlo, Viera Fabianová

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1990

Formát: 116 s. : fareb. ilustr., príl. ; 25 x 20 cm

ISBN: 80-06-00338-6

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1990 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Rozprávky od Adamka

Autori: text Alojz Nociar ; ilustr. Svetozár Mydlo ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá

Rok vydania: 2008

Formát: 63 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 18 cm

ISBN: 978-80-10-01538-2

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2008 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Torta z piesku

Autori: text František Rojček ; ilustr. Svetozár Mydlo ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: NONA

Rok vydania: 2009

Formát: 55 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 978-80-970132-0-2

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2009 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Čauko, bengoši!

Autori: text Ján Navrátil ; ilustr. Martina Matlovičová-Králová ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá

Rok vydania: 2009

Formát: 158 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 20 cm

ISBN: 978-80-10-01742-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2009 - Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Neplechy školníčky Agneše

Autori: text Alžbeta Verešpejová ; ilustr. Katarína Ilkovičová ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá

Rok vydania: 2007

Formát: 88 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 18 cm

ISBN: 978-80-10-01325-8

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2007 - Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev

Autori: text Peter Karpinský ; ilustr. Ľubomír Guman ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá

Rok vydania: 2007

Formát: 111 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 18 cm

ISBN: 978-80-10-01324-1

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2007 - Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Osmijanko sa vracia

Autori: text Krista Bendová ; ilustr. Božena Plocháňová ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2010

Formát: 72 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 15 cm

ISBN: 978-80-8124-001-0

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2010 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Drevený zámoček: ruské ľudové rozprávky

Autori: ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Svetozár Mydlo ; prel. Mária Rázusová-Martáková

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2010

Tlačiareň: Kasico

Formát: 79 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 978-80-8124-005-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom

Kniha: Čo baby nedokážu

Autori: text Marta Hlušíková ; ilustr. Alena Wagnerová ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá

Rok vydania: 2011

Tlačiareň: Polygraf Print

Formát: 90 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 18 cm

ISBN: 978-80-10-02082-9

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2011 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Soľ nad zlato

Autori: text Božena Němcová ; ilustr. Peter Uchnár ; graf. upr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2011

Tlačiareň: Kasico

Formát: 80 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 978-80-8124-008-9

Technika: kombinovaná technika

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2011 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2011 - Najkrajšia detská kniha zimy; Bienále ilustrácií Bratislava 2013 - Cena primátora hl. mesta Bratislavy

Kniha: Peťka, ja a osem medvedíkov

Autori: text Kveta Dašková ; ilustr. Svetozár Mydlo

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Q111

Rok vydania: 2012

Formát: 79 s. : fareb. ilustr. ; 23 x 18 cm

ISBN: 978-80-89092-65-9

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2012 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Namydlený blesk

Autori: text Daniel Hevier ; ilustr. Svetozár Mydlo ; graf. upr. Waldemar Švábenský

Vydavateľstvo: TRIO Publishing

Rok vydania: 2019

Formát: 119 s. : fareb. ilustr. ; 27 x 22 cm

ISBN: 978-80-8170-068-2

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2019 - Najkrajšia a najlepšia detská kniha leta

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>