SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Jana Kiselová-Siteková

Jana Kiselová-Siteková (*24.05.1942 Prešov)

Kontakt

Kozia 28, 811 03 Bratislava, Slovensko, tel.: +421 2 5441 2476

Životopis

Narodila sa 24. mája 1942 v Prešove. Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Spišskej Novej Vsi absolvovala v roku 1967 Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení voľnej grafiky u profesora Vincenta Hložníka. Žije a tvorí v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Autorka bola ocenená opakovane na Bienále ilustrácií Bratislava. Charakter ilustrácií autorky je jedinečný a osobitý nielen technikou a výrazovými prostriedkami, ktoré používa, ale predovšetkým pokojnou atmosférou, ktorá z nich vyžaruje. Nesporne je autorke blízka stará japonská kultúra, ktorá ovplyvňuje jej tvorbu a iste i z tohto dôvodu je jej tvorba práve v Japonsku mimoriadne obľúbená. Skromnými prostriedkami vytvára ilustrátorka veľkorysý priestor, jej doménou je krehká jemná linka s rovnako krehkým kolorom, ktorým dosahuje raz poetický, inokedy dramatický výraz obrazu. Vo svojej tvorbe sa autorka orientuje na neuveriteľne vycizelovaný detail a výraz nadýchnutých, priam éterických výjavov. Charakteristické je pre jej ilustrácie zmnožovanie florálnych o zoomorfných prvkov, ktorých naratívne radenie a opakovanie vyvoláva dojem dekoratívnosti. Krehká linka vypointováva kúzelné figúrky v spleti snových vízií a prírodných závojov. Opakovane oceňovaná autorka aj na Bienále ilustrácií Bratislava stále svojou tvorbou dokazuje svoju výnimočnosť a ojedinelosť. Hoci by sa mohlo zdať, že už niet kam v tejto technike a poetike ilustrácií zájsť, autorka vždy prinesie vo svojich ilustráciách niečo objavné v zmysle ešte dokonalejšej techniky a ešte kvalitnejšej drobnokresby. Stala sa majstrom detailu. Keby sme jej jednotlivé postavičky vyňali z komplexného dekoratívne pôsobiaceho obrazu, mohli by smelo fungovať ako samostatné miniatúry plné krehkosti dosiahnutej paradoxne (alebo príznačne) tvrdou, časovo náročnou prácou. Výnimočným fenoménom, ktorý sa objavuje v týchto drobných figúrach a prostrediach je v rámci vymedzeného rámca povestný vzduch. Na malej ploche autorka dokáže svojim postavám ponechať priestor a voľnosť. Jej figúrky nie sú v tej „malosti“ obrazu uväznené, majú len svoje drobné postavy v úmerne drobných  svetoch. Okrem iného, aj v tom je veľkosť tvorcu – vytvárať nové svety pre nových „ľudí“. Zatiaľ čo ilustrácia pre deti je krehká až vo výraze jemne transparentná, jej grafiky, ktorým sa popri ilustrácii venuje, majú svoju ojedinelú poetiku, ale aj istú razantnosť a až fatálnu nástojčivosť. 
Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustračnej tvorby sa venuje aj grafickej tvorbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Veľké trápenie (H. Šmahelová, Mladé letá 1965); Kráľ Zlatej rieky (J. Ruskin, Mladé letá 1969); Čarokruh (J. Čarek, Albatros 1971); Kúzelný klobúk (D. Wagnerová, Mladé letá 1971); Popo a Fifina (A. Bontemps, Mladé letá 1972); Ako šlo vajce do sveta (Mladé letá 1972); Viktória (K. Hamsun, Mladé letá 1973); Biely kamienok (G. Linde, Mladé letá 1974); Chlapec z Georgie (E. Caldwell, Mladé letá 1975); Dlhý, Široký a Bystrozraký (Mladé letá 1975); Muško a Miško na severnom póle (T. Inuiová, Mladé letá 1975); Kvakulienka (T. Baroková, Mladé letá 1976); Altamira (O. Sliacky, Mladé letá 1976); Kráľovské ságy (J. Kaňa, Mladé letá 1977); Ako šlo dievčatko... ( Mladé letá 1977); Čo nás po kráľovi uhorčiakovi (Ch. Nöstliger, Mladé letá 1978); Básne (M. Haľamová, Slovenský spisovateľ 1978, 1983); Komu dám svoju nehu (M. Haľamová, Mladé letá 1978); Rybár a prsteň morskej panny (S. N. Leodhas, Mladé letá 1979); Silas a čierna kobyla (C. Bodker, Mladé letá 1979); Lupeň zlatej ruže (R. Dobiáš, Mladé letá 1979); Snehobiela košeľa (A. Habovštiak, Mladé letá 1981); Čarokruh (J. Čarek, Mladé letá 1983); Paroloď Kolombína (L. Bauer, Mladé letá 1983); Dievčatko a medveď (Mladé letá 1985); Čierny šál : Balady a piesne (A. S. Puškin, Mladé letá 1986); Chrabrý Nazar (H. Thumanjan, Mladé letá 1987); Zbojníková dcéra Ronja (A. Lindgren, Mladé letá 1989); Adam a Eva (O. Sliacky, Mladé letá 1994); Ako šlo dievčatko... šlo jedno dievčatko.. (J. Kiselová-Siteková, Mladé letá 1997); Hodinky (M. Haľamová, Tranoscius 1999); Nepokoj (M. Haľamová, Tranoscius 1999); Palculienka (H Ch. Andersen, Buvik 2001, 2019); Braček z tekvice a Sestričky z Topánika (M. Ďuríčková, Ikar 2003); Píšťalkár (E. J. Groch, Slniečkovo 2006); Anjeličku, môj strážničku (M. Rúfus, Buvik 2008, 2013); Tisíc a jedna noc, zv. 7 (Ikar, 2010); O stratenej rukavičke (J. Kuniak, Skalná ruža 2012); Čarovné pero (M. Voříšková, Buvik 2014); Mamička (J. Seifert, Buvik 2016); Kapitán Spomienka : poviedky a básne pre deti a násťročných (Kolektív autorov, Perfekt 2019).

