SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Rudolf Urc

Rudolf Urc (*12.06.1937 Zvolen)

Životopis

Rudolf Urc sa narodil 12. júna 1937. Po absolvovaní štúdia dramaturgie na pražskej FAMU (1959) pôsobil ako vedúci dramaturg  spravodajského filmu a od r. 1971 ako dramaturg a režisér animovaného filmu v Štúdiu krátkych filmov v Bratislave. V r. 1993 spoluzakladal Katedru animovanej tvorby na VŠMU v Bratislave, stal sa prvým vedúcim tejto katedry a profesorom. Pedagogicky pôsobil aj na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Podieľal sa na vzniku a formovaní nesúťažného festivalu Bienále animácie Bratislava (BAB).

Charakteristika ilustračnej tvorby

Rudolf Urc  je dramaturg, publicista, režisér, pedagóg. Autor dokumentárnych filmov, predovšetkým  s historickou tematikou. Je režisérom mnohých úspešných titulov animovaných filmov – Oráč a obri (1975), Minútky na vrátnici (1978), Prvá trieda (1984), animovaných seriálov Dada a Dodo (1988), Rozprávky z nočnej košieľky (1990), spolurežisér seriálu Bratislavské rozprávky (1995). Rudolf Urc je rovnako aj neúnavný publicista, autor portrétov osobností tvorcov, kritických analýz a v neposlednom rade publikácií. Je autorom prvej knižky svojho druhu v slovenskom kontexte Animovaný film (1980), ale aj monografie filmových tvorcov Kubala, Kubenku a Kudelku Traja veteráni za kamerou (1999), mnohých ďalších profilov a tiež učebných textov Kapitoly z dejín svetového animovaného filmu.

Odkazy na web

http://www.fdb.cz/lidi/60907-rudolf-urc.html

Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>