SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Juraj Martiška

Juraj Martiška (*02.04.1969 Ružomberok)

Kontakt

Zámočnícka 78/28, 900 42 Dunajská Lužná, Slovensko, tel.: +421 905 938 409, e-mail: juraj@martiska.eu

Životopis

Narodil sa 2. apríla 1969 v  Ružomberku. Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba u profesorov Ľ. Hološku a J. Bergera.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Juraj Martiška patrí ku strednej generácií slovenských ilustrátorov. Jeho ilustračná tvorba je veľmi krehká a zároveň má v sebe jemne humorné prvky. Postavy štylizuje takým spôsobom, aby čo najlepšie dotvorili charakter ilustrovaného textu. Ilustrácie tvorí tak, aby boli pre detského čitateľa čo najpríťažlivejšie. Využíva jednoduchú kresbu, ktorú dopĺňa jemnou pastelovou farebnosťou. Jeho práca s farbou je veľmi kultivovaná a dotvára tak celkový príjemný a nevtieravý dojem z ilustrácií. 
Autorka textu: Mgr. Viera Anoškinová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustrovania beletrie a učebníc sa venuje aj voľnej maliarskej tvorbe a grafickému dizajnu.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Vianoce (K. May, Don Bosco 1994); Winnetou 4 (K. May, Don Bosco 1997); Ružové kráľovstvo (J. Slovák, Slovak Film 1997); Otče náš (B. Ferrero, Don Bosco 2000); Ste zrodení pre let : učebnica náboženstva pre 1. ročník stredných škôl (J. Luscoň, Spolok svätého Vojtecha  2001, 2004); Písanie a slohové cvičenia v treťom ročníku ZŠ 1. zošit (V. Damboráková, eRko , 2004); Písanie a slohové cvičenia v treťom ročníku ZŠ 2. zošit (V. Damboráková, eRko , 2004); Tretiacky kľúč do 4. triedy : úlohy do školy i na prázdniny (Z. Hirschnerová, Orbis Pictus Istropolitana 2004, 2005); Príručka pre skautských vodcov : výchovný program pre chlapcov a dievčatá od 11 do 15 rokov (P. Hrica a kolektív, Slovenský skauting 2004); Etická výchova pre 5. ročník základných škôl (T. Piovarčiová, Orbis Pictus Istropolitana 2004, 2018); Matematika pre tretí ročník základných škôl. Pracovný zošit 1. a 2. časť (P. Bero, Orbis Pictus Istropolitana 2005, 2020); Písanie a slohové cvičenia 3. ročník 1. a 2. zošit (V. Damboráková, Orbis Pictus Istropolitana 2005, 2011); Slohové cvičenia 4. ročník 1. a 2. zošit (V. Damboráková, Orbis Pictus Istropolitana 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010); Matematika pre tretí ročník základných škôl , Učebnica (P. Bero, Orbis Pictus Istropolitana 2006, 2008, 2013); Matematika pre štvrtý ročník základných škôl , Pracovný zošit 1. a 2. časť (P. Bero, Orbis Pictus Istropolitana 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2017, 2020); Pastierova flauta : príbehy na Advent a Vianoce (B. Ferrero, Don Bosco 2006); Etická výchova pre 6. ročník základných škôl : súbor aktivít pre žiakov (D. Gogolová, Orbis Pictus Istropolitana 2006, 2007, 2009, 2015,  2018); Kľúčik od trinástej komnaty (L. Suballyová, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2007); Svätý komediant : zborník divadelných hier (M. Husár, Domka 2007); Šimonove sandále (B. Ferrero, Don Bosco 2008); Matematika pre štvrtý ročník základných škôl , Učebnica (P. Bero, Orbis Pictus Istropolitana 2008, 2010); Pinocchiove dobrodružstvá (C. Collodi, Petit Press 2008); Braček jelenček (P. Dobšinský, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2007, 2008); Rozprávky (H. Ch. Andersen, Petit Press 2008); Malý tučniak (E. Rihariová, Don Bosco 2008); Šimonove sandále : čo sa stalo ľuďom, zvieratkám a veciam v Biblii (B. Ferrero, Don Bosco 2008); Červík Ervín (A. Gregušová, Slovart 2009); My deti z Trávnikov (L. Suballyová, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2009); Zakliata hora (P. Dobšinský, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2009); Matematika pre 5. ročník ZŠ . 1. a 2. časť (J. Žabka, Orbis Pictus Istropolitana 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2020); Matematika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 1. a 2. časť (J. Žabka, Orbis Pictus Istropolitana 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2020); Krajinka s koníkom (spolu s M. Martiškovou, M. Šurinová, Perfekt 2010); Matematika 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom . 1. a 2. časť (J. Žabka, Orbis Pictus Istropolitana 2010, 2020); Zvládnime ľahko a hravo nielen vľavo a vpravo (D. Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana 2011, 2017); Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom . 