SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Štefan Cpin

Štefan Cpin (*11.09.1919 Olcnava - †02.09.1971 Modra)

Životopis

Narodil sa 11. septembra 1919 v Olcnave pri Spišskej Novej Vsi. Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u prof. M. Schurmanna a G. Mallého. Zomrel 2. septembra 1971 v Modre

Charakteristika ilustračnej tvorby

Významný slovenský ilustrátor, maliar, kresliar a grafik výtvarne spracoval množstvo leporiel, veršíky a príbehy zo života detí, zbierky ľudovej slovesnosti a rôzne žánre rozprávkových kníh. V rozprávkových námetoch bohato rozvíjal fabulu a obsah umocňoval dekoratívnosťou, v príbehoch a veršoch pre najmenšie deti volil optimistický tón, humor, grotesku, v leporelách uplatnil prvky blízke hravosti a sumárnosti detskej kresby. Dôrazom na poetiku ozvláštnil prístup ilustrovania kníh so sociálnou tematikou a príbehy s detským hrdinom. V literárnych žánroch ľudovej slovesnosti inšpiráciu folklórom podával vo svojráznej typológii. V technickej oblasti prejavil výnimočnú zručnosť v kresbe ceruzkou, perom a štetcom. Originalita autora sa prejavila v akvarelovej improvizácii, kde dosiahol majstrovstvo lyrickým ladením tónov. Dominuje u neho figurálna tematika z ľudového prostredia. To sa stalo najvýpovednejšou hodnotou v jeho ilustračnej tvorbe. Výjavy na jednej strane mierne štylizuje, priznáva im zámerne neprirodzené oblé tvary, inokedy sa figúra približuje viac k realizmu, aby zas inde demonštroval istú dávku deformného naivizmu. Obrazy lemuje spravidla dekoratívnym geometrickým ornamentom, ktorý výjav kompozične uzatvára a dáva mu svoj jednoznačný rámec. Spravidla biela plocha v pozadí umocňuje vzdušnosť ilustrácie, ktorá je už aj tak daná ľahkosťou akvarelovej techniky.    
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia 

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby pre deti sa venoval maľbe, kresbe a grafike.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

