SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Ľudovít Fulla

Ľudovít Fulla (*27.02.1902 Ružomberok - †21.04.1980 Bratislava)

Životopis

Narodil sa 27. februára 1902 v Ružomberku. Študoval na súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave, neskôr prešiel na Umelecko-priemyslovú školu v Prahe k prof. Františkovi Kyselovi. Pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave kde viedol oddelenie monumentálnej maľby (1948-1950). Zomrel 21. apríla 1980 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Umelec bol spoluzakladateľom a profesorom bratislavskej Strednej školy umeleckého priemyslu. Inšpiratívna platforma autora bola orientovaná na ľudovú národnú tradíciu. Jeho ilustrácie sú symbiózou originálneho výtvarného náhľadu, prehľadnou jednoduchosťou, ojedinelosťou výtvarnej výpovede postavenej na objavnej koncepcii a modernou výtvarnou interpretáciou literárneho diela. V jeho ilustráciách sa odráža tradícia, ľudová slovesnosť, náklonnosť k básni a piesni. Autora považujeme za klasika slovenskej rozprávkovej ilustrácie. Jeho ilustrácie majú dve výrazné polohy - prezentujú sa cyklom farebných kompozícií a cyklom perokresieb na neutrálnej okrovej podtlači. Zatiaľ čo perovky sa vyznačujú vnútornou dynamikou, krehkosťou a zároveň i štylizáciou figúrok do grotesknej roviny, sýto farebné ilustrácie sú charakteristické plošnosťou obrazu a strnulou statikou, ktorá navodzuje dojem výrezu divadelnej scény tzv. „kukátka“ a vskutku sú orámované oponou, alebo vyzdobené kvetinovou „bordúrou“ zväčša ruží. Tieto tendencie sa objavili u výtvarníka už v maľbe a neskôr ich uplatňoval v ilustráciách. V nich dosahuje istý druh uvoľnenosti, postrádať závislosť od reality a približujú sa efektu dekoratívnosti. Zjavný je aj vplyv kubizmu. Originalita jeho ilustrácií je vo finálnom tvare symbiózou slovesných, výtvarných i hudobných podnetov, obsiahnutých v ľudovej tradícii.
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venoval kresbe, maľbe, scénografii, monumentálnej maľbe a grafike.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Veršíky pre maličkých (Ľ. Podjavorinská, 1930); O vtáčkoch-letáčkoch (V. Ries, Spolok sv. Vojtecha 1933); Rozprávka o Umbíkoch Macúrikoch (J. Balko, Spolok sv. Vojtecha 1935, 1948); Ivkova biela mať (J. Bodenek , Matica slovenská 1945); Trpaslíkov poklad (M. Príbus, Matica slovenská 1948); Soľ nad zlato (B. Němcová, Smena 1952, Mladé letá 1960); Slovenské rozprávky (E. Chmelová, SNDK 1953, 1955); Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (M. Rázusová-Mar­táková, SNDK 1954, Mladé letá 1959, 1967, Tatran 1984 a 1985 (v 2 dieloch)); Na veselej posiedke (M. Rázusová-Martáková, SNDK 1956, Mladé letá 1959); O dvanástich mesiačikoch (S. J. Maršak, SNDK 1956); Janko Hraško a iné rozprávky (E. Pauliny, Mladé letá 1957, 1968, 1959); Slovenské rozprávky (P. Dobšinský, Mladé letá 1961, 1962, 1966, 1968); Trojruža (P. Dobšinský, Mladé letá 1963, 1973, 1977, 1981, 1986, 1989, Tercia 1995, Buvik 2004, 2007, 2015); Čítanka pre štvrtý ročník základnej deväťročnej školy (E. Klocová, SPN 1964); Spevník pre 5. ročník základných deväťročných škôl (Š. Kantor, SPN 1965, 1967, 1968, 1976); O veternom kráľovi. O troch grošoch (P. Dobšinský, Mladé letá 1965); Varila myšička kašičku (Mladé letá 1965, 1967, 1974, 1977, 1987, Buvik 1997, 2002, 2008, 2013); Tři kaštanoví koně a jiné prózy (M. Figuli, Odeon 1971); Slovenské rozprávky I (P. Dobšinský, Mladé letá 1971, 1974, 1975, 1980, 1983, 1985, 1990, 1995, Ikar 2000); Slovenské rozprávky II (P. Dobšinský, 1970, 1972, 1976, 1983, 1985, 1990, Ikar 2000); Fulla deťom (Mladé letá 1973, 1979, 1982); Kolíska spieva deťom (M. Rúfus, Tatran 1974); Na veselej posiedke : Obrázky národného umeca Ľudovíta Fullu (M. Rázusová, Mladé letá 1977); Zlatá kniha rozprávok Pavla Dobšinského (Mladé letá 2000, 2001).

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 7-23.

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 66-67.

FULLA, Ľudovít: Okamihy a vyznania. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1983. 335 s.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

ILEČKOVÁ, Silvia: Ľudovít Fulla : knižná tvorba. Martin : Matica slovenská, 1996. Nestr. ISBN 80-7090-382-1.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998. II.  D – G. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 311.-312. ISBN 80-86171-02-7.

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

BAJCUROVÁ, Katarína  a kol.: Fulla 2002.  Bratislava : SNG, 2002. 207 s. ISBN 80-8059-060-5.

MIKOLAJ, Dušan: Majstri štetca. Bratislava : Perfekt, 2002, s. 66-67. ISBN 80-8046-214-3.

DORICOVÁ, Dana: Fullov svet fantázie, čara a poézie rozprávok. In Zborník Slovenského národného múzea. Etnografia, ročník XCVI - 2002. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2002, s. 111-122. ISSN 0139-5475.
VESELÝ, Marián: Ľudovít Fulla. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 36-41. ISBN 978-80-89222-57-5.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s.42-47. ISBN 978-80-89222-75-9.
BAJCUROVÁ, Katarína: Ľudovít Fulla. Bratislava : Petrus; Slovart, 2009. 374 s. ISBN 978-80-8085-876-6.

KRIŠKA, Fedor: Maľovaný rozprávkar. In Bibiana. 2008, roč. XV,  č. 4, s. 21-24. Dostupné na internete: 
< http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxv_4_2008.pdf>. ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1966 Cena Fraňa Kráľa 1965 za ilustrácie pre deti a mládež
1976 Čestný diplom Hansa Christiana Andersena
1966 Cena ČÚKK v súťaži Československé najkrajšie knihy 1965 za knihu Varila myšička kašičku
1971 Československé najkrajšie knihy 1970 - Slovenské rozprávky II.

1973 Cena SÚKK v súťaži Československé najkrajšie knihy 1972 za knihu Okamihy

 Národný umelec, dvojnásobný laureát Štátnej ceny

Odkazy na web

Wikipedia.sk 

Osobnosti.sk 
abknižnica.sk

revue Bibiana 2003


Red.: Mgr. E. Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>