SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Ľubomír Kellenberger

Ľubomír Kellenberger (*23.11.1921 Bratislava - †13.04.1971 Bratislava)

Životopis

Narodil sa 23. novembra 1921 v Bratislave. Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a neskôr na výtvarnom oddelení Českého vysokého učení technického v Prahe u Cyrila Boudu. Zomrel 13. apríla 1971 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Autor bol formovaný veľkomestským prostredím Bratislavy a vinohradníckym prostredím Modry. Vyjadroval sa ceruzkou, perom, sporadicky štetcom. Zameriaval sa predovšetkým na základnú stavbu a vierohodnosť ľudí a vecí, ale najmä na pohyb, dejové vzťahy, typický detail a celkovú náladu. Uplatňoval zmysel pre humor, paradox a živú prostotu výjavu. Uprednostňoval svieže, takmer reportážne zábery z ulíc, kaviarní, pracovísk z civilizovanej krajiny. Jeho prvé ilustrácie z konca 40. rokov nadväzovali na kaligrafický lyrizmus českej ilustrácie, začiatkom 50. rokov preberal viac realistického detailu a začal pracovať s farbou. Ako jeden z najfrekventovanejších slovenských ilustrátorov sa venoval klasickým dielam svetovej literatúry (Robinson Crusoe, Gulliverove cesty, Dobrodružstvá Huckleberryho Fina) a prózam Ľ. Ondreja pre mládež (Zbojnícka mladosť, Príhody v divočine). Ako študent uverejňoval novinové kresby a karikatúry, neskôr sa venoval ilustrácii, grafike a napokon technikám kolorovanej kresby, farebnej grafiky a tapisérie.
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venoval voľnej grafike, kresbe a tvorbe tapisérií.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Klub Pickwickovcov : román . I. a II. sväzok (Ch. Dickens, Obroda 1949); Oliver Twist (Ch. Dickens, Tatran 1949); Gulliverove cesty (J. Swift, Tatran 1950); Slovenčina : učebnica a cvičebnica slovenského jazyka pre 3. postupný ročník národných škôl . 2. diel (P. Bernáth, Štátne nakladateľstvo 1951); Naše hračky (J. Andel, Smena 1952); Hanka ide do škôlky (M. Dranačková, Slovenské nakladateľstvo detskej knihy 1953); Tartarinove príhody (A. Daudet, Tatran 1950, SNDK 1956); Robinson Crusoe (D. Defoe, Tatran 1951); Zbojnícka mladosť (Ľ. Ondrejov, Slovenský spisovateľ 1951, SNDK 1953, Mladé letá 1957, 1961, 1969, 1974, 1979, 1984, 1990, Tatran 1982, Ikar 2002); Tom Sawyer a jeho dobrodružstvá (M. Twain, SNDK 1953, Mladé letá 1957, 1977); Kozliatka (M. Rázusová-Martáková, SNDK 1954, Mladé letá 1957, 1958, 1975, Buvik 1993, 1996,  2000, 2002, 2005, 2009, 2016); Dobrodružstvá Huckleberryho Finna (M. Twain, SNDK 1954, Mladé letá 1957, spol. vyd. Tom Sawyer, Huckleberry Finn: Mladé letá 1977); Zo starej horárne (M. Haštová, SNDK 1955, Mladé letá 1963, 1970, 1979); Horou pieseň šumí (J. Horák, SNDK 1956); Príhody v divočine (Ľ. Ondrejov, Slovenský spisovateľ 1956, 1958, 1968, Mladé letá 1975, 1983, Ikar 2003); Lietajúca trieda (E. Kästner, Mladé letá 1957); Emil a detektívi (E. Kästner, Mladé letá 1958, 1963, 1973); Kmotrovia figliari (Ľ. Podjavo­rinská, Mladé letá 1958); Pri zakliatej rieke (R. Moric, Mladé letá 1958); Odkedy sa pes s mačkou nenávidia : čínska rozprávka (Mladé letá 1960); Rozprávky z hôr (Ľ. Ondrejov, Mladé letá 1963, 1972, 1981, 1982); Su-su od Nebeského mosta (H. Thürk, Mladé letá 1963); Dieťa divočiny (K. M. Rawlingsová, Mladé letá 1964, 1971, 1988); Novoročné pozdravy (Ľubomír Feldek, Mladé letá 1964); Čítanka pre 6. ročník ZDŠ pre nepočujúcich (G. Slaninka, SPN 1965); Sidrach príde o týždeň (M. Dejong, Mladé letá 1965); Dobrodružstvá chýrneho piráta, kapitána Singletona (D. Defoe, Mladé letá 1966); Môj železný kôň : vietnamské poviedky (V. Lehotský, Smena 1967); Chlapec z broskyne (Mladé letá 1969); Capko Jožko (U. Wülfelová, Mladé letá 1971); Z kalicha ibišového kvetu (Mladé letá 1972); Na motýlích krídlach (Ľ. Feldek, Mladé letá 1973); Volanie lesa (J. Horák, Mladé letá 1985); Kvadakum, hadakum, alebo knižka za všetky drobné (Š. Moravčík, Mladé letá 1986); Africký zápisník (Ľ. Ondrejov, Mladé letá 1988); Ako sa čertík Froliš dostal z pekla (Ľ. Zúbek, Vydavateľstvo SSS 1995).

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 108-118.

VRANA, Anton: Ľubomír Kellenberger. Bratislava : Tatran, 1984. 224 s.
KORDOŠOVÁ, Gita: Ľubomír Kellenberger [Katalóg]. Bratislava : Slovenská národná galéria, 1986. Nestr.
KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2000. V.  Ka - Kom. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2000, s. 153-154. ISBN 80-86171-05-1.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 60-65. ISBN 978-80-89222-75-9.

BRATHOVÁ, Barbara: Pocta Ľubomírovi Kellenbergerovi. In Bibiana. 1996, roč. 4, č. 2, s. 69-72. Dostupné na internete:  http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikiv_2_1996.pdf.  ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1971 Cena Fraňa Kráľa 1970 za ilustrácie pre deti a mládež
1972 Cena Cypriána Majerníka In memoriam

1973 Cena v súťaži Československé najkrajšie knihy 1972 za knihu Z kalicha ibišového kvetu

Odkazy na web

dobrenoviny.sk

eantik.sk

totojegaleria.sk

revue Bibiana 2006

revue Bibiana 2016


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>