SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Ján Dressler

Ján Dressler (*30.04.1942 Koválovice, Česká republika)

Kontakt

Jelenia 24, 811 05 Bratislava, Slovensko, tel.: + 421 2 5249 4607

Životopis

Ján Dressler sa narodil 30. apríla 1942 v Kováloviciach pri Brne, v Českej republike. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov L. Čemického, P. Matejku a V. Hložníka.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Štúdium u prof. Hložníka sa prejavilo v štýle jeho ilustrácií, ktoré majú komplexný, hutný charakter. Jeho kresba je  výrazná a expresívna, zároveň realistická s jemnou dávkou štylizácie. Rád vo svojej tvorbe využíva prvky ľudových motívov. Dresslerova ilustračná tvorba je určená viacerým detským vekovým skupinám.

Z výtvarných techník zväčša využíva kresbu kolorovanú akvarelom alebo gvašom. Jeho ilustrácie dopĺňajú vhodne text knihy a ľahko vtiahnu čitateľa do deja. Majú optimistický podtext a príjemnú farebnosť s množstvom prepracovaných detailov. 
Autorka textu: Mgr. Viera Anoškinová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustrácie sa venuje aj grafickej tvorbe. 

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Prečo, prečo, prečo? (B. Fiala, Mladé letá 1964); Tajomstvo pergamenu (H. Silva, Mladé letá 1972); Z môjho kráľovstva (J. Pavlovič, Východoslovenské vydavateľstvo 1973); Princezná (G. Mattsson, Smena 1973); Marta (E. Oreszk, Mladé letá 1973); Kráľ moravských vodníkov (E. Kilianová, Blok 1974, Mladé letá 1979); Tambari (B. Pludra, Mladé letá 1975); Rozprávky pre dievčatko (O. Feldeková, Mladé letá 1975); Plamienok (J. Andričík, Mladé letá 1976); Krásna modrá mušľa (O. Sliacky, Mladé letá 1977); Dvaja ryšaví nezbedníci (M. Gripe, Mladé letá 1977); V pávom sade (P. Štefánik, Mladé letá 1978); O najsmiešnejšom kráľovstve (P. Kováčik, Mladé letá 1978); Poľná žienka Evulienka (F. Nepil, Mladé letá 1979); Das Flämmchen und andere Geschichten aus der Natur (J. Andričík, Mladé letá 1980); Pestovateľské práce pre 5. ročník základnej školy : pracovné vyučovanie (A. Milec, SPN 1980, 1983, 1984, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, Mladé letá 2004); Únos Baltazára Hubku (S. Pagaczewski, Mladé letá 1980); Prózy kozy Rózy (J. Pavlovič, Mladé letá 1980); Nezábudky (K. Bendová, Mladé letá 1980, 1988); Gumený panáčik (L. Stančev, Mladé letá 1981); Martinkove kozičky (P. Kováčová, Mladé letá 1982); Lenke kecske mesekönyve (J. Pavlovič, Mladé letá 1982); Pestovateľské práce pre 7. ročník základnej školy : pracovné vyučovanie (A. Milec, SPN 1982, 1984, 1987, 1988, 1990, 1991); Branko a Žltochvost (B. Lenčová, Mladé letá 1983); Pod klobúkom zlatý vtáčik (O. Sliacky, Mladé letá 1983); Pán Čihi a slečna Hota (D. Wagnerová, Mladé letá 1984); Zázrak dúhy (V. Nezval, Mladé letá 1984); Odvážna školáčka (J. Ľ. Švarc, Mladé letá 1984); Zemský kľúč (M. Ďuríčková, Mladé letá 1986, 1994); Slon Dominik (L. J. Kern, Mladé letá 1986); Koncert v paneláku (I. Otčenáš, Mladé letá 1987); Zlaté Slniečko (O. Sliacky, Mladé letá 1987); Ako šiel somárik do sveta (R. Šarojan, Mladé letá 1988); Keby bol svet drozdom (S. Weöres, Mladé letá 1988); Rozprávky pre malých a veľkých (S. Claesson, Mladé letá 1988); Lízočka a Drcko z Kamenice (R. Moric, Mladé letá 1989); Ten neznámy (I. Jurgielewicz, Mladé letá 1989); Pestovateľské práce pre 8. ročník základnej školy (R. Halásová, SPN 1991); Zlatovláska (P. Dobšinský, Ediposs 1992).

Literatúra o ilustrátorovi

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998. II.  D – G. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 101. ISBN 80-86171-02-7.

ANOŠKINOVÁ, Viera: Cena Ľudovíta Fullu 2014. In Revue Bibiana. 2015, roč. 22, č. 1, s. 18- 19. Dostupné na internete: 

http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikxxii_1_2015.pdf  ISSN 1335-7263.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1979 Čestné uznanie za ilustrácie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1978 za knihu V pávom sade

1985 Cena vydavateľstva Mladé letá 1984 za knihu Zázrak dúhy

          Čestné uznanie za ilustrácie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1984 za knihu Zázrak dúhy

1987 Čestné uznanie za ilustrácie v súťaži Československé najkrajšie knihy 1986 za knihu Zemský kľúč

2014 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1981

Odkazy na web

Teraz.sk


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>