1. a 2. časť (J. Žabka, Orbis Pictus Istropolitana 2011, 2018); Matematika pre tretí ročník ZŠ . 1. a 2. diel (P. Bero,  Orbis Pictus Istropolitana 2012, 2017); Geometria pre tretí ročník ZŠ (P. Bero, Orbis Pictus Istropolitana 2012, 2020); Geometria pre štvrtý ročník ZŠ (P. Bero, Orbis Pictus Istropolitana 2012, 2020); Matematika pre 5. ročník ZŠ , Učebnica (Z. Berová, Orbis Pictus Istropolitana 2012, 2013); Matematika : pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Učebnica (Z. Berová, Orbis Pictus Istropolitana 2013); Divy Slovenska nielen pre deti, alebo, Vlastiveda ako lusk (O. Sliacky, Matica slovenská 2013); Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Učebnica (Z. Berová, Orbis Pictus Istropolitana 2014); Matematika : pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Učebnica (Z. Berová, Orbis Pictus Istropolitana 2014, 2020); Shapes and colours : hovoriaca knižka angličtiny pre deti (P. Dorrity, MarDur 2014); Animals : hovoriaca knižka angličtiny pre deti (P. Dorrity, MarDur 2014); Ako skrotiť Drzú Soňu (J. Holub, Perfekt 2014); Starec, ktorý lietal (J. Milčák, Trio Publishing 2014); O prírode veselo i vážne : naše Slovensko (M. Saniga, Perfekt 2014, 2018); Numbers : hovoriaca knižka angličtiny pre deti (P. Dorrity, MarDur 2015); Zvládnime ľahko a hravo tvrdé a mäkké slabiky : pre 2. ročník ZŠ (D. Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana 2015, 2016, 2019); Etická výchova : pre 7. ročník základných škôl : pracovný zošit (H. Macáková, Orbis Pictus Istropolitana 2015, 2018); Kráľ s gitarou (J. Navrátil, Regent 2015); Divy Slovenska nielen pre deti . II (O. Sliacky, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2015); Moje krásne rozprávky, Druhá kniha (M. Borovcová, Don Bosco 2016); Poddan a Čmuchal (Z. Karlík, Albatros 2016); Etická výchova : pre 8. ročník základných škôl : pracovný zošit (H. Macáková, Orbis Pictus Istropolitana 2016, 2020); Rok v prírode (M. Saniga, Perfekt 2016); Ztracený aeroplán (P. Valach, Albatros 2016); Chlapec a červený dom (A. Zöllnerová, Perfekt 2016); Zuzanka v Dalekoširoku (M. Kšajtová,  Albatros 2017); Slovenskí zbojníci : povesti a iné zvesti (R. Matúšková, Allegro 2017); Dobrodružná kniha na cesty : vyplň, zapíš, nakresli, nalep, prečítaj (Perfekt 2017); Krámek pana Smítka (V. Hájková, Albatros 2018); Starovek pod lupou : malá encyklopédia pre deti a ich zvedavých rodičov (M. Hlušíková, Perfekt 2018); Ako sa Otko potkol o Fidlibuma (H. Marčeková, Ikar 2018); Komiks : 3x (Perfekt 2018); Tajuplné povesti o slovenských hradoch a zámkoch (R. Matúšková, AlleGro Plus 2018); Rok Sivka ohniváka (T. Revajová, Trio Publishing 2018); Ročné obdobia : Objavkovo : viacjazyčná hovoriaca knižka pre deti (Z. Schillerová, MarDur 2018); Slovenské riekanky, rečňovanky, veršovanky a vyčitovanky (E. Slobodová, Fortuna Libri 2018); To si piš! (I. Březinová, JaS 2019); O víle Jarmilke (R. Jadroň, Perfekt 2019); Slovenský jazyk 2 : nový slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (Z. Stankovianska, Orbis Pictus Istropolitana 2019); Básničková abeceda (G. Starodubcev, Perfekt 2019); Hravo zdravo : príbeh jedného kráľovstva (H. Veselý, MarDur 2019); Abeceda psa Gordona (M. Vrkoslavová-Ševčíková, Perfekt 2019); Matematika pre prvákov (E. Dienerová, Aktuell 2020); Krištof Vrabec z prvej cé (M. Hlušíková, SPN - Mladé letá 2020); Nový slovenský jazyk : pre 2. ročník ZŠ : rozvíjanie špecifických funkcií žiakov s vývinovými poruchami učenia (D. Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana 2020); Slovenský jazyk 3 : nový slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ . prvý diel (Z. Stankovianska, Orbis Pictus Istropolitana 2020); Zábavný zošit pani Písmenkovej (SPN - Mladé letá 2020); graf. úpr.: Ako začať zbierať známky (Perfekt 2010); Dievčatko z veže (J. Bodnárová, Perfekt 2011); Ako vyzerajú čísielka (S. Antalová, ECO-AS 2011); O medvedíkovi bez mena (M. Lazárová, Slovart 2012); Koľko váži Matilda (J. Holub, Perfekt 2013, čes. Jas 2016); Starec, ktorý lietal (J. Milčák, TRIO Publishing 2014); Prázdniny so strýcom Rafaelom (V. Šikula, Albatros 2014); Záhada čarovného vajíčka (M. Šurinová, Trio Publishing, 2015); Čáry-máry fuk! (Z. Kulišková, Buvik 2016); Keď ťa chytím, tak ťa zjem! (J. Kollár, Ikar 2017); Rozšantená abeceda (D. Hlavatá, Fortuna Libri 2018); Rok Sivka ohniváka (T. Revajová, TRIO Publishing, 2018); Pán Nápad zachraňuje svet (J. Uličiansky, TRIO Publishing, 2021).

