SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Athina Rikaki

Životopis

Athina Rikaki sa narodila v r. 1935 v Grécku. Absolvovala Učiteľskú akadémiu Arsakeion v Aténach, v štúdiach ďalej pokračovala v oblasti environmentálneho vzdelávania, umeleckej výchovy, mimoškolskej výchovy a mediálnej gramotnosti.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Athina Rikaki pôsobí ako pedagóg, televízna producentka a vydavateľka kníh a časopisov pre deti. Je členkou Rady Správcov Medzinárodného centra filmov pre deti a mládež CIFEJ, sedem rokov aj prezidentkou CIFEJ. Je zakladateľkou Európskeho televízneho centra pre deti, ktoré v rokoch 1994 až 2004 organizovalo iniciatívu „Agora Med“, stretnutie profesionálov z oblasti audiovizuálnej tvorby z celého sveta, ktorí sú inovátormi v mediálnej tvorbe pre deti a v mediálnej gramotnosti. Organizuje nezávislý filmový festival „Deti deťom“ (Kids for Kids), prezentujúci filmy vytvorené deťmi a určené pre detské publikum, založený v rámci iniciatívy „Agora“ pod záštitou CIFEJ. V súčasnosti spolupracuje s Nadáciou helénskeho sveta v oblasti propagácie kultúry a vzdelávania.

Odkazy na web

http://www.rolanbf.com/festival.php?id=11&lang=eng

www.cifej.com

 

Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>