SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Jaroslav Vodrážka

Jaroslav Vodrážka (*28.11.1894 Praha - †09.05.1984 Praha, Česká republika)

Životopis

Narodil sa 28. novembra 1894 v Prahe. Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v prahe a následne na Akadémii výtvarných umení v Prahe, na grafickom oddelení u prof. Maxa Švabinského. Pôsobil ako profesor kreslenia na gymnáziu v Benešove, Tábore a v Martine. Po roku 1939 sa vrátil do Prahy, kde v roku 1984 zomrel.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Autor patrí k osobnostiam zakladateľského významu v tvorbe slovenskej krásnej knihy a krásnej knihy pre deti. V rokoch 1923 – 1939 pôsobil v Martine, spolupracoval na edičných programoch Matice slovenskej, s časopisom pre deti pod názvom Slniečko a viedol aj typografické kurzy. Spoluprácu s Maticou slovenskou obnovil v roku 1945 a zároveň aj s vydavateľstvom Mladé letá, ktoré sa orientovalo na vydávanie kníh pre deti a mládež. Ilustračná tvorba sa stala dominantnou zložkou jeho tvorby. Výrazovým prostriedkom mu boli kolorované kresby gvašom, alebo akvarelom, ktoré majú charakter žánrových výjavov. Do centra pozornosti príbehov dával zvieratká s optimistickým výrazom v humorných situáciách. Situoval ich do ľudských prostredí a „obliekal“ im civilné šaty vtedajšej módy, čím ich približoval súčasníkom. Jeho postavičky sa stali obľúbenými a populárnymi u detských čitateľov. Vo svetoch zvierat vytváral ich malé intímne prostredia, ktoré však mali charakter ľudských prostredí. Tým ich malým respondentom približoval a scivilňoval im ich existenciu. Zajko mal svoj reálny dom pod stromom s reálnym nábytkom, mal svoju kanceláriu, aj svoj reálny ľudský odev. Jednoducho svet zvierat akoby nahradil svet ľudí, lepšie povedané zvieratká sa implantovali do toho človečieho. Celý príbeh sa tým respondentovi sympaticky priblížil a zvieratko sa stalo rovnocenným pendantom k človeku.    
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustrácie sa zaoberal maľbou, grafikou,bol spisovateľom a pedagógom a aj sám písal knihy pre deti.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Zlaté perličky pre dobré detičky (G. Uram-Podtatranský, Tranoscius 1926); Čarodejná kapsa (R. Klačko, Matica slovenská a O. Trávníček 1930); Ježkovci (M. Hranko, Matica slovenská a O. Trávníček 1930, Slovenský spisovateľ 1958); Smelý zajko (J. C. Hronský, Matica slovenská a O. Trávníček 1930, 1938, Mladé letá 1967, 1968, 1970, 1977, 1978, 1991, 2002, 2005, 2008, SPN-Mladé letá 2015); Čítanka pre šiesty, siedmy a ôsmy ročník ľudových škôl (J. Ballo, Matica slovenská v komisii u firmy Komenský Bratislava 1930); Smelý zajko v Afrike (J. C. Hronský, Matica slovenská 1931, 1944, Mladé letá 1970, 1974, 1978, 1991, 2001, 2004, 2009, SPN - Mladé letá 2012, 2017); Askyr : povesť o sajanskom soboľovi (V. Bianki, Matica slovenská 1931); Biely tuleň (R. Kipling, Matica slovenská 1931); Kráľ Svätopluk : dráma v troch dejstvách (I. Stodola, Matica slovenská 1931); Slniečko : šlabikár a prvá čítanka (J. Ballo, Matica slovenská v komisii u firmy Komenský, Bratislava 1931, 1933, 1934); Zakopaný meč (J. C. Hronský, Matica slovenská 1931); Brondove rozprávky (J. C. Hronský, U nás 1932); Zábavky strýca Kurkovského (J. Cíger Hronský, Unás 1932); Sokoliar Tomáš (J. Cíger Hronský, Matica slovenská 1932, 1937); Budkáčik a Dubkáčik (J. C. Hronský, Matica slovenská 1932, 1939, 1944, 1975); Kde bolo, tam bolo (P. Prídavok, Academia 1932); Najkrajšie slovenské rozprávky (P. Prídavok, Academia 1932); Podpolianske rozprávky (J. C. Hronský, Matica slovenská 1932); Indiáni (P. Chlebnikov, Matica slovenská 1932); Kde bolo, tam bolo : slovenské rozprávky (P. Prídavok, Bratislava : Academia 1932); Naša reč : cvičebnica slovenského jazyka pre ľudové školy : pre 2. školský rok . diel 1. (J. Schultz, Bratislava : Komenský 1932); Naša reč : cvičebnica slovenského jazyka pre ľudové školy : pre 2. školský rok . diel 3. (J. Schultz, Bratislava : Komenský 1932); Dvanásť do tucta : nové rozprávky z kopaníc (Z. Zguriška, Matica slovenská 1932); Tri perá z draka (P. Dobšinský, L. Mazáč 1933); Na ďalekom Oceáne : kapitán James Cook (N. Čukovskij, Matica slovenská 1933, 1934); Deti z podzemia (V. G. Korolenko, Matica slovenská 1933, 1934); Hore grúňom dole grúňom (M. Rázusová-Martáková, Matica slovenská 1934, 1943); Rosnička (M. Hranko, Trávniček 1935); Život a príhody šimpanzky (F. A. Ossendowski, Matica slovenská 1935); Strieborná kavka (F. Svoboda, Matica slovenská 1935); Strýcovo vrtienko (J. C. Hronský, Matica slovenská 1935); Bankrot malého Jacka : román (J. Korczak, Praha Bratislava : Leopold Mazáč 1935); Naša radosť : počtovnica pre I. postupný ročník ľudových škôl : podľa učebnej osnovy z 10. VII. (Michal Šteinhíbel, Bratislava : Komenský 1936, 1942); Klásky : doplnkové čítanie pre nižší stupeň slovenských ľudových škôl (J. Heřmanská, Čsl. Graf. Unia 1936); Za otcom : poviedka zo života slovenského drotárika (T. Kunst,  Čsl. Graf. Unia 1936); Detský kútik Slovenského Družstevníka (Praha : Slovenský výchovný fond Ústredného sväzu čsl. družstiev 1936); Africký zápisník (Ľ. Ondrejov, Matica slovenská 1936); Sokoliar Tomáš : historia z dávnych čias z hôr novohradských, zo zámku jeho milosti pána Baláža na hrade (J. C. Hronský, Praha : Állami Kiadóhivatal 1936, Matica slovenská 1937); Piráti : Veselé príhody siedmich dobrodruhov (J. Vodrážka, Matica slovenská 1937, Mladé letá 1971); Zlatovlasá sestra (J. C. Hronský, Matica slovenská 1937); Hašík a Pašík na vandru : veselé příhody dvou prasátek (J. C. Hronský, Praha : Josef Hokr 1937); Veselo do sveta (E. Vodrážková, Matica slovenská 1937); Z pokladnice slovenských ľudových rozprávok (P. Prídavok, Bratislava : Academia 1938); Pre život : čítanka pre 6., 7. a 8. postupný ročník slovenských ľudových škôl (P. Prídavok, Československá grafická Unia úč. spol. 1938); Ivkova biela mať (J. Bodenek, Matica slovenská 1938, Osveta 1998); O strašiakovi (Matica slovenská 1939); Ghiţişor şi Sfredeluş : purceii năsdrăvani (J.C. Hronský, Bucureşti : Gorjan 1943); Rozprávky statočných detí (R. Jilemnická, Pravda 1946); Veľkonočné radosti (J. Dolina, Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská 1946); Rozprávky statočných detí (R. Jilemnická, Pravda 1946); Z čarovného sveta (D. Štubňa-Zámostský, Bratislava Turčiansky Sv. Martin : Ján Horáček 1947); Knižka najmenších (Bratislava : Ján Horáček 1947); Říkám, říkám, říkadlo... (Praha : K. Synek 1947); Kdepak - copak (Hořice : František Erbert 1947); Čože kdeže (J. Vodrážka, J. Horáček 1948); Mravčekove dobrodružstvá (V. Bianki, Matica slovenská 1948); Rozprávky o zvieratkách (J. Vodrážka, J. Horáček 1948); Šleptáčik (C. Chorváth, Bratislava : Ján Horáček 1948); Kamenný kvietok (P. P. Bažov, Pravda 1949); Lomidrevo : veršovaná rozprávka (R. Brtáň, Tatran 1950); Staré povesti české (A. Jirásek, Štátne nakladateľstvo 1951); Ruskí bohatieri (I. Karnauchová, Smena 1952); Liška a drozd (A. N. Tolstoj Osveta 1953, 1958); Turčín Poničan (S. Chalupka, SNDK 1954); Rozprávky (L. N. Tolstoj, Slovenské nakladateľstvo detskej knihy 1954); Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovanky (E. Chmelová, SNDK 1955, Mladé letá 1958, 1983, 1987, 1993, 2001, 2004, 2013); Zbojnícka pieseň (1955); Tři holoubci (J. Bodenka, Slovenský spisovateľ 1956); Múdry Maťko (O. Dobšinská, Osveta 1956); Starý Bodrík a vlk (P. Dobšinský, Osveta 1956, 1957); Neposlušné kozliatka (S. Ormis, Osveta 1956); Ondríkovi priatelia (J. Vodrážka, E. Vodrážková ; V. Sagová, Mladé letá 1956, 1957, 1984); Veselé norské pohádky (P. Ch. Asbjörnsen, Státní nakladatelství technické literatury 1957); Nyuszi és a róka (M. Ďuríčková, Mladé letá 1957); Div a zázrak (M. A. Bulatov, SNDK 1956, Mladé letá 1977, 1981, 1986, 1995); Chlapčekovo leto (M. Rázu­sová-Martáková, SNDK 1956); Išla sova na tanec (Ľ. Podjavorinská, Mladé letá 1957); Jankovo léto (M. Rázusová-Martáková, Státni nakladatelství dětské knihy 1957); Ježkovci (M. Hranko, 1957); Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovanky (E. Chmelová, Mladé letá 1958); Snehulienka (I. Karnauchová, Osveta 1958); Múdry mužík (A. Nečajev, Osveta 1958); Výměna (K.D. Ušinskij, Osveta 1958); Koniec slnečníc (1958); Kráľovič Marko a orol (V. S. Karadžič, Mladé letá 1958); Rychlý posel (A. N. Afanasjev, Mladé letá 1959); Slncový kôň (P. Dobšinský, Mladé letá 1959, 1967); Lietajúci kvet (Mária Rázusová-Martáková, Mladé letá 1959); Sedem Simeonov (A. N. Afanasjev, Mladé letá 1959); Zlatá rybka (A. N. Afanasjev, Mladé letá 1959); Finist jasný sokol (A.N. Afanasiev, Mladé letá 1959); Slncový kôň : zo slovenských ľudových rozprávok (P. Dobšinský, Mladé letá 1959, 1967); Lietajúci kvet : verše (M. Rázusová-Martáková, Mladé letá 1959); Cigáň a kraviarka (1959); Zvieratká deťom (Mária Rázusová-Martáková, Mladé letá 1959, 1966, 1971, 1981, 1984, 1988, SPN-Mladé letá 2013); Odzemok (1960); Pohádky a povídky pro malé čtenáře (J. Hřebejková, SPN 1960, 1967, 1969); Tri prasiatka : anglická rozprávka (M. Rázusová-Martáková, Mladé letá 1960, 1963); Pohádky a povídky pro malé čtenáře (Jarmila Hřebejková, SPN 1960, 1965, 1967, 1969); Keď sa lúka zazelená (V. Reisel, Mladé letá 1961); Mechúrik-koščúrik s kamarátmi (M. Haľamová, Mladé letá 1962, 1968, 1982, 1985, 1988, 1991); Divé labute (M. A. Bulatov, 1964); A bátor Nyúlfi kalandjai (J. C. Hronský, Mladé letá Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó 1967); Pukkancs hólyag és barátai (M. Haľamová, Mladé letá 1968); Macko Mrmláč valachom (J. Vodrážka, Mladé letá 1971, Slovenský spisovateľ 1971, Vydavateľstvo SSS 2013); Smelý zajko : základné čitanie na ZDŠ pre 3. roč. (J.C. Hronský, Mladé letá 1973); Budkáčik a Dubkáčik (1974); Tri múdre kozliatka (J. C. Hronský, Mladé letá 1974, 1986); Veselé pohádky a říkadla (M. Bulatov, Praha : Lidové nakladatelství 1975, 1989); Medveď Mrmláč (Československá televízia 1976); Jaroslav Vodrážka deťom (Mladé letá 1984); Svet rozprávok (A. H. Škultéty, Tercia 1995); Zlaté perličky pre dobré detičky (G. U. Podtatranský, Liptovský Mikuláš : Tranoscius 2008);