Literatúra o ilustrátorovi

ANOŠKINOVÁ, Viera: Cena Ľudovíta Fullu 2013 Jurajovi Martiškovi. In Revue Bibiana. 2013, roč. 20,  č. 4, s. 28. Dostupné na internete:

http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxx_4_2013.pdf ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

2010 Najkrajšie knihy Slovenska 2009 - Černík Ervín

          Najkrajšia detská kniha jesene - Ako začať zbierať známky

2011 Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Krajinka s koníkom

          Najkrajšia detská kniha jesene - Dievčatko z veže

2012 Najkrajšie knihy Slovenska 2011 - Ako vyzerajú čísielka

          Čestná listina IBBY za ilustrácie knihy Krajinka s koníkom

2013 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

          Najkrajšia detská kniha leta - Koľko váži Matilda

2014 Najkrajšia detská kniha jari - Prázdniny so strýcom Rafaelom

2015 Najkrajšia detská kniha jari - Záhada čarovného vajíčka

2018 Najkrajšie knihy Slovenska 2017 - Keď ťa chytím, tak ťa zjem!

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017

Odkazy na web

www.martiska.eu

revue Bibiana 2013


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Ako začať zbierať známky: príručka mladého filatelistu

Autori: text Miloš Ferko, ... [et al.] ; ilustr. Ladislav Jakubčo, Peter Uchnár, Namiko Uchnárová ; graf. upr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2010

Formát: 52 s. : fareb. ilustr., príl. ; 26 x 23 cm

ISBN: 978-80-8046-475-2

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2010 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Červík Ervín

Autori: text Andrea Gregušová ; ilustr. Juraj Martiška ; graf. upr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2009

Tlačiareň: Východoslovenské tlačiarne

Formát: 102 s. : fareb. ilustr. ; 24 x17 cm

ISBN: 978-80-8085-777-6

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2009 - Diplom

Kniha: Misia: Slovenskí saleziáni vo svete

Autori: text Peter Kubínyi ; graf. upr. Juraj Martiška ; fot. Alan Hyža

Vydavateľstvo: Don Bosco

Rok vydania: 2010

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 243 s. : fareb. fot. ; 29 x 23 cm

ISBN: 978-80-8074-113-6

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Diplom

Kniha: Krajinka s koníkom

Autori: text Marta Šurinová ; ilustr. Juraj Martiška, Maximka Martišková ; graf. upr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2010

Tlačiareň: Polygraf Print

Formát: 46 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 20 cm

ISBN: 978-80-8046-459-2

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Diplom; Čestná listina IBBY 2012 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: Dievčatko z veže

Autori: text Jana Bodnárová ; ilustr. Juraj Martiška ; graf. upr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2011

Tlačiareň: Tlačiareň P+M

Formát: 64 s. : fareb. ilustr. ; 15 x 20 cm

ISBN: 978-80-8046-560-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2011 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Ako vyzerajú čísielka

Autori: text Soňa Antalová ; ilustr. Juraj Martiška ; graf. upr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: ECO-AS

Rok vydania: 2011

Tlačiareň: Grafobal

Formát: 12 s. : fareb. ilustr. ; 21 x 15 cm

ISBN: 978-80-970599-1-0

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2011 - Diplom

Kniha: Vianočná pošta

Autori: text Daniel Hevier ; ilustr. Lucia Tallová ; graf. upr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: TRIO Publishing

Rok vydania: 2011

Formát: 55 s. : fareb. ilustr. ; 16 x 16 cm

ISBN: 978-80-89552-03-0

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2011 - Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Analfabeta Negramotná

Autori: text Ján Uličiansky ; ilustr. Vladimír Král ; graf. upr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: TRIO Publishing

