SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Róbert Dúbravec

Róbert Dúbravec (*19.11.1924 Ružomberok - †08.11.1976 Bratislava)

Životopis

Narodil sa 19. novembra 1924 v Ružomberku. Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, oddelenie kreslenia a maľovania - prof. G. Mallý, M. Schurman, J. Mudroch. V rokoch 1968 – 1972 bol pedagógom na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, od roku 1973 prednášal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zomrel 8. novembra 1976 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Róbert Dúbravec bol ocenený na Bienále ilustrácií Bratislava v roku 1975 Plaketou za ilustrácie ku knihe Bohatierske byliny. V ilustráciách aplikoval prevažne techniku drevorezu a farebného drevorezu, vychádzal, respektíve nadviazal, na tvorbu Ľ. Fullu. Bol jedným zo zakladateľov a redaktorom časopisu Rozhľady po kultúre a umení, organizátorom a prvým predsedom Spolku výtvarného umenia Majerník, neskôr bol predsedom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Vystavoval v mnohých mestách Slovenska a v zahraničí (Moskva, Benátky, Sao Paulo, Tokio, Mníchov, Berlín, Halle, Lipsko, Havana, Bagdad, Jakarta, Bandung...). Autorovým vyjadrovacím prostriedkom sa stal znak, symbol, plošne prevedený, v jednoduchej kolorovanej forme. Tvar je striktne vymedzený a oživený farbou. Výjav je založený vždy na kontraste, skratke a baladickosti ľudového drevorezu. Inšpiráciu čerpal z národnej kultúry, folklóru, farebnosti ľudových krojov. Vo svojej  tvorbe sa venoval okrem detskej ilustrácie aj maľbe, grafike, monumentálnej a dekoratívnej  maľbe a knižnej ilustrácii. 
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venoval maľbe, grafike, monumentálnej a dekoratívnej  maľbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Sny detských liet : slovenské rozprávky (ZUS Liptovská župa 1928); Škriatok huncút (J. Duszyńska, Matica slovenská 1950); Horička - hora (J. Telgársky, SNDK 1950); Poľovnícke rozprávky (V. Bianki, Matica slovenská 1951); Čo je to? (SNDK 1953); Bronzová praslica (J. Katerli, Matica slovenská 1953); Hádanky (S. J. Maršak, SNDK 1954); Na ulici (SNDK 1955); Komu poviem ďakujem (J. Jakovlev, SNDK 1956); Pri potoku, pri vode (J. Pavlovič, Mladé letá 1957); Jánošík a víly (M. A. Húska, Mladé letá 1959); Junácka pasovačka : povesti o Jánošíkovi (M. Rázusová-Martáková, Mladé letá 1962, 1969, 1974, 1978); Džarkovia (K. Tomaščík, Mladé letá 1962, 1975, 1981, 1986); Biela plť na Váhu (A. M. Huska, Mladé letá 1966, 1981); Pastierik a zbojníci (A. Habovštiak, Mladé letá 1963); Zlaté dukáty v Choči (A. Habovštiak, Mladé letá 1970); Kamenný kráľ (J. Štiavnický, Mladé letá 1972); Februárové ráno (M. Lajčiak, Tatran 1973); Tatranský zlatý jeleň (M. A. Huska, Osveta 1974); Bohatierske byliny (H. Križanová-Brindzová, Mladé letá 1974, 1982); Povesti spod piecky (K. Ondrejka, Mladé letá 1977); Junácka pasovačka (M. Rázusová-Martáková, Mladé letá 1978, 1987); Biela plť na Váhu (M. A. Huska, Mladé letá 1981); Podopretý vetrom (L. Paška, Matica slovenská 1996).

Literatúra o ilustrátorovi

BACHRATÝ, Bohumír: Róbert Dúbravec. Bratislava: Pallas, 1975. 53 s.
HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 62-72.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998. II.  D – G. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 118. ISBN 80-86171-02-7.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 67-71. ISBN 978-80-89222-75-9.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1973 Cena Fraňa Kráľa 1972 za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

1975 Cena v súťaži Československé najkrajšie knihy 1974 za knihu Bohatierske byliny

          Plaketa BIB ’75 za ilustrácie ku knihe Bohatierske byliny

          Cena  vydavateľstva Mladé letá 1974 za knihu Bohatierske byliny

1978 Cena vydavateľstva Mladé letá 1977 za knihu Poviestky spod piecky

          Čestné uznanie (in memoriam) v súťaži Najkrajšie československé knihy 1977 za knihu Poviestky spod piecky 

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1967, 1973, 1975

Odkazy na web

sk.wikipedia

Liptov.sme.sk

revue Bibiana 2003


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Bohatierske byliny

Autori: ilustr. Róbert Dúbravec ; adp. Helena Križanová-Brindzová

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1974

Formát: 253 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 14 cm

Technika: drevorez

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1975 - Plaketa BIB

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>