SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Ferdinand Hložník

Ferdinand Hložník (*18.11.1921 Svederník - †27.02.2006 Bratislava)

Životopis

Ferdinand Hložník sa narodil 18. novembra 1921 vo Svederníku. Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, oddelenie kreslenia a maľovania u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého, Dezidera Millyho a Maximiliána Schurmanna. Zomrel 27. februára 2006 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Počas svojho tvorivého obdobia ilustroval viac ako päťdesiat knižných titulov, medzi nimi aj učebnice. Jeho tvorba je postavená na dramaticko-expresívnej kresbovej skratke, zveličení a deformácii, doplnenej bravúrnou koloristikou kontrastných farieb. Inšpirácie nachádzal v kubizme a neskôr, v 50-tych rokoch experimentoval s formou, ktorá sa neskôr vykryštalizovala na formu abstrahujúcu tvar, kladúcu dôraz na štruktúru a farebnosť maľby. Expresívna štylizácia predmetov, farebné usporiadanie plôch, ktoré akoby naviazali dej obrazu do sureálnej polohy sú pre detského diváka príťažlivé dodnes. Jeho ilustrácie plnili funkciu interpretačnú v kontexte s textom knihy, ale aj funkciu výtvarno-dekoratívnu. Pri tvorbe využíval rôzne výtvarné techniky – maliarske aj grafické. Okrem ilustrácie sa venoval aj voľnej maliarskej tvorbe.
Autorka textu: Mgr. Viera Anoškinová, historička umenia

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Žofka (R. Moric, Tatran 1948); Belie sa plachta osamelá (V. Katajev, Štátne nakladateľstvo 1949); Bosí hrdinovia (B. Mačingová, Štátne nakladateľstvo 1949); Ďaleko je do Sajgatky? (A. Perfiljeva, Pravda 1950); Explózia (R. Moric, Mladé letá 1951); Mister Twister (S. J. Maršak, Smena 1951); Stračia nôžka (E. Čepčeková, SNDK 1955); Zrkadielko (M. Haštová, Mladé letá 1958); Žeriavniček (J. Bodenek, Mladé letá 1960); Kamarát a iné poviedky o súčasných deťoch (Mladé letá 1961); Tomka a iné poviedky (J. Domasta, Mladé letá 1961); Bosý generál (H. Zelinová, Stredoslovenské vydavateľstvo 1962); Ako sa kalila oceľ (N. A. Ostrovskij, Smela 1967); O kaštieli v šírom poli (A. Habovštiak, Mladé letá 1968); Čierny vlas (Východoslovenské vydavateľstvo 1969); Chlapec odpovedá z dejepisu (Mladé letá 1970); Za smidkou chleba (M. Šteinhíbel, Mladé letá 1971); Skalný hrad na Kriváni (M. A. Huska, Mladé letá 1972); Kráľ a múdry sedliak (A. Habovštiak, Príroda 1972); Robin Hood (Mladé letá 1973); U nás v Kocúrkove (O. Preussler, Mladé letá 1974); Haló, hľadá sa braček (E. Gašparová, Mladé letá 1975); O kaštieli v šírom poli (A. Habovštiak, Mladé letá 1976); Krása nevídaná (Mladé letá 1977); Múdra Katarína (Mladé letá 1982); Zlaté klasy zeme (P. O. Hviezdoslav, Mladé letá 1985).  

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 18-23.

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 70-71.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998. III.  H. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1999, s. 176-177. ISBN 80-86171-03-5.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1974 Československé najkrajšie knihy 1973 - Robin Hood

1976 Cena Fraňa Kráľa za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1973

Odkazy na web

Ferdinand Hložník

osobnosti.sk

MG art galéria


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Krása nevídaná: rozprávky národov Sovietskeho zväzu

Autori: ilustr. Ferdinand Hložník ; prel. Mária Ďuríčková ; adp. Mária Ďuríčková

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1977

Formát: 367 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

Ocenenia: Čestná listina IBBY 1980 - Čestná listina IBBY za preklad

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>