SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Marie Benešová

Marie Benešová (*06.03.1916 Praha - †06.08.2003 Praha)

Životopis

Marie Benešová sa narodila 6. marca 1916 v Prahe. Vyštudovala teatrológiu a estetiku u profesora Mukařovského na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Externe študovala FAMU v odbore dramaturgia. Po ukončení štúdia pracovala v rokoch 1952 až 1958 ako redaktorka Tlačového oddelenia Československého štátneho filmu, od r.1959 ako redaktorka Československého filmexportu. V roku 1963 prešla do funkcie vedúcej skupiny analýzy československých filmov na Československom filmovom ústave. Pravidelne sa zúčastňovala na práci medzinárodných porôt filmových festivalov (Espinho, Gion, Kalkata, Varna). Bola predsedníčkou Národného strediska CIFEJ, zúčastnila sa na jednaniach UNESCA a UNICEFU. Od roku 1996 pracovala ako filmová historička Národného filmového archívu na výskume filmovej produkcie v Čechách a na Morave v období protektorátu. Marie Benešová zomrela 6. augusta 2003 v Prahe.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Marie Benešová patrila k popredným znalcom v oblasti teórie a histórie československej animovanej tvorby. Dlhé roky viedla výskum v oblasti animovanej tvorby pre deti. Je autorkou monografií o kľúčových postavách českej animácie, napr. o Jiřím Trnkovi Od Špalíčku ke Snu svatojánskému (1960); Hermína Týrlová (1982); Karel Zeman (1985); Břetislav Pojar (1985). Jej originálne postrehy ďaleko presiahli bežný reflektár filmového teoretika, boli vždy zasvätené a podporené empirickou skúsenosťou. Jej veľké analytické práce Dítě a film (1967), Obraz člověka v české kinematografii (1969), Film jako znakový systém (1971), Films pour les enfants et la jeunesse (1973), Kapitoly z dějin českého animovaného filmu (spolu s Jaroslavom Bočekom, 1979), Dějiny animovaného filmu (spolu s Rudolfom Urcom, 1995) sa stali trvalou súčasťou každého seriózneho výskumu. Participovala na medzinárodnom výskume, predovšetkým na téme estetického vnímania filmového obrazu deťmi. Stála pri zakladaní Bienále animácie Bratislava (BAB), zanietene a s veľkým rozhľadom profilovala jeho tvar a koncepciu.

Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>