SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Jarmila Pavličková

Jarmila Pavličková (*14.07.1929 Budatín - †06.11.2007 Bratislava)

Životopis

Jarmila Pavličková sa narodila 14. júla 1929 v Budatíne. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Vincenta Hložnika    a na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora Vladimíra Sychru. Zomrela 6. novembra 2007 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Vplyv jej učiteľa, Vincenta Hložníka, cítiť z jej expresívno-dramatického výrazu, z ktorého prechádza do dekoratívnych polôh. Ilustrovala viac ako 20 knižných titulov. V ilustráciách uplatňuje zmysel pre grotesknosť. Jej kresba je prepracovaná do najmenšieho detailu. Podľa potreby textu používa veľmi jemnú pastelovú farebnosť, ale aj výraznú a expresívnu. Svojimi ilustráciami dokáže vystihnúť charakter krajiny, z ktorej ilustrované príbehy pochádzajú, čo je mimoriadne dôležité u cudzokrajných príbehov. Rukopis Pavličkovej ilustrácií je originálny svojou štylizáciou postáv a tvarov. Týmto umocňuje dramatickosť svojich ilustrácií. Často využíva aj tradičnú ľudovú ornamentiku. Jej ilustrácie sú hlboko precítené a premyslené a pôsobia dojmom odľahčenosti. 
Autorka textu: Mgr. Viera Anoškinová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustrácie sa venovala voľnej maľbe a grafickej tvorbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Rozličné kolesá (V. Sutejev, Mladé letá 1960); Kapitán Vladko (M. Krno, Mladé letá 1961, 1963); Život v piesni (Mladé letá 1961); Kapitán Vladko (M. Krno, Mladé letá 1961); Slovenský jazyk pre 6. ročník základnej deväťročnej školy (E. Mózerová, SPN 1962, 1978); Môj kamarát Viťka a ja (O. Bedarev, Mladé letá 1963); Ruský jazyk pre 5. ročník základnej deväťročnej školy (J. Dianovský, SPN 1963, 1976); Tajná štvorka (E. Štefanovičová, Mladé letá 1963); Prší nám na zošity (V. Goľavkin, Mladé letá 1965); Čarovná rybia kosť (Ch, Dickens, Mladé letá 1966); Naša reč : učebnica slovenského jazyka pre 5. ročník osobitných škôl (A. Kostihová, SPN 1967, 1980); Skladačka slov a obrázkov k šlabikáru (M. Foltin, SPN 1968, 1975); Doniesol ma bocian? (J. Strmeňová, Mladé letá 1968, 1980); Cantenburské poviedky (G. Chaucer, Mladé letá 1969); Karneval zvierat (Mladé letá 1969); Hanibal za bránou (H. Zelinová, Mladé letá 1970, 1985); Povedala ryba (Mladé letá 1970); Gaštanko a Gaštaník (B. Mačingová, Pravda 1971); Dobrodružstvá kapitána Táradla (A.S. Nekrasov, Mladé letá 1972); Dobrodružstvá troch mudrlantov (V. Bednár, Mladé letá 1974); Konverzačná príručka slovenského jazyka pre 8.-9. ročník ZDŠ s vyučovacím jazykom maďarským (L. Szamos, SPN 1975); Mačiatka (S. Mialkov, Mladé letá 1976, 1981); Líška a myška (V. Bianki, Mladé letá 1977, 1979); Aký vtáčik sa ti páči? (V. Kondrót, Mladé letá 1978); Stalo sa (J. Majerník, Slovenský spisovateľ 1978); Cirkus Rezeda (O. Rácz, Mladé letá 1978); Voľačo ti ukážem (L. Tudev, Mladé letá 1979); Tátoš Akbuzat (Mladé letá 1980); Rozpovie ti táto knižka, koho zjedla Mikimyška (K. Bendová, Mladé letá 1980, 1986); Slovenský jazyk pre 5. ročník základnej školy (E. Gašinec, SPN 1980, 1986); Literárna výchova pre 7. ročník základnej deväťročnej školy (E. Kopečná, SPN 1980); Tátoš Akbuzat : Hrdinský epos baškirského národa (H. Križanová-Brindzová, Mladé letá 1980); Základy reči pre 4. ročník ZŠ pe nepočujúcich a pre žiakov so zvyškami sluchu (M. Mandzáková, SPN 1981); Dvadsať a jedna rozprávka (G. Rodari, Pravda 1982); Šarkan a tri víly (E. Benedek, Východoslovenské vydavateľstvo 1984); Pracovné listy k našej knihe a vecnému učeniu pre 2. ročník osobitnej školy (E. Brestenská, SPN 1988, 1993).

Literatúra o ilustrátorovi

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 86-87.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003. XI. Pau - Pop. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2003, s. 43-44. ISBN 80-86171-16-7.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1981 Československé najkrajšie knihy 1980 - Tátoš Akbuzat

1985 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1981, 1983, 1985

Odkazy na web

kultura.sme.sk


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>