SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Vincent Hložník

Vincent Hložník (*22.10.1919 Svederník - †10.12.1997 Bratislava)

Životopis

Narodil sa 22. októbra 1919 v Svederníku. Vyštudoval na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe u prof. F. Kyselu a J. Nováka. Pôsobil v Matici slovenskej a neskôr ako profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Vychoval celý rad významných ilustrátorov. Zomrel 10. decembra 1997 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Autor ilustroval viac ako tristo kníh. Za ilustračnú tvorbu pre deti získal v roku 1967 Cenu Fraňa Kráľa. Deformácia figúr a zvierat v ilustráciách navodzujúca dojem deštrukcie a nepokoja je vyvážená kontrastne  jasnejšie vymedzenými farebnými plochami. Autor sám priznáva inšpirácie a istý druh „odkresľovania“ z potuliek starou Bratislavou, z ktorej čerpal a použil detaily secesných domov a vežičiek, inokedy mu poslúžili kresby z antických váz, ktoré uplatnil vo svojich ilustráciách. Jeho ilustrácie sú prevažne kresby perom a kresby kolorované akvarelom, kombinuje v nich realistickú vecnosť, štylizáciu a fantáziu. Sú dynamické, nabité drámou a expresivitou. Umelec používal často perspektívu a nazeranie na obraz z rôznych uhlov, čo spôsobovalo zvyčajne aj zámernú deformáciu tvárí a postáv. Odevy figúr sú až ornamentálne štylizované pevnou krivkou, línie tieňuje  a priznáva drapérii strnulú statickosť, aby dokázal nádheru látky. Táto až takmer technicky architektonická kresba síce potláča dynamiku výjavu, tú však dosahuje už spomínaným nakláňaním obrazu z rôznych strán. Vytvára tak atypické priehľady, akoby sa respondent pozeral na situáciu kľúčovou dierkou. Jeho tvorba sa však neorientovala len na ilustráciu pre deti, hoci sa jej venoval prednostne. Vincent Hložník, národný umelec, venoval na Národný poklad SR sto svojich obrazov, ktoré boli vystavené v SNG.
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venoval maľbe a voľnej grafike.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Arabské rozpávky (J. Irmler, O. Trávníček 1943); Čarovné kvety (Matica slovenská 1943); Andersenove rozprávky (H. Ch. Andersen, O. Trávníček 1945); Bambi (F. Salten, Matica slovenská 1946); Furko Murko a iné rozprávky (M. Hranko, O. Trávníček 1946); Severské rozprávky (Š. Koperdan, O. Trávníček 1947); Prostonárodné slovenské povesti, 1. zv. (P. Dobšinský, Matica slovenská 1947); Indické rozprávky (Š. Koperdan, O. Trávníček 1948); Nosáčkove dobrodružstvá (C. Collodi, Tranoscius 1948); Kórejské rozprávky (N. G. Garin-Michajlovskij, SNDK 1953); Slávikove husličky (H. Ponická, SNDK 1953, Mladé letá 1957); Maľovaná abeceda (J. Smrek, SNDK 1954, Mladé letá 1958); Pod belasou oblohou (M. Rázusová-Martáková, SNDK 1955, Mladé letá 1961); V šírom poli zámoček (S. Maršak, SNDK 1956, Mladé letá 1960); Gulliverove cesty (J. Swift, SNDK 1956, Mladé letá 1959); Rozprávky (H. Ch. Andersen, SNDK 1956, Mladé letá 1958); Machule (J. Smrek, Slovenský spisovateľ 1956); Granátové jablko (M. R. Ánand, Mladé letá 1957); Povesti a báje (Š. Žáry, Mladé letá 1957); Príhody Olivera Twista (Ch. Dickens, Mladé letá 1958); Príbehy z Tisíc a jednej noci (SVKL 1958); Robinson Crusoe (D. Defoe, Mladé letá 1959); Na Mars a späť (M. Ferko, Mladé letá 1960); Čarodejníkov učeň (J. W. Goethe, Mladé letá 1961); Mačkin dom (S. Maršak, Mladé letá 1961); Dobrodružstvá baróna Münchhausena (G. A. Bürger, Mladé letá 1961); Ježkovci (M. Hranko, Mladé letá 1962); Ílias (Homér, Slovenský spisovateľ 1962, Mladé letá 1973); Legenda o Ulenspieglovi (Ch. de Coster, Smena 1963); Jasietka (M. Ďuríčková, Mladé letá 1963); Rozprávky z púšte a mora (W. Hauff, Mladé letá 1965); Odysea (Homér, Slovenský spisovateľ 1966); Nevedkove dobrodružstvá (N. Nosov, Mladé letá 1967); Padišachova dcéra (Mladé letá 1967); O kaštieli v šírom poli (A. Habovštiak, Východoslovenské vydavateľstvo 1968); Palček a obor (Mladé letá 1969); Čierny vlas (D. Banga, Východoslovenské vydavateľstvo 1969); Z orieška kráľovnej Máb (E. Vrchlická, Mladé letá 1971); Nevedko v Slnečnom meste (N. Nosov, Mladé letá 1972); U nás v Kocúrkove (O. Preussler, Mladé letá 1974); Vodníkove zlaté kačky (V. Majerík - P. Glocko, Mladé letá 1975); Haló, hľadá sa braček (E. Gašparová, Mladé letá 1975); Poučné príbehy (P. Alfons, Mladé letá 1976); Slovenské povesti (M. A. Huska, Mladé letá 1979); Snežienka (H. Ch. Andersen, Mladé letá 1981); Slovo o pluku Igorovom (Mladé letá 1986); Svätográlske legendy (V. Beniak, Spolok sv. Vojtecha 1992); Kráľ Maťko Prvý (J. Korczak, Spolok sv. Vojtecha 1993).