Literatúra o ilustrátorovi

VODRÁŽKA, Jaroslav: Bolo – nebolo. Bratislava : Mladé letá, 1977. 233 s.

ZÁVADOVÁ, Katarína: Jaroslav Vodrážka, výber z diela. Martin : Matica slovenská, 1984. 256 s.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

VESELÝ, Marián: Jaroslav Vodrážka. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 32-35. ISBN 978-80-89222-57-5.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2009. XX. Vil - Vz. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2009, s. 123-125. ISBN 80-86171-33-3.

BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 36-41. ISBN 978-80-89222-75-9.

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. 2. dopl. vyd. Zost. Ondrej Sliacky.  Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 423-424. ISBN 978-80-89222-64-3.
ŠULC, Dušan: Tvorca modernej slovenskej knihy pre deti a mládež. In: Zlatý máj. 1970, roč. 14, č. 5, s. 310-314.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

Ocenenia v súťaži Povereníctva školstva a kultúry o najkrajšie knihy: 1954 Turčín Poničan; 1955 Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovanky, Div a zázrak a Chlapčekovo leto; 1958 Kráľovič Marko a orol

1968 Cena Fraňa Kráľa 1967 za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež
1974 Zlatý čestný odznak knižnej kultúry za zásluhy o rozvoj slovenskej detskej knihy
1978 Zlaté slniečko

Odkazy na web

Literárne informačné centrum

revue Bibiana 2004

revue Bibiana 2013


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>