O zlatom vtáčkovi (J. Sedlák, P. Gardelán 1945); Princ z bieleho zámku (K. Svoreňová, P. Gardelán 1945); Zlaté kráľovstvo (K. Svoreňová, P. Gardelán 1945); Kocúr Žmurko (Timrava, P. Gardelán 1946); Rozprávky o zvieratkách (K. Izakovič, P. Gardelán 1946); Slnečný voz a iné rozprávky (M. a J. Dub, Spolok sv. Vojtecha 1946); Vo víchre (Z. Dônčová, Spolok sv. Vojtecha 1946); Tisíc a jedna noc (T. Kunst, P. Gardelán 1947); Slovanské rozprávky (M. a J. Dub, Spolok sv. Vojtecha 1947); Janko Hraško (M. Ďuríčková, P. Gardelán 1947, Bohumil Buocik 1948, Mladé letá 1972); Rozprávky z hôr (Ľ. Ondrejov, Mier 1947); Deväť krkavcov a iné rozprávky (M. Dubová, Spolok sv. Vojtecha 1947); Chalúpka strýčka Toma (H. B. Stowe, Bohumil Buocik 1948, Bratstvo-Jednota Nový Sad 1952); Poslední Indiáni (G. Fabian, Obzor 1949); Hôrna žienka (S. Kovanda, Práca 1949); Poklad v jaskyni (A. Dobrota, Štátne nakladateľstvo 1949); Amurské rozprávky (D. Nagiškin, Štátne nakladateľstvo 1950); Jano (F. Král, Smena 1951, Mladé letá 1967, Ikar 2002); O veľkej repe (M. Haštová, Smena 1951); O dvanástich mesiačikoch (B. Němcová, Smena 1952); Z veršov pre deti (Ľ. Podjavorinská, Smena 1952); Mladé letá (M. Kukučín,  SNDK 1953, Mladé letá 1957); Radosť deťom (E. Šmatláková, SNDK 1954, Mladé letá 1959); Čačky-hračky (K. Bendová, SNDK 1954); Prvý ven­ček (M. Rázusová-Martáková, SNDK 1954, Mladé letá 1957); Tri rozprávky (P. Jilemnický, SNDK 1954); Tri bili, štyri bili (E. Chmelová, SNDK 1955); Hoja, Ďunďa, hoja (M. Rázusová-Martáková, SNDK 1956); Soľ nad zlato (E. Pauliny, SNDK 1956); Čenkovej deti (F. Král, Mladé letá 1956, Ikar 2002); Druhý venček (M. Rázusová-Martáková, Mladé letá 1957); Tancovala cvikla s dyňou (E. Gašparová, Mladé letá 1957); Hop, hop, na koníčku (M. Rázusová-Martáková, Mladé letá 1959); Utopený mesiačik (E. Čepčeko­vá, Mladé letá 1959); Verše (Ľ. Podjavorinská, Mladé letá 1959); Veľký Lin a Malý Lin (Tchien-i Čang, Mladé letá 1960); Preletel vták cez slatinské vŕšky (M. Ďuríčková, Mladé letá 1960); Čuk a Huk (A. Gajdar, Mladé letá 1961)); Studnička pod vŕbou (J. Číž, Slovenský spisovateľ 1962); Košíček plný básničiek (J. Pavlovič, Mladé letá 1962); Hopulienky, hop hop hop (M. A. Huska, Mladé letá 1962); Doktor Jajbolíto (K. Čukovskij, Mladé letá 1964); Drevený trón (G. Vlčev, Mladé letá 1964); Rozprávky o praotcovi klokanovi a iných zvieratkách (R. Kipling, Mladé letá 1964); Pán horár má za klobúkom mydleničku (V. Šikula, Mladé letá 1965); Prázdniny so strýcom Rafaelom (V. Šikula, Mladé letá 1966); Tak chlapci rástli (J. Mihál, Mladé letá 1966); Lišiak Šibal (M. Krno, Mladé letá 1966); Na slobode a v nevoli (V. Bianki, Mladé letá 1967); Strieborná kniha rozprávok (B. Němcová, Pravda 1968, Spektrum 1990, DLX 2002); Pablito (K. Reicheis, Mladé letá 1969); S flintou pod kabátom (L. Kuchta, Mladé letá 1969); A ja som už veľká (E. Čepčeko­vá, Mladé letá 1969), Zlatá kniha rozprávok (B. Němcová, Pravda 1970); Kubulo a Kubo Kubikulo (V. Vančura, Mladé letá 1970); Išiel capko na jarmok (M. A. Bulatov, Mladé letá 1970); Hop, cup, na nôžky (M. Haštová, Mladé letá 1971); Modré z neba (Š. Moravčík, Lienka 1995).

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 96-107.

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 64-65.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997.  I.  A – Č. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 274-275. ISBN 80-86171-00-0.

BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 49-53. ISBN 978-80-89222-75-9.

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. 2. dopl. vyd. Zost. Ondrej Sliacky. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 55-56. ISBN 978-80-89222-64-3.

KORDOŠOVÁ, Gita: Aktuálnosť Štefana Cpina. In Zlatý máj. 1989, roč. 33, č. 8, s. 480-483.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1965 Cena vydavateľstva Mladé letá 1964 za knihu Drevený trón

1969 Cena Fraňa Kráľa 1968 za ilustrácie pre deti a mládež

1970 Cena Cypriána Majerníka (in memoriam) za knihu Zlatá kniha rozprávok
1973 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1972 za knihu Strieborná kniha rozprávok
1978 Zlaté slniečko

Odkazy na web

dartesro.sk

totojegaleria.sk

revue Bibiana 2003


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>