Rok vydania: 2011

Formát: 93 s. : fareb. ilustr., príl. ; 24 x 18 cm

ISBN: 978-80-89552-01-6

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2011 - Najkrajšia detská kniha zimy, Najlepšia detská kniha zimy

Kniha: Koľko váži Matilda

Autori: text Jiří Holub ; ilustr. Juraj Martiška ; graf. upr. Juraj Martiška ; prel. Marta Hlušíková

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2013

Formát: 93 s. : fareb. ilustr. ; 20 x 17 cm

ISBN: 978-80-8046-615-2

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2013 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Divy Slovenska nielen pre deti, alebo, Vlastiveda ako lusk

Autori: text Ondrej Sliacky ; ilustr. Juraj Martiška ; graf. upr. Viera Fabianová ; fot. Ivan Lacika

Vydavateľstvo: Matica slovenská

Rok vydania: 2013

Formát: 160 s. : fareb. ilustr., fot. ; 28 x 22 cm

ISBN: 978-80-8128-078-8

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2013 - Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Prázdniny so strýcom Rafaelom

Autori: text Vincent Šikula ; ilustr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: Albatros

Rok vydania: 2014

Formát: 108 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 978-80-00-03329-7

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Ako skrotiť Drzú Soňu

Autori: text Jiří Holub ; ilustr. Juraj Martiška ; graf. upr. Juraj Martiška ; prel. Marta Hlušíková

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2014

Formát: 110 s. : fareb. ilustr. ; 20 x 17 cm

ISBN: 978-80-8046-668-8

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Starec, ktorý lietal

Autori: text Ján Milčák ; ilustr. Juraj Martiška, Maximka Martišková ; graf. upr. Waldemar Švábenský

Vydavateľstvo: TRIO Publishing

Rok vydania: 2014

Formát: 87 s. : fareb. il. ; 27 x 22 cm

ISBN: 978-80-8170-009-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najkrajšia detská kniha jesene, Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Záhada čarovného vajíčka

Autori: text Marta Šurinová ; ilustr. Alena Wagnerová ; graf. upr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: TRIO Publishing

Rok vydania: 2015

Formát: 77 s. : fareb. il. ; 24 x 18 cm

ISBN: 978-80-8170-016-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2015 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Divy Slovenska nielen pre deti II

Autori: text Ondrej Sliacky ; ilustr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Rok vydania: 2015

Formát: 141 s. : fareb. ilustr. ; 28 x 22 cm

ISBN: 978-80-8115-224-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2015 - Najlepšia detská kniha jesene

Kniha: Chlapec a červený dom

Autori: text Angelika Zöllnerová ; ilustr. Juraj Martiška ; prel. Róbert Gáfrik

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2016

Formát: 152 s. : čb. ilustr. ; 21 x 13 cm

ISBN: 978-80-8046-768-5

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2016 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Čáry-máry fuk!

Autori: text Zdenka Kulišková ; ilustr. Juraj Martiška ; graf. upr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2016

Formát: 62 s. : fareb. ilustr. ; 17 x 13 cm

ISBN: 978-80-8124-084-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2016 - Najkrajšia detská kniha zimy

Kniha: Keď ťa chytím, tak ťa zjem!: Veľká detektívna naháňačka myšiaka Tima a Cyrila

Autori: text Jozef Kollár ; ilustr. Juraj Martiška ; graf. upr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2017

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 63 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 20 cm

ISBN: 978-80-551-5444-2

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2017 - Diplom

Kniha: Ako sa Otko potkol o Fidlibuma

Autori: text Halka Marčeková ; ilustr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2018

Formát: 68 s. : fareb. ilustr. ; 20 x 20 cm

ISBN: 978-80-551-5986-7

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2018 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Starovek pod lupou: malá encyklopédia pre deti a ich zvedavých rodičov

Autori: text Marta Hlušíková ; ilustr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: Perfekt

Rok vydania: 2018

Formát: 251 s. : fareb. ilustr., fot. ; 21 cm

ISBN: 978-80-8046-902-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2018 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Rok Sivka ohniváka

Autori: text Toňa Revajová ; ilustr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: TRIO Publishing

Rok vydania: 2018

Formát: 94 s. : fareb. ilustr. ; 22 cm

ISBN: 978-80-8170-058-3

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2018 - Najlepšia detská kniha jesene; Čestná listina IBBY 2020 - Čestná listina IBBY za literárne dielo

Kniha: Pán Nápad zachraňuje svet

Autori: text Ján Uličiansky ; ilustr. Juraj Martiška

Vydavateľstvo: TRIO Publishing

Rok vydania: 2021

Formát: 86 s. : fareb. ilustr. ; 22 x 22 cm

ISBN: 978-80-8170-093-4

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2021 - Najlepšia detská kniha jesene

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>