Literatúra o ilustrátorovi

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.
Umenie pre deti. Edit. Mária Števková. Bratislava : Buvik, 1999. [88] l. ISBN 80-85507-87-0.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2000. V.  Ka - Kom. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2000, s. 179-180. ISBN 80-86171-05-1.
KRIŠKA, Fedor: Jana Kiselová-Siteková. In Slovenská detská kniha. Zost. Ľubica Kepštová. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 76-79.
BRATHOVÁ, Barbara: Slovak United Imagi Nations. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 102-107. ISBN 978-80-89222-75-9.

KRIŠKA, Fedor: Prstom po zahmlenom okne. In Revue Bibiana. 2002, roč. 9, č. 4, s. 41-46. Dostupné na internete: <http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikix_4_2002.pdf> ISSN 1335-7263.

SLIACKY, Ondrej: Na špičke ilustrátorského štetca. In Revue Bibiana. 2009, roč. 16, č. 3, s. 14-20. Dostupné na internete:
<http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxvi_3_2009.pdf>ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1976 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1975 za knihu Muško a Miško na Severnom póle
1984 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1983 za knihu Paroloď Kolombína

          Cena vydavateľstva Mladé letá 1983 za knihu Čarokruh
1986 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

          Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1985 za knihu Dievčatko a medveď

1987 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1986 za knihu Čierny šál

1988 Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1987 za knihu Chrabrý Nazar

1990 Cena Ministerstva kultúry SR v súťaži České a slovenské najkrajšie knihy 1989 za knihu Zbojníkova dcéra Ronja
1991 Plaketa BIB ’91 za ilustrácie ku knihe Zbojníkova dcéra Ronja
1994 Najkrajšia detská kniha jesene - Adam a Eva
1995 Cena vydavateľstva Mladé letá 1994 za knihu Adam a Eva
          Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1994 za knihu Adam a Eva
          Zlaté jablko BIB ’95 za ilustrácie ku knihe Adam a Eva
1996 Čestná listina IBBY za ilustrácie ku knihe Adam a Eva
2000 Najkrajšia detská kniha leta - Hodinky
2001 Zlaté jablko BIB ’01 za ilustrácie ku knihám Palculienka a Hodinky

          Najkrajšia detská kniha leta 2001 - Palculienka
2002 Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2001 za knihu Palculienka
2007 Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2006 za knihu Píšťalkár
2008 Najkrajšia detská kniha jesene - Anjeličku, môj strážničku
2009 Plaketa BIB ’09 za ilustrácie ku knihe Anjeličku, môj strážničku

2013 Najkrajšie knihy Slovenska 2012 - O stratenej rukavičke

2015 Najkrajšie knihy Slovenska 2014 - Čarovné pero

2018 Čestná listina IBBY za ilustrácie ku knihe Mamička

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1981, 1985, 1987, 1991, 1995, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015

Odkazy na web

Buvik

Galéria u anjela

LIC

totojegaleria.sk


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Hodinky

Autori: text Maša Haľamová ; ilustr. Jana Kiselová-Siteková ; graf. upr. Ľubomír Krátky

