SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Gabriela Gavalčinová

Gabriela Gavalčinová (*05.03.1944 Humenné - †20.09.2006 Bratislava)

Životopis

Gabriela Gavalčinová sa narodila 5. marca 1944 v Humennom. V roku 1969 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1963 spoluzakladala filmové kluby na Slovensku, bola predsedníčkou Filmového klubu pri PKO v Bratislave. V rokoch 1967-1993 pracovala v Slovenskom filmovom ústave v Bratislave v dokumentácii, neskôr v oddelení výskumu a metodiky práce s filmom. Od roku 1977 spolupracovala s Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), v rámci ktorého organizovala prehliadky animovaných filmov pre deti, od r.1985 na medzinárodnej úrovni, od roku 1991 už v podobe samostatného festivalu Bienále animácie Bratislava (BAB). V rokoch 1993-1996 podujatie pripravovala vo funkcii správkyne Nadácie BAB, od roku 1997 až po odchod do dôchodku ako vedúca sekretariátu BAB v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti. Zomrela po ťažkej chorobe 20. septembra 2006 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Gabriela Gavalčinová stála pri vzniku a rozvoji dnes už medzinárodne uznávaného festivalu Bienále animácie Bratislava (BAB). Vďaka jej húževnatému úsiliu sa podujatie, pôvodne koncipované ako sprievodná akcia Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) zamerané na hľadanie paralel medzi ilustráciami detských kníh a animovaným  filmom, vyprofilovalo na úroveň medzinárodného filmového festivalu (od r. 1991). V roku 1989 získala pre BAB záštitu Medzinárodnej asociácie animovaných filmov ASIFA,  v roku 1993 Medzinárodného centra filmov pre deti a mládež v Montreale – CIFEJ, presadila udeľovanie Ceny UNICEF a Ceny Višegrádu. Jej zásluhou navštívili BAB veľké osobnosti svetového animovaného filmu, napr. Fréderick Back, Jan Švankmajer, Gene Deitch, Emanuele Luzatti, Faith Hubley, Co Hoedeman, Giulio Gianini.

Ako znalkyňa slovenskej animovanej tvorby bola pozývaná do poroty MMF (Poznań), pripravila programy pre svetové summity médií v Solúni a v Rio de Janeiru. Je autorkou viacerých filmografických súpisov, katalógov a odborných publikácií. V BIBIANE dramaturgicky pripravovala výstavy, podieľala sa na tvorbe scenárov aj výtvarno-priestorovom riešení.

Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>