SKEN
Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
Nicole Salomon

Životopis

Autorský animovaný film ju nadchol už v roku 1955, odkedy bola členkou Filmového klubu v Annecy. Tam sa zrodila myšlienka zorganizovať v tomto meste v roku 1960 prvé Medzinárodné dni animovaného filmu (Journees Internationales du Cinema d’Animation - JICA), ktoré sa stali predchodcom dnešného Medzinárodného festivalu animovaného filmu v Annecy. V roku 1971 bola spoluzakladateľkou Ateliérov AAA, tvorivých dielní v Annecy. V roku 1977 bola zvolená do výboru ASIFA, medzinárodnej asociácie animovaného filmu. ASIFA ju v roku 1992 ocenila Zvláštnou cenou, v roku 2002 k nej pribudla cena „The Norman McLaren Heritage Award“, ktorú jej udelila kanadská ASIFA za celoživotne dielo.

Charakteristika ilustračnej tvorby

Nicole Salomon zasvätila veľkú časť svojho života propagácii a rozvoju animovaného filmu. Sústredila okolo seba vynikajúcich tvorcov animovaného filmu. V Ateliéroch AAA, v ktorých pracovala viac ako tridsať rokov, formovala mladých autorov, učila ich, že pri animovanej tvorbe je dôležitá nielen myšlienka, ale aj hľadanie techniky. Osobnosť Nicole Salomon je neodmysliteľnou súčasťou festivalu Bienále animácie Bratislava (BAB). Bola pri jeho zrode a od samého začiatku patrila k jeho neúnavným spolupracovníkom, iniciátorom prvých medzinárodných stretnutí profesionálov, ale aj pedagógov, rovnako i prvých tvorivých dielní animovaného filmu pre deti na Slovensku.

Ukážky z ilustrátorskej tvorby

Späť na zoznam výsledkov vyhľadávania
]]>