SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Mária Želibská

Mária Želibská (*11.10.1913 Bystřice pod Hostýnem, Česká republika - †12.12.1992 Bratislava)

Životopis

Mária Želibská-Vanči sa narodila 11. októbra 1913 v Bystřici pod Hostýnem, v Českej republike. Študovala na Umelecko-priemyselnej škole (UMPRUM) v Prahe u prof. A. Hoffbauera. Zomrela 12. decembra 1992 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Venovala sa najmä ilustrovaniu poézie a literatúry pre mládež a časopiseckej ilustrácii. Ku každej práci pristupovala individuálne, ale vždy si zachovala osobitosť svojho štýlu a originálnu interpretáciu. Charakteristická je pre ňu kaligrafická kresba figúr a lyrizujúci výtvarný prejav. Jej kolorit je veľmi jemný a citlivý, čo len zvýrazňuje jej špecifický druh lyrizmu, opierajúci sa o krehkú, pružne vedenú líniu. Svoj realistický prístup k zobrazovanej téme spája s poetickosťou a často aj s humorným zveličením. Nevšedný kresliarsky talent sa prejavil aj na detailne prepracovanej kresbe, ktorá bola doplnená výraznou farebnosťou. V jej ilustrácii vidíme snahu o realisticky dôkladnú súhru s obsahom textu a zároveň sa usiluje o maximum výtvarného obohatenia literárnej práce. Štylizované figúry často zasadzuje do snových krajín. 
Autorka textu: Mgr. Viera Anoškinová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustrácie sa venovala aj grafickej tvorbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Pionierske srdce (J. Horák, Smena 1952); Ostrov kvetov (M. Sadoveanu, SNDK 1953); Nemecké rozprávky (J. a W. Grimm, SNDK 1954); Veselo, pionieri (M. Ferko, SNDK 1955); Medovníkový domček (M. Rázusová-Martáková, SNDK 1955); České národní pohádky a písně (Mladé letá 1958); Rozprávky (J. a W. Grimm, Mladé letá 1958); Povesť o Rámovi (Mladé letá 1960); Príbeh jedného dievčatka (M. Sizova, Mladé letá 1961); Dúhové rozprávky (V. Markovičová-Záturecká, Slovenský spisovateľ 1963); Príhody malého Sioa-Si (J. Wen-Ťing, Mladé letá 1964); Bohatier Kremienok (Mladé letá 1965); O kocúrovi, ktorý stratil svoj tieň (F. Feld, Mladé letá 1967); Sirota Ivik (P. Freuchen, Mladé letá 1968); Príbehy Han Tuaha (Mladé letá 1969); Múdry Birbal (H. Klačko, Mladé letá 1969); Zvončeky (M. Haštová, Mladé letá  1972); Čerešničky (J. Andel, Osveta 1974); Rozprávky z ostrova orchideí (R. Moric, Mladé letá 1976); O sýkorke z kokosového domčeka (M. Haľamová, Mladé letá 1976); Rozprávky z Tisíc a jednej noci (Mladé letá 1987).

Literatúra o ilustrátorovi

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 92-93.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2010. XXI. W - Ž. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2010, s. 346-347. ISBN 978-80-86171-35-7.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1980 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

1988 Československé najkrajšie knihy 1987 - Rozprávky z Tisíc a jednej noci

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1967, 1975

Odkazy na web

Knižnica č. 6/2004


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Rozprávky z ostrova orchideí

Autori: text Rudo Moric ; ilustr. Mária Želibská

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1979

Formát: 91 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 18 cm

Ocenenia: Cena Hansa Christiana Andersena 1979 - Mimoriadna Čestná listina Hansa Christiana Andersena

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>