SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Jozef Baláž

Jozef Baláž (*14.03.1923 Hlohovec - †06.07.2006 Bratislava)

Životopis

Narodil sa 14. marca 1923 v Hlohovci. Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, na Oddelení kreslenia a maľovania u profesorov J. Mudrocha, D. Millyho a K. Sokola, následne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Oddelení krajinárskeho maliarstva u profesora D. Millyho. Absolvoval aj študijný pobyt na Akadémii výtvarných umení v Sofii. Zomrel 6. júla 2006 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Patril k špičkovým slovenským grafikom, ilustrátorom, tvorcom tapisérií a mozaiky. Je nestorom slovenskej známkovej tvory. Jeho výtvarný prejav bol čiastočne ovplyvnený tradíciami slovenského ľudového drevorezu a slovenským folklórom vôbec. Ilustroval množstvo kníh, ale aj poviedok uverejňovaných v časopisoch (predovšetkým Život). V ilustráciách Jozefa Baláža je badateľný grafický prejav s výraznými kresebnými líniami. Veľmi pôsobivé sú jeho farebné a tvarové kontrasty. Jeho ilustrátorský prejav je veľmi sugestívny a elegantný. Vo svojich obrazoch sa snaží zachytiť podstatu javu, zároveň sa v nich dá nájsť aj skrytá hlboká lyrika. Jeho ilustrácie sú nielen súčasťou literárneho obsahu, ale ho aj obohacujú, dokonca môžu existovať aj ako samostatné umelecké diela.
Autorka textu: Mgr. Viera Anoškinová, historička umenia

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Sebechlebskí hudci (J. Horák, SNDK 1954); Rozprávky z hôr (Ľ. Ondrejov, SNDK 1955, Mladé letá 1958); Ondrejko (J. Alexy, SNDK 1956); Julinkin prvý bál (T. Vansová, Mladé letá 1957, 1977 Biele ticho (J. Turan, Mladé letá 1958); Svetlana (N. Arťuchova, Mladé letá 1959); Dotyky (M. Válek, Mladé letá 1959); Ruže na úver (E. Triolet, Mladé letá 1960); Našiel som nožík rybku (J. Kostra, Mladé letá 1963); Tajomstvo hračiek (M. Ferko, Mladé letá 1963); Rozprávky pre Gordanu (D. Radovič, Mladé letá 1963); Veselá abeceda (J. Pavlovič, Mladé letá 1963); Maroško (M. Rázus, Mladé letá 1964, 1982, Albatros 1971, Ikar 2002); Sirota Podhradských (T. Vansová, Mladé letá 1964, Ikar 2002); Petrišorka (M. Haľamová, Mladé letá 1965, 1989, Tranoscius 2000); Tri víly na salaši (A. Habovštiak, Mladé letá 1966); Maroško študuje (M. Rázus, Mladé letá 1968, 1974, Tranoscius 1996); Srnček Parožtek (R. Moric, Mladé letá 1968); Pojď si se mnou hrát (P. Dvořák, Mladé letá 1969); Keby som mal pušku (M. Ferko, Mladé letá 1969, 1984Maľovaná abeceda (J. Smrek, Mladé letá 1970, 1986), Ílias (Homér, Mladé letá 1973), Keby som mal dievča (M. Ferko, Mladé letá 1974, 1988Sedemfarebný kvietok (Mladé letá 1975); Jar Adely Ostrolúckej (Ľ. Zúbek, Mladé letá 1960, 1990); Kytica (K. J. Erben, Mladé letá 1977, 1981Balada o Jurovi Jánošíkovi (M. Figuli, Mladé letá 1980); Spievaj si, vtáčatko (Mladé letá 1990); Srnček Parožtek, O dvoch mravcoch Pobehajcoch (R. Moric, Mladé letá 1990).

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 73-84.

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 54-55.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997.  I.  A – Č. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 72. ISBN 978-80-86171-00-0.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1974 Cena Fraňa Kráľa 1973 za ilustrácie pre deti a mládež

          Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1973 za knihu Ílias

          Grafická cena veľtrhu kníh pre deti v Bologni za knihu Ílias

1976 Cena vydavateľstva Mladé letá 1975 za knihu Sedemfarebný kvietok

          Čestná listina IBBY za knihu Ílias

          Cena Bienále úžitkovej grafiky za knihu Ílias

1982 Bronzová medaila IBA Lipsko za knihu Balada o Jurovi Jánošíkovi

1991 Čestné uznanie za ilustrácie v súťaži České a slovenské najkrajšie knihy 1990 za knihu Spievaj si, vtáčatko

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1975, 1977

Odkazy na web

osobnosti.sk

Sme

Infofila


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Ílias

Autori: text Homér ; ilustr. Jozef Baláž ; adp. Rudolf Sloboda

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1973

Formát: 96 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 15 cm

Ocenenia: Čestná listina IBBY 1976 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>