SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Mária Želibská

Mária Želibská (*11.10.1913 Bystřice pod Hostýnem, Česká republika - †12.12.1992 Bratislava)

Životopis

Mária Želibská-Vanči sa narodila 11. októbra 1913 v Bystřici pod Hostýnem, v Českej republike. Študovala na Umelecko-priemyselnej škole (UMPRUM) v Prahe u prof. A. Hoffbauera. Zomrela 12. decembra 1992 v Bratislave.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Venovala sa najmä ilustrovaniu poézie a literatúry pre mládež a časopiseckej ilustrácii. Ku každej práci pristupovala individuálne, ale vždy si zachovala osobitosť svojho štýlu a originálnu interpretáciu. Charakteristická je pre ňu kaligrafická kresba figúr a lyrizujúci výtvarný prejav. Jej kolorit je veľmi jemný a citlivý, čo len zvýrazňuje jej špecifický druh lyrizmu, opierajúci sa o krehkú, pružne vedenú líniu. Svoj realistický prístup k zobrazovanej téme spája s poetickosťou a často aj s humorným zveličením. Nevšedný kresliarsky talent sa prejavil aj na detailne prepracovanej kresbe, ktorá bola doplnená výraznou farebnosťou. V jej ilustrácii vidíme snahu o realisticky dôkladnú súhru s obsahom textu a zároveň sa usiluje o maximum výtvarného obohatenia literárnej práce. Štylizované figúry často zasadzuje do snových krajín. 
Autorka textu: Mgr. Viera Anoškinová, historička umenia

Ďalšie oblasti tvorby

Okrem ilustrácie sa venovala aj grafickej tvorbe.

Bibliografia ilustrovaných kníh pre deti a mládež (výber)

Pionierske srdce (J. Horák, Smena 1952); Partizánova dcéra (E. Koralov, Smena 1952); Krásny deň (J. Štítnická, SNDK 1953); Ostrov kvetov (M. Sadoveanu, SNDK 1953); Nemecké rozprávky (J. a W. Grimm, SNDK 1954); Mláďatká (M. Želibská, Slovenské nakladateľstvo detskej knihy 1954); Čítanka pre 5. roč. osobitných škôl (A. Čimová, V. Gebauerová, M. Rajnicová, SPN 1956, 1961); Veselo, pionieri (M. Ferko, SNDK 1955); Medovníkový domček (M. Rázusová-Martáková, SNDK 1955); České národní pohádky a písně (Mladé letá 1958); Tvrdohlavý kocourek (I. Belyšev, Mladé letá 1960); Zanovitý kocúrik (I. Belyšev, Mladé letá 1960); Az önfejü kiscica (I. Belisev, Mladé letá 1967); Rozprávky (J. a W. Grimm, Mladé letá 1958, 1963); Povesť o Rámovi (Mladé letá 1960); Dobré ráno, milé deti! (D. Harmanová, Slovenský ústav zdravotníckej osvety 1960, 1964); Príbeh jedného dievčatka (M. Sizova, Mladé letá 1961); Liteárna výchova pre 6. ročník základnej deväťročnej školy (M. Štilla, H. Černůšková, K. Pretschnerová, SPN 1961, 1978); Jarný karneval (C. Štítnický, Slovenský spisovateľ 1961, Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó 1962); Spievanky : piesne pre deti materských škôl a 1. postupného ročníka (L. Szabadiová-Ambrušová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1961); Dúhové rozprávky (V. Markovičová-Záturecká, Slovenský spisovateľ 1963); Literaturne vychovanňa dľa 6 klasu osnovnoji devjatyričnoji školy (S. Hlohynec’, O. Heletka, SPN 1963, 1966, 1968, 1974); Príhody malého Sioa-Si (J. Wen-Ťing, Mladé letá 1964); Bohatier Kremienok (M. Ďuríčková, Mladé letá 1965, 1974); O kocúrovi, ktorý stratil svoj tieň (F. Feld, Mladé letá 1967); Sirota Ivik (P. Freuchen, Mladé letá 1968, 1971); Príbehy Han Tuaha (Mladé letá 1969); Múdry Birbal (H. Klačko, Mladé letá 1969, 1983); Komu dám mliečko? (H. Bechlerowa, Mladé letá 1970, 1989); Zvončeky (M. Haštová, Mladé letá  1972, 1982); Die kleine Seejungfrau (H C. Andersen, Artia 1973); The Little Merimaid (H. Ch. Andersen, Hamlyn 1973); Čerešničky (J. Andel, Osveta 1974); Peter a Lucia (R. Rolland, Tatran 1974); Slav tales (O. Sirovátka, Artia 1974, 1976); Den lilla sjöjungfrun (H. C. Andersen, Tidens Förlag 1975); Rozprávky z ostrova orchideí (R. Moric, Mladé letá 1976); O sýkorke z kokosového domčeka (M. Haľamová, Mladé letá 1976); Die Meise aus dem Kokoshäuschen (M. Haľamová, Gondrom Verlag 1978); Blamejsen der boede i en kokosnod (M. Haľamová, Sommer et Sorensen Forlag ApS 1978); A kókuszdióban lakó kis cinke (M. Haľamová, Mladé letá Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó 1978); Arabische Märchen - Erzählt (J. Tomek, Hanau am Main : Verlag Werner Dausien 1978, 1981); Sprookjes uit het Morgenland (J.Tomek, Uitgeversmaatschappij Holland 1979); Mesék az orchideák szigetérol (R. Moric, Mladé letá 1981); Sprookjes uit 1001 nacht / Verteld door: ... Nederlandse vertaling (Els van Delden, Thieme, cop. 1983); Maličká som (E. Suchoň, Opus 1983, 1990); Contes des mille et une nuits (C. Odet, Artia 1983); Kocour Mourek (H. Bechlerowa, Mladé letá 1986, 1989); Rozprávky z Tisíc a jednej noci (H. Ferková, Mladé letá 1987).

Literatúra o ilustrátorovi

Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha : Albatros - Bratislava : Mladé letá, 1980, s. 92-93.

KUBOVÁ, Matilda – CPIN, Peter: Tvorcovia detskej knihy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1991. [75] l. ISBN 80-06-00319-X.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2010. XXI. W - Ž. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2010, s. 346-347. ISBN 978-80-86171-35-7.

Ocenenia za ilustrácie (výber)

1980 Cena Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež

1988 Československé najkrajšie knihy 1987 - Rozprávky z Tisíc a jednej noci

Účasť na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

1967, 1975

Odkazy na web

Knižnica č. 6/2004


Red.: Mgr. Eva Cíferská


Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Kniha: Rozprávky z ostrova orchideí

Autori: text Rudo Moric ; ilustr. Mária Želibská

Vydavateľstvo: Mladé letá

Rok vydania: 1979

Formát: 91 s. : fareb. ilustr. ; 25 x 18 cm

Ocenenia: Cena Hansa Christiana Andersena 1979 - Mimoriadna Čestná listina Hansa Christiana Andersena

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>