SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Mária Nerádová

Kontakt

Gwerkovej 4, 851 04 Bratislava, tel. 0907 078 701, e-mail: maria.neradova@gmail.com

Životopis

Študovala grafický dizajn na Univerzite Tomáša Baťa v Zlíne v Čechách a ilustráciu u prof. Kállaya na Vysokej škola výtvarných umení v Bratislave, štúdium ukončila v roku 2012. Už počas školy začala pracovať ako ilustrátorka na voľnej nohe, neskôr i v Asociácii ilustrátorov, či design štúdiu Calder. Od roku 2013 sa venuje najmä ilustráciám pre deti. Doteraz ilustrovala viac ako tridsať kníh. Spolupracovala s vydavateľstvami ako Ladybird Penguin, Usborne Publishing, Mondadori, Glottogon, Mladé letá, či Ikar. 

Charakteristika ilustračnej tvorby

Mária Nerádová vyštudovala ilustráciu na VŠVU u prof. Dušana Kállaya a grafický dizajn na UTB v Zlíne. Patrí k najmladšej generácii ilustrátorov na Slovensku. O kvalite jej tvorby svedčí aj fakt, že jej ilustrácie dostali priestor v knihe 1000 Illustrations for Children a ďalšie ocenenia. Výraz jej zdanlivo jednoduchých a naivných farebných ilustrácií je pre detského diváka veľmi príťažlivý. Keďže jej ilustrácie sú určené pre mladšie deti aj štylizácia  ľudských a zvieracích figúr je prispôsobená ich vnímaniu. Žiarivá farebnosť len umocňuje celkový pozitívny dojem z jej ilustrácií. Pracuje prevažne digitálnou technikou. 

Autorka textu: Mgr. Viera Anoškinová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustrácie sa venuje písaniu textov a grafickému dizajnu.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Domček, domček, kto v tebe býva? (Buvik 2011); Smelá Apolienka (J. Turan, SPN-Mladé letá 2012); Čisté rúčky (M. Jaroš, Ikar 2013); Robko a Ďobko (J. Šrámková, SPN-Mladé letá 2013); Čarovné slovíčka (M. Jaroš, Ikar 2014); Na ceste (M. Jaroš, Ikar 2014); Jak velbloud potkal ťavu (M. Nerádová, Albatros 2014); Nina chce být rocková zpěvačka (I. Kocmanová Axióma 2015); Zažmúr očká (T. Janovic, Buvik 2016).

Ocenenia za ilustrácie (výber)

2011 Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu Slovensko-český obrázkový slovník zákerných slov pre deti 

2014 Best Board Game/JIGSAW, Australia

2015 Najkrajšie knihy Slovenska 2014 - Jak velbloud potkal ťavu 

         Najkrajšia detská kniha jari 2014 - Jak velbloud potkal ťavu 

2016 Najkrajšia detská kniha leta - Zažmúr očká

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství - Národní pedagogické muzeum a knihovna, Česká republika

Odkazy na web

M. Nerádová

Pravda.sk

ASIL

childrensillustrators.com

twitter.com/marianeradova


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Slovensko-český obrázkový slovník zákerných slov pre deti

Autori: text Mária Nerádová ; ilustr. Mária Nerádová ; graf. upr. Mária Nerádová

Vydavateľstvo: Mária Nerádová

Rok vydania: 2010

Tlačiareň: Eur-med

Formát: 95 s. : fareb. ilustr. ; 32 x 24 cm

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2010 - Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu, Diplom

Kniha: Jak velbloud potkal ťavu: česko-slovenský obrázkový slovník zákeřných slov pro děti

Autori: text Mária Nerádová ; ilustr. Mária Nerádová ; graf. upr. Martina Rozinajová

Vydavateľstvo: Albatros

Rok vydania: 2014

Tlačiareň: Tiskárny Havlíčkův Brod

Formát: 94 s. : fareb. ilustr. ; 26 x 20 cm

ISBN: 978-80-00-03499-7

Ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2014 - Diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014 - Najkrajšia detská kniha jari

Kniha: Zažmúr očká

Autori: text Tomáš Janovic ; ilustr. Mária Nerádová

Vydavateľstvo: Buvik

Rok vydania: 2016

Formát: 51 s. : fareb. ilustr. ; 18 x 17 cm

ISBN: 978-80-8124-081-2

Ocenenia: Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2016 - Najkrajšia detská kniha leta, Najlepšia detská kniha leta

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>