Vydavateľstvo: Tranoscius

Rok vydania: 1999

Formát: 12 s. : fareb. ilustr. ; 15 x 15 cm

ISBN: 80-7140-188-9

Technika: tuš; tempera; kresba perom

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 2001 - Zlaté jablko BIB; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2000 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Zbojníkova dcéra Ronja

Autori: text Astrid Lindgren ; ilustr. Jana Kiselová-Siteková

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1989

Formát: 154 s. : čiernobiele ilustr. ; 21 x 15 cm

ISBN: 80-06-00133-2

Technika: kombinovaná technika

Materiál: plátno

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1991 - Plaketa BIB

Kniha: Palculienka

Autori: text Hans Christian Andersen ; ilustr. Jana Kiselová-Siteková ; graf. upr. Svetozár Mydlo ; prel. Jaroslav Kaňa

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2001

Tlačiareň: Slovenská Grafia

Formát: 48 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 80-89028-08-X

Technika: tuš; tempera; kresba perom

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 2001 - Zlaté jablko BIB; Najkrajšie knihy Slovenska 2001 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2001 - Najkrajšia detská kniha leta

Kniha: Adam a Eva

Autori: ilustr. Jana Kiselová-Siteková ; graf. upr. Ľubomír Krátky ; adp. Ondrej Sliacky

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1994

Tlačiareň: Bratislavské tlačiarne

Formát: 26 s. : fareb. ilustr. ; 19 x 26 cm

ISBN: 80-06-00375-0

Technika: kombinovaná technika

Materiál: papier

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 1995 - Zlaté jablko BIB; Najkrajšie knihy Slovenska 1994 - Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1994 - Najkrajšia detská kniha jesene; Čestná listina IBBY 1996 - Čestná listina IBBY za ilustrácie

Kniha: Nepokoj

Autori: text Maša Haľamová ; ilustr. Jana Kiselová-Siteková ; graf. upr. Robert Brož

Vydavateľstvo: Tranoscius

Rok vydania: 1998

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 72 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 14 cm

ISBN: 80-7140-132-3

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 1998 - Diplom

Kniha: Píšťalkár

Autori: text Erik Groch ; ilustr. Jana Kiselová-Siteková ; graf. upr. Erik Groch

Vydavateľstvo: Slniečkovo, o.z.

Rok vydania: 2006

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 40 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 25 cm

ISBN: 80-969577-7-5

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2006 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, Diplom; Čestná listina IBBY 2008 - Čestná listina IBBY za literárne dielo

Kniha: Anjeličku, môj strážničku

Autori: text Milan Rúfus ; ilustr. Jana Kiselová-Siteková ; graf. upr. Ľubomír Krátky

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2008

Tlačiareň: Tlačiarne BB

Formát: 37 s. : fareb. ilustr. ; 13 x 18 cm

ISBN: 978-80-89028-85-6

Technika: kombinovaná technika

Materiál: plátno

Ocenenia: Bienále ilustrácií Bratislava 2009 - Plaketa BIB; Najkrajšie knihy Slovenska 2008 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2008 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: O stratenej rukavičke

Autori: text Juraj Kuniak ; ilustr. Jana Kiselová-Siteková ; graf. upr. Vladislav Rostoka

Vydavateľstvo: Skalná ruža

Rok vydania: 2012

Formát: 40 s. : fareb. ilustr. ; 24 x 22 cm

ISBN: 978-80-970014-3-8

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2012 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2012 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Čarovné pero: cigánske rozprávky

Autori: text Marie Voříšková ; ilustr. Jana Kiselová-Siteková ; graf. upr. Mária Rojko ; prel. Mária Števková

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2014

Tlačiareň: Kasico

Formát: 61 s. : fareb. il. ; 26 x 20 cm

ISBN: 978-80-8124-054-6

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2014 - Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu, Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najkrajšia detská kniha jesene

Kniha: Mamička

Autori: text Jaroslav Seifert ; ilustr. Jana Kiselová-Siteková ; graf. upr. Mária Rojko ; prel. Ľubomír Feldek

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2016

Tlačiareň: NIKARA

Formát: 75 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 17 cm

ISBN: 978-80-8124-085-0

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2016 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2016 - Najkrajšia detská kniha jesene, Najlepšia detská kniha jesene; Čestná listina IBBY 2018 - Čestná listina IBBY za ilustrácie, Čestná listina IBBY za preklad

Kniha: O Jankovi Polienkovi

Autori: text Samuel Czambel ; ilustr. Jana Kiselová-Siteková ; graf. upr. Marek Kianička

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2021

Tlačiareň: NIKARA

Formát: 28 s. : fareb. ilustr. ; 20 x 27 cm

ISBN: 978-80-8124-124-6

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2021 - Diplom

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>