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 24-34.

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 72-73.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Vincent Hložník. Dušan Šulc. Výber z knižnej tvorby 1942 – 1992 [Katalóg]. Martin : Turčianska galéria, 1993. 48 s. ISBN 80-88686-00-8.

PETRÁNSKY, Ľudovít: Vincent Hložník.  Bratislava : Slovenský Tatran, 1997. 391 s. ISBN 8022204684.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998. III.  H. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1999, s. 178-180. ISBN 80-86171-03-5.

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

BREIER, Pavel: Vincent Hložník. Bratislava: Petrus 2005. 156 s. ISBN 80-88939-90-9.

VESELÝ, Marián: Vincent Hložník. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 42-47. ISBN 978-80-89222-57-5.

BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 54-59. ISBN 978-80-89222-75-9.

MAZÚR, Vincent: Vincent Hložník. Žilina : Považská galéria umenia 2009. 136 s. ISBN 978-80-88730-72-9.

PETRÁNSKY, Ľudovít: Vincent Hložník: posolstvá a vízie. Bratislava : Galéria Nedbalka 2014. 126 s. ISBN 978-80-971269-8-8.

ROLL, Dušan: Vincent Hložník a detská kniha. In Bibiana. 1997, roč. 5, č. 3-4, s. 69-70. Dostupné na internete:  <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikv_3-4_1997.pdf >. ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1958 David E Bright Foundation Award, XXIX Venice Biennale, Benátky, Taliansko
1959 Strieborná medaila IBA, Lipsko, NDR
1962 Cena vydavateľstva Mladé letá 1961 za knihu Mačkin dom

1963 Slovenská cena za grafiku a knižnú ilustráciu
1966 Cena vydavateľstva Mladé letá 1965 za knihu Rozprávky z púšte a mora

1967 Cena Fraňa Kráľa 1966 za ilustrácie pre deti a mládež

1970 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1969 za knihu Palček a obor

1972 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1971 za knihu Z orieška kráľovnej Mab

1976 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1975 za knihu Vodníkove zlaté kačky

1984 Čestná listina IBBY za knihu Snežienka

1987 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1986 za knihu Slovo o pluku Igorovom

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1969

Odkazy na web

Muzeum.sk
Wikipédia
Osobnosti.sk

Teraz.kultura

Nedbalka

Pravda.sk

Knižnica

totojegaleria.sk


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Snežienka

Autori: text Hans Christian Andersen ; ilustr. Vincent Hložník ; prel. Jaroslav Kaňa

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1981

Formát: 145 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

Ocenenia: Čestná listina IBBY 1984 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>