SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Viera Gergeľová

Viera Gergeľová (*03.11.1930 Nové Zámky - †23.08.2004 Bratislava)

Životopis

Narodila sa 3. novembra 1930 v Nových Zámkoch. V rokoch 1948 – 1952 študovala na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Prahe u prof. P. Dillingera, v rokoch 1952 – 1959 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. V. Hložníka na oddelení voľnej a ilustračnej grafiky. Zomrela 23. augusta 2004 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Viera Gergeľová bola ocenená na Bienále ilustrácií Bratislava v roku 1989 Zlatým jablkom za ilustrácie ku knihe Čertov mlynček. V ilustrátorskej tvorbe sa sústredila predovšetkým na ilustrácie kníh pre najmenšie deti. Jej výtvarné videnie je založené na fantázii a imaginatívnosti, ktorá ústi         k lyrickým výjavom často so známkami poetickej dekoratívnosti v maliarskom výraze. Farby sú raz kontrastné a žiarivé, inokedy mierne tlmené a splývajúce s pozadím. Z techniky drevorezu a leptu prechádza postupne na litografiu. Tvorba je prevažne figurálna, autorka posúva obrazy do symbolickej roviny, ktorá má rozmer magickej tajomnosti a éterickej ľahkosti. Vytvára v príbehoch zvieratiek intímne prostredia a ponecháva im v prejave známky detskej naivity, hoci ju kompenzuje konkrétnosťou ľudského sveta, kam postavičky osadzuje. Na jednej strane je tvorba lyricky poetická, na strane druhej jednoznačne konkrétna, takmer na hranici realizmu, hoci ten nabúrava milým a samozrejmým prístupom k svojim rozprávkovým postavičkám. V jej tvorbe sa snúbia výtvarné kontrasty. Evidentná je jednoznačná popisnosť príbehu a postavičiek, na strane druhej snové vízie ústiace k elegantným ilustráciám evokujúcim imaginatívne obrazy plné mäkkej lyriky a poézie. Autorka ilustrovala rozprávky a príbehy, ktoré boli v 80-tych rokoch notoricky známe a mimoriadne populárne. Bola jednou z tých, ktoré deti ako autorku ilustrácií poznali po mene, nakoľko sa im fixovala frekventovanými postavičkami, malými hrdinami, ktorí boli častokrát nielen knižne, ale aj televízne spracovaní. Tým nadobúdali širší diapazón dosahu na vnímateľa. Devízou autorky bola skutočnosť, že dieťa vnímala ako rovnocenného partnera, rovnako tak brala do úvahy aj figúrky, ktoré kreslila a maľovala. Stávali sa jej drobnými priateľmi, ktorí ožívali na dvoch frontoch – v knihe aj v televízii. Jej prístup k nim nebol nikdy nadradený a akoby im vtipne svojim prístupom „nadbiehala“, respektíve im „držala stranu“. Tento fenomén z nich urobil sympatické, takmer civilné postavičky, ktoré s deťmi prirodzene koexistovali, ako ich kamoši z dvora.     
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venovala maľbe a voľnej grafike.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Osie hniezdo (K. Lazarová, Mladé letá 1959); Do školy (Ľ. Podjavorinská, Mladé letá 1959, 1967, 1971, 1980, 1987); Zuzanka Hraškovie (P. O. Hviezdoslav, Mladé letá 1961); Čin-čin (Ľ. Podjavorinská, Mladé letá 1961, 1971, 1972, 1973, 1977, 1984, 1991, Ikar 1999); Dobrodružstvá s Kolieskom (M. Ferko, Mladé letá 1963); Snehový strom a iné dobrodružné rozprávky (M. Ferko, Mladé letá 1963); Rozprávky spod slnečníka (Z. Klátik, Mladé letá 1964, 1969); Der Zauberscherben (M. Ferko, Artia 1966); Kocúrik zlatá labka : Bieloruské rozprávky (M. Odran, Mladé letá 1967, 1977); Chorý medvedík (Ľ. Podjavorinská, Mladé letá 1968); Tri prasiatka (M. Rázusová-Martáková, Mladé letá 1969); Puf a Muf (N. Tánska, Mladé letá 1972, 1974, 1983); Rímske príbehy (Mladé letá 1980, 1981); Čertov mlynček (R. Roine, Mladé letá 1988).

 

Literatúra o ilustrátorovi

HOLEŠOVSKÝ, František: Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 119-126.

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 68-69.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998. II.  D – G. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 345. ISBN 80-86171-02-7.
KRIŠKA, Fedor: Viera Gergeľová. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 48-51. ISBN 978-80-89222-57-5.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 72-77. ISBN 978-80-89222-75-9.

Viera Gergeľová. Ján Lebiš. Zohor : Virvar, 2017. 125, 129 s. ISBN 978-80-89693-11-5.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1961 Cena vydavateľstva Mladé letá 1960 za knihu Čin-čin 
1965 Čestné uznanie v súťaži o najkrajšiu knihu za Snehový strom a iné dobrodružné rozprávky, Lipsko
1973 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy ´72 za knihu Puf a Muf
          Cena vydavateľstva Mladé letá 1972 za knihu Puf a Muf
1982 Cena Martina Benku
1988 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež
1989 Zlaté jablko BIB ’89 za ilustrácie ku knihe Čertov mlynček

1990 Čestné uznanie v súťaži České a slovenské najkrajšie knihy 1989 za knihu Čertov mlynček

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1967, 1969, 1973, 1989, 1991

Odkazy na web

sk.wikipedia

totojegaleria.sk


Red.: Mgr. Viera Anoškinová


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Čertov mlynček: fínske ľudové rozprávky

Autori: text Raul Roine ; ilustr. Viera Gergeľová

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1988

Formát: 172 s. : fareb. ilustr. ; 29 x 21 cm

Technika: akvarel

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1989 - Zlaté jablko BIB

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>