SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Jaroslav Vodrážka

Jaroslav Vodrážka (*28.11.1894 Praha - †09.05.1984 Praha, Česká republika)

Životopis

Narodil sa 28. novembra 1894 v Prahe. Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v prahe a následne na Akadémii výtvarných umení v Prahe, na grafickom oddelení u prof. Maxa Švabinského. Pôsobil ako profesor kreslenia na gymnáziu v Benešove, Tábore a v Martine. Po roku 1939 sa vrátil do Prahy, kde v roku 1984 zomrel.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Autor patrí k osobnostiam zakladateľského významu v tvorbe slovenskej krásnej knihy a krásnej knihy pre deti. V rokoch 1923 – 1939 pôsobil v Martine, spolupracoval na edičných programoch Matice slovenskej, s časopisom pre deti pod názvom Slniečko a viedol aj typografické kurzy. Spoluprácu s Maticou slovenskou obnovil v roku 1945 a zároveň aj s vydavateľstvom Mladé letá, ktoré sa orientovalo na vydávanie kníh pre deti a mládež. Ilustračná tvorba sa stala dominantnou zložkou jeho tvorby. Výrazovým prostriedkom mu boli kolorované kresby gvašom, alebo akvarelom, ktoré majú charakter žánrových výjavov. Do centra pozornosti príbehov dával zvieratká s optimistickým výrazom v humorných situáciách. Situoval ich do ľudských prostredí a „obliekal“ im civilné šaty vtedajšej módy, čím ich približoval súčasníkom. Jeho postavičky sa stali obľúbenými a populárnymi u detských čitateľov. Vo svetoch zvierat vytváral ich malé intímne prostredia, ktoré však mali charakter ľudských prostredí. Tým ich malým respondentom približoval a scivilňoval im ich existenciu. Zajko mal svoj reálny dom pod stromom s reálnym nábytkom, mal svoju kanceláriu, aj svoj reálny ľudský odev. Jednoducho svet zvierat akoby nahradil svet ľudí, lepšie povedané zvieratká sa implantovali do toho človečieho. Celý príbeh sa tým respondentovi sympaticky priblížil a zvieratko sa stalo rovnocenným pendantom k človeku.    
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustrácie sa zaoberal maľbou, grafikou,bol spisovateľom a pedagógom a aj sám písal knihy pre deti.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Zlaté perličky pre dobré detičky (G. Uram-Podtatranský, Tranoscius 1926); Čarodejná kapsa (R. Klačko, Matica slovenská a O. Trávníček 1930); Ježkovci (M. Hranko, Matica slovenská a O. Trávníček 1930, Slovenský spisovateľ 1958); Smelý zajko (J. C. Hronský, Matica slovenská a O. Trávníček 1930, Mladé letá 1967,SPN-Mladé letá 2015);  Smelý zajko v Afrike (J. C. Hronský, Matica slovenská 1931, Mladé letá 1970, SPN - Mladé letá 2012); spoločné vyd. 1978; Biely tuleň (R. Kipling, Matica slovenská 1931); Zakopaný meč (J. C. Hronský, Matica slovenská 1931); Brondove rozprávky (J. C. Hronský, U nás 1932); Budkáčik a Dubkáčik (J. C. Hronský, Matica slovenská 1932); Kde bolo, tam bolo (P. Prídavok, Academia 1932); Najkrajšie slovenské rozprávky (P. Prídavok, Academia 1932); Podpolianske rozprávky (J. C. Hronský, Matica slovenská 1932); Tri perá z draka (P. Dobšinský, L. Mazáč 1933); Hore grúňom dole grúňom (M. Rázusová-Martáková, Matica slovenská 1934); Strýcovo vrtienko (J. C. Hronský, Matica slovenská 1935); Piráti (J. Vodrážka, Matica slovenská 1937, Mladé letá 1971); Sokoliar Tomáš (J. C. Hronský, Matica slovenská 1937); Zlatovlasá sestra (J. C. Hronský, Matica slovenská 1937); Ivkova biela mať (J. Bodenek, Matica slovenská 1938, Osveta 1998); Rozprávky statočných detí (R. Jilemnická, Pravda 1946); Čože kdeže (J. Vodrážka, J. Horáček 1948); Mravčekove dobrodružstvá (V. Bianki, Matica slovenská 1948); Rozprávky o zvieratkách (J. Vodrážka, J. Horáček 1948); Kamenný kvietok (P. P. Bažov, Pravda 1949); Staré povesti české (A. Jirásek, Štátne nakladateľstvo 1951); Ruskí bohatieri (I. Karnauchová, Smena 1952); Turčín Poničan (S. Chalupka, SNDK 1954); Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovanky (E. Chmelová, SNDK 1955, Mladé letá 1958, 2004); Div a zázrak (M. A. Bulatov, SNDK 1956, Mladé letá 1977); Chlapčekovo leto (M. Rázu­sová-Martáková, SNDK 1956);  Išla sova na tanec (Ľ. Podjavorinská, Mladé letá 1957); Ondríkovi priatelia (E. Vodrážková, Mladé letá 1957), Kráľovič Marko a orol (V. S. Karadžič, Mladé letá 1958); Slncový kôň (P. Dobšinský, Mladé letá 1959); Lietajúci kvet (Mária Rázusová-Martáková, Mladé letá 1959);  Zvieratká deťom (Mária Rázusová-Martáková, Mladé letá 1959, SPN-Mladé letá 2013); Mechúrik-koščúrik s kamarátmi (M. Haľamová, Mladé letá 1962); Divé labute (M. A. Bulatov, 1964); Macko Mrmláč valachom (J. Vodrážka, Mladé letá 1971, Vydavateľstvo SSS 2013); Tri múdre kozliatka (J. C. Hronský, Mladé letá 1974); Deťom (J. Vodrážka, Mladé letá 1984); Svet rozprávok (A. H. Škultéty, Tercia 1995).

Literatúra o ilustrátorovi

VODRÁŽKA, Jaroslav: Bolo – nebolo. Bratislava : Mladé letá, 1977. 233 s.

ZÁVADOVÁ, Katarína: Jaroslav Vodrážka, výber z diela. Martin : Matica slovenská, 1984. 256 s.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

VESELÝ, Marián: Jaroslav Vodrážka. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 32-35. ISBN 978-80-89222-57-5.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2009. XX. Vil - Vz. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2009, s. 123-125. ISBN 80-86171-33-3.

BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 36-41. ISBN 978-80-89222-75-9.

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. 2. dopl. vyd. Zost. Ondrej Sliacky.  Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 423-424. ISBN 978-80-89222-64-3.
ŠULC, Dušan: Tvorca modernej slovenskej knihy pre deti a mládež. In: Zlatý máj. 1970, roč. 14, č. 5, s. 310-314.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

Ocenenia v súťaži Povereníctva školstva a kultúry o najkrajšie knihy: 1954 Turčín Poničan; 1955 Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovanky, Div a zázrak a Chlapčekovo leto; 1958 Kráľovič Marko a orol

1968 Cena Fraňa Kráľa 1967 za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež
1974 Zlatý čestný odznak knižnej kultúry za zásluhy o rozvoj slovenskej detskej knihy
1978 Zlaté slniečko

Odkazy na web

Literárne informačné centrum

revue Bibiana 2004

revue Bibiana